Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, juridică și de disciplină

Petruș Vasile - președinte
Câmpian Ioan - secretar
Popp Ioan - membru
Toma Alexandru - membru
Teglar Luțu - membru

Comisia pentru activități economico-financiare,agricultură și turism

Buga Gheorghe - președinte
Bărbos Tavi - secretar
Bugnar Ioan - membru
Stoica Adrian - membru
Luca Ovidiu Traian - membru

Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate,
familie, muncă și protecție socială

Mihalci Ioan - președinte
Stoica Alexandru - secretar
Câmpean Niculae - membru
Muzur Cais Casin - membru
Coman Viorel - membru