Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010

Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.

Nume, prenume Funcția Declarație de avere Declarație de interese
Bărbos Tavi Consilier
Buga Gheorghe Consilier
Bugnar Ioan Consilier
Câmpean Niculae Consilier
Câmpian Ioan Consilier
Coman Viorel Consilier
Luca Ovidiu Traian Consilier
Mihalci Ioan Consilier
Muntean Damian Iustin Primar
Muzur Cais-Casin Consilier
Petruș Vasile Viceprimar
Popp Ioan Consilier
Stoica Adrian Consilier
Stoica Alexandru Consilier
Teglar Luțu Consilier
Toma Alexandru Consilier
Nume, prenume Declarație de avere Declarație de interese
Arcălean Letiția
Bugnar N. Viorica
Cîmpean Maria Daniela
Cioșan Ana
Cornea Marieta Ionela
Costa Zaharie-Olimpiu
Cristurean Daniel-Iulian
Halmagyi Sorina
Hoza Emilia-Monica
Motogna Ionela Angela
Pașca Ioan