Anunțuri de interes public

 • 24.05.2019 Centralizator nominal a punctajului la proba de interviu

  Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba de interviu a concursului pentru ocuparea postului de INSPECTOR PRINCIPAL CLS I, în cadrul Compartimentului TURISM, CULTURĂ, REGISTRATURĂ, RELAȚII PUBLICE organizat în data de 23.05.2019

  Descarcă document
 • 23.05.2019 Centralizator nominal a punctajului la proba scrisă

  Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de INSPECTOR PRINCIPAL CLS I, în cadrul Compartimentului TURISM, CULTURĂ, REGISTRATURĂ, RELAȚII PUBLICE organizat în data de 23.05.2019

  Descarcă document
 • 20.05.2019 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

  Rezultatul selectării dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de INSPECTOR PRINCIPAL Cls.I, în cadrul Compartimenului Turism, Cultura, Relații Publice, Registratură

  Descarcă document
 • 24.04.2019 Anunț nr.3883 licitație publică cu strigare

  Comuna Teaca, cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, telefon 0263.276124, fax 0263.276213, Cod Fiscal 4548899, organizează în data de 15.05.2019, ora 10:00, în sala de ședințe a instituției, licitație publică cu strigare, având ca obiect vânzarea imobilului proprietate privată a comunei Teaca, prezentat mai jos:

  Descarcă document
 • 04.04.2019 Anunț concurs

  Primaria comunei Teaca cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, în baza Legii nr.188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post pe perioadă nedeterminată, pentru funcția publică de execuție:

  Descarcă document
 • 02.04.2019 Ofertă vânzare teren

  Ofertă vânzare teren (0,14 ha) Gabor Ana.

  Descarcă document
 • 02.04.2019 Ofertă vânzare teren

  Ofertă vânzare teren (0,40 ha) Gabor Ana.

  Descarcă document
 • 27.03.2019 Ofertă vânzare teren

  Ofertă vânzare teren Stupinean Gavril.

  Descarcă document
 • 26.03.2019 Ofertă vânzare teren

  Ofertă vânzare teren (0,58 ha) Hodean Simion.

  Descarcă document
 • 26.03.2019 Ofertă vânzare teren

  Ofertă vânzare teren (0,87 ha) Hodean Simion.

  Descarcă document
 • 22.03.2019 Anunt examen promovare

  Primăria comunei Teaca, jud. Bistrița-Năsăud, organizează în data 04.04.2019 examen de promovare în grad profesional superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice.

  Descarcă document
 • 25.02.2019 Oferta vânzare teren

  Oferta vânzare teren S.C. BCVO Logistics S.R.L.

  Descarcă document
 • 12.02.2019 Centralizator nominal

  Centralizator nominal a punctajelor obținute de candidat la examenul organizat în data de 12.02.2019 pentru ocuparea postului de consilier juridic, clasa I, debutant în cadrul Compartimentului Juridic.

  Descarcă document
 • Oferta vânzare Legea 17/2014

  Ofertă vânzare teren Găluț Augustin

  Descarcă document
 • Oferta vânzare Legea 17/2014

  Ofertă vânzare teren Sabău Eugenia

  Descarcă document
 • Rezultatul selectării dosarului de înscriere

  Rezultatul selectării dosarului de înscriere a candidatului la examenul organizat pentru promovarea în funcția publică de execuție de inspector superior gr. 5 în cadrul Compartimentului Agricol Urbanism Cadastru

  Descarcă document
 • Anunt nr.152 din 08.01.2019 Licitatie publica cu strigare

  Comuna Teaca, cu sediul in localitatea Teaca nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel 0263.276124, organizează în data de 30.01.2019, ora 10:00, în sala de ședințe a insituției, licitație publică cu strigare, având ca obiec vânzarea imobilelor proprietatea privată a comunei Teaca.

  Descarcă document
 • Anunț examen de promovare 14.02.2019

  Primaria comunei Teaca, jud. Bistrița-Năsăud, organizează în data de 14.02.2019 examen de promovare în grad profesional a unui număr de 1 (unu) funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, jud. Bistrița-Năsăud care îndeplinesc condițiile pentru promovare, după cum urmează:

  Descarcă document
 • Centralizator nominal examen buldoexcavatorist 11.01.2019

  a punctajelor obținute de candidat la examenul organizat în data de 11.01.2019 pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție de buldoexcavatorist în cadrul Serviciului gospodărire comunală

  Descarcă document
 • Concurs de ocupare post vacant de funcționar public

  Primăria comunei Teaca anunță organizarea concursului de ocupare a postului vacant de funcționar public în cadrul Compartimentului Juridic, Inspector, clasa I, grad profesional debutant, pe perioada nedeterminată

  Descarcă document
 • Concurs post vacant contractual de execuție de buldoexcavatorist pe durată nedeterminată

  Primăria comunei Teaca organizează concurs pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție de buldoexcavatorist pe durată nedeterminată în cadrul Serviciului de gospodărire comunală

  Descarcă document
 • Răspuns la solicitarea de clarificare nr. 9004/07.11.2018

  Prin prezenta, transmitem răspunsul la solicitarea de clarificare privind documentația de atribuire pentru achiziție directă pentru atribuirea contractului "Modernizare sistem de iluminat public în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud"

  Descarcă document
 • Achiziție directă Cod CPV: 45310000-3 ( Rev.2)

  “Modernizare sistem de iluminat public în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”
  Cod CPV: 45310000 - 3 - Lucrări de instalații electrice ( Rev.2)
  Modalitatea de atribuire: achiziție directă
  Sursa de finanțare: buget local

  Descarcă document
 • Anunț licitație publică 14.09.2018, ora 10:00, în Sala de ședințe 1

  Comuna Teaca, cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel. 0263.276124, fax. 0263.276213, cod fiscal 4548899, organizează în data de 14.09.2018, ora 10:00, în Sala de ședințe 1, licitație publică cu strigare, având ca obiect vânzarea terenurilor - proprietatea privată a comunei Teaca:

  Descarcă document
 • Anunț licitație publică 24.08.2018, ora 10:00, în Sala de ședințe

  Comuna Teaca, cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel. 0263.276124, fax. 0263.276213, cod fiscal 4548899, organizează în data de 24.08.2018, ora 10:00, în Sala de ședințe, licitație publică cu strigare, având ca obiect vânzarea terenurilor - proprietatea privată a comunei Teaca:

  Descarcă document