Anunțuri de interes public

 • 30.08.2019 Anunț nr. 7086 furnizare dotări

  Furnizare dotări pentru obiectivul "Modernizare și dotare Școala Gimnazială din localitatea Ocnița, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud - Lot 1 - Mobilier, Lot 2 - Tabla magnetica, Lot 3 - Europubela și fișet metalic, Lot 4 - Calculatoare"

  Descarcă document
 • 29.08.2019 Anunț nr. 7076 inițiere proiect

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în localitatea Teaca, în suprafață de 4 mp, înscris în CF nr.27958, aparținând domeniului public al comunei Teaca.
  Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la primăria Teaca sugestii, opinii sau propuneri cu privire la proiectul de hotărâre până la data de 25.09.2019.

  Descarcă document
 • 28.08.2019 Anunț nr. 7045 inițiere proiect

  În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin lictație publică a terenului situat în localitatea Teaca, în suprafață de 556mp, înscris în CF nr.28164, nr. topografic 28164, aparținând domeniului privat al comunei Teaca.
  Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca, sugestii, opinii sau propuneri cu privire la proiectul de hotărâre pâna la data de 25.09.2019.

  Descarcă document
 • 13.08.2019 Anunț nr. 6773 inițiere proiect

  În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin lictație publică a terenului situat în localitatea Teaca, în suprafață de 824mp, înscris în CF nr.27971, aparținând domeniului privat al comunei Teaca.
  Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca, sugestii, opinii sau propuneri cu privire la proiectul de hotărâre pâna la data de 12.09.2019.

  Descarcă document
 • 26.07.2019 Anunț nr. 6371 inițiere proiect

  inițiere Proiect de Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teaca și Proiectul de Hotărâre privnd aprobarea Regulamentului privind modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică și privată pentru bunurile aparținând U.A.T. Teaca

  Descarcă document
 • 24.04.2019 Anunț nr.3883 licitație publică cu strigare

  Comuna Teaca, cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, telefon 0263.276124, fax 0263.276213, Cod Fiscal 4548899, organizează în data de 15.05.2019, ora 10:00, în sala de ședințe a instituției, licitație publică cu strigare, având ca obiect vânzarea imobilului proprietate privată a comunei Teaca, prezentat mai jos:

  Descarcă document
 • 02.04.2019 Ofertă vânzare teren

  Ofertă vânzare teren (0,14 ha) Gabor Ana.

  Descarcă document
 • 02.04.2019 Ofertă vânzare teren

  Ofertă vânzare teren (0,40 ha) Gabor Ana.

  Descarcă document
 • 27.03.2019 Ofertă vânzare teren

  Ofertă vânzare teren Stupinean Gavril.

  Descarcă document
 • 26.03.2019 Ofertă vânzare teren

  Ofertă vânzare teren (0,58 ha) Hodean Simion.

  Descarcă document
 • 26.03.2019 Ofertă vânzare teren

  Ofertă vânzare teren (0,87 ha) Hodean Simion.

  Descarcă document
 • 25.02.2019 Oferta vânzare teren

  Oferta vânzare teren S.C. BCVO Logistics S.R.L.

  Descarcă document
 • Oferta vânzare Legea 17/2014

  Ofertă vânzare teren Găluț Augustin

  Descarcă document
 • Oferta vânzare Legea 17/2014

  Ofertă vânzare teren Sabău Eugenia

  Descarcă document
 • Anunt nr.152 din 08.01.2019 Licitatie publica cu strigare

  Comuna Teaca, cu sediul in localitatea Teaca nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel 0263.276124, organizează în data de 30.01.2019, ora 10:00, în sala de ședințe a insituției, licitație publică cu strigare, având ca obiec vânzarea imobilelor proprietatea privată a comunei Teaca.

  Descarcă document
 • Răspuns la solicitarea de clarificare nr. 9004/07.11.2018

  Prin prezenta, transmitem răspunsul la solicitarea de clarificare privind documentația de atribuire pentru achiziție directă pentru atribuirea contractului "Modernizare sistem de iluminat public în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud"

  Descarcă document
 • Achiziție directă Cod CPV: 45310000-3 ( Rev.2)

  “Modernizare sistem de iluminat public în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”
  Cod CPV: 45310000 - 3 - Lucrări de instalații electrice ( Rev.2)
  Modalitatea de atribuire: achiziție directă
  Sursa de finanțare: buget local

  Descarcă document
 • Anunț licitație publică 14.09.2018, ora 10:00, în Sala de ședințe 1

  Comuna Teaca, cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel. 0263.276124, fax. 0263.276213, cod fiscal 4548899, organizează în data de 14.09.2018, ora 10:00, în Sala de ședințe 1, licitație publică cu strigare, având ca obiect vânzarea terenurilor - proprietatea privată a comunei Teaca:

  Descarcă document
 • Anunț licitație publică 24.08.2018, ora 10:00, în Sala de ședințe

  Comuna Teaca, cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel. 0263.276124, fax. 0263.276213, cod fiscal 4548899, organizează în data de 24.08.2018, ora 10:00, în Sala de ședințe, licitație publică cu strigare, având ca obiect vânzarea terenurilor - proprietatea privată a comunei Teaca:

  Descarcă document