ART. 134 Convocarea ședințelor consiliului local

(1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:
a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) și c);
b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. b).

(2) Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.

Codul administrativ din 03.07.2019

privind convocarea de îndată a Consiliului local Teaca în ședință extraordinară

vizualizare document anexa

privind convocarea în ședință ordinară a consiliului local Teaca

vizualizare document

privind convocarea în ședință ordinară a consiliului local Teaca

vizualizare document

privind convocarea în ședință extraordinară a consiliului local Teaca

vizualizare document

privind convocarea în ședință extraordinară de îndată a consiliului local Teaca

vizualizare document

privind convocarea în ședință extraordinară de îndată a consiliului local Teaca

vizualizare document

privind convocarea în ședință ordinară a consiliului local Teaca

vizualizare document

privind convocarea în şedinţă ordinară a consiliului local Teaca

vizualizare document

privind convocarea în şedinţă ordinară a consiliului local Teaca

vizualizare document

privind convocarea în şedinţă de îndată a consiliului local Teaca

vizualizare document