• Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, juridică și de disciplină

  Petruș Vasile - președinte

  Câmpian Ioan - secretar

  Popp Ioan - membru

  Toma Alexandru - membru

  Teglar Luțu - membru

 • Comisia pentru activități economico-financiare,agricultură și turism

  Buga Gheorghe - președinte

  Bărbos Tavi - secretar

  Bugnar Ioan - membru

  Stoica Adrian - membru

  Luca Ovidiu Traian - membru

 • Comisia pentru activități social culturale,culte,învățământ,sănătate, familie,muncă și protecție socială

  Mihalci Ioan - președinte

  Stoica Alexandru - secretar

  Câmpean Niculae - membru

  Muzur Cais Casin - membru

  Coman Viorel - membru