Publicări conform ORDINUL MINISTRULUI ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR NR.11/14.01.2011 pentru aplicarea prevederilor art. 76 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

Bugetul general al unității administrativ-teritoriale comuna Teaca, pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2018 și estimări pt. anii 2019-2021
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, comuna Teaca, pe anul 2018 și estimări pt. anii 2018-2021
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2018 și estimări pt. anii 2019-2021
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018 și estimări pt. anii 2019-2021

Fișe investiții buget local:

Achiziție buldoexcavator
Amenajare parc în localitatea Archiud
Amenajări exterioare capelă mortuară în localitatea Ocnița
Rețea publică de canal a apelor uzate menaj în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri în loc. Viile Tecii
Construcție capelă mortuară în localitatea Ocnița
Construcție capelă mortuară în localitatea Pinticu
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca jud. BN
Modernizare drumuri agricole în comuna Teaca, jud. BN
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
IMPACT TEACA - măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate.
IMPACT TEACA - măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate.
Modernizare și dotare școala Gimnazială în localitatea Ocnița, comuna Teaca, jud. BN