Anunțuri de interes public, concursuri, rezultate

 • 06.08.2019 Anunț concurs nr.6589

  Primăria comunei Teaca, cu sediul în localitatea Teaca nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

  Descarcă document
 • 31.07.2019 Centralizator final - nr.6447/31.07.2019

  Centralizator final al punctajelor obținute de candidat la examenul de promovare în grad imediat superior

  Descarcă document
 • 26.07.2019 Rezultat selecție dosare de înscriere

  Rezultatul selectării dosarelor de înscriere ale candidaților la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

  Descarcă document
 • 22.07.2019 Rezultat selecție dosare de înscriere

  Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treaptă a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice

  Descarcă document
 • 12.07.2019 Anunț concurs 25.07.2019

  Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, organizează examen de promovare în grad superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, conform prevederilor HGR 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul primăriei, în data de 25.07.2019, ora 10:00 - proba scrisă

  Descarcă document
 • 01.07.2019 Anunț concurs 31.07.2019

  Primăria comunei Teaca anunță organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior de către un nr. de 1 (unu) funcționar public în cadrul Compartimentului Agricultură, Urbanism, Cadastru

  Descarcă document
 • 24.05.2019 Centralizator nominal a punctajului la proba de interviu

  Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba de interviu a concursului pentru ocuparea postului de INSPECTOR PRINCIPAL CLS I, în cadrul Compartimentului TURISM, CULTURĂ, REGISTRATURĂ, RELAȚII PUBLICE organizat în data de 23.05.2019

  Descarcă document
 • 23.05.2019 Centralizator nominal a punctajului la proba scrisă

  Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de INSPECTOR PRINCIPAL CLS I, în cadrul Compartimentului TURISM, CULTURĂ, REGISTRATURĂ, RELAȚII PUBLICE organizat în data de 23.05.2019

  Descarcă document
 • 20.05.2019 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

  Rezultatul selectării dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de INSPECTOR PRINCIPAL Cls.I, în cadrul Compartimenului Turism, Cultura, Relații Publice, Registratură

  Descarcă document
 • 04.04.2019 Anunț concurs

  Primaria comunei Teaca cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, în baza Legii nr.188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post pe perioadă nedeterminată, pentru funcția publică de execuție:

  Descarcă document
 • 22.03.2019 Anunt examen promovare

  Primăria comunei Teaca, jud. Bistrița-Năsăud, organizează în data 04.04.2019 examen de promovare în grad profesional superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice.

  Descarcă document
 • 12.02.2019 Centralizator nominal

  Centralizator nominal a punctajelor obținute de candidat la examenul organizat în data de 12.02.2019 pentru ocuparea postului de consilier juridic, clasa I, debutant în cadrul Compartimentului Juridic.

  Descarcă document
 • Rezultatul selectării dosarului de înscriere

  Rezultatul selectării dosarului de înscriere a candidatului la examenul organizat pentru promovarea în funcția publică de execuție de inspector superior gr. 5 în cadrul Compartimentului Agricol Urbanism Cadastru

  Descarcă document
 • Anunț examen de promovare 14.02.2019

  Primaria comunei Teaca, jud. Bistrița-Năsăud, organizează în data de 14.02.2019 examen de promovare în grad profesional a unui număr de 1 (unu) funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, jud. Bistrița-Năsăud care îndeplinesc condițiile pentru promovare, după cum urmează:

  Descarcă document
 • Centralizator nominal examen buldoexcavatorist 11.01.2019

  a punctajelor obținute de candidat la examenul organizat în data de 11.01.2019 pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție de buldoexcavatorist în cadrul Serviciului gospodărire comunală

  Descarcă document
 • Concurs de ocupare post vacant de funcționar public

  Primăria comunei Teaca anunță organizarea concursului de ocupare a postului vacant de funcționar public în cadrul Compartimentului Juridic, Inspector, clasa I, grad profesional debutant, pe perioada nedeterminată

  Descarcă document
 • Concurs post vacant contractual de execuție de buldoexcavatorist pe durată nedeterminată

  Primăria comunei Teaca organizează concurs pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție de buldoexcavatorist pe durată nedeterminată în cadrul Serviciului de gospodărire comunală

  Descarcă document