Dispoziții cu caracter normativ sau individual adoptate în anul 2019

  (pentru documente publicate anterior vă rugăm consultați arhiva digitală)

 • Dispoziția nr. 322 din 19.09.2019

  privind convocarea în ședință ordinară a consiliului local Teaca

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 250 din 01.07.2019

  privind delegarea exercitarii unor atribuții ce-i revin secretarului comunei, domnului Costa Zaharie Olimpiu – inspector superior în cadrul Compartimentului asistență socială și autoritate tutelară

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 249 din 01.07.2019

  privind delegarea exercitării atribuțiilor ce-i revin secretarului comunei, doamnei Arcălean Letiția – inspector principal în cadrul Compartimentului Agricultură, Urbanism, Cadastru

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 235 din 19.06.2019

  privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziționarea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții: „Construire și dotare Școală Generală cu clasele I-VIII localitatea Viile Tecii; Dotare Școală Generală și Liceu Tehnologic localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 234 din 19.06.2019

  privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitionarea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții: „Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stații de epurare în localitățile Pinticu, Ocnița și Archiud, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 204 din 28.05.2019

  privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Teaca

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 203 din 28.05.2019

  privind autorizarea unui act de dispoziție făcut de către tutore în numele interzisului judecătoresc

  Descarcă document (conform GDPR)
 • Dispoziția nr. 196 din 06.05.2019

  privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitionarea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 195 din 06.05.2019

  privind desemnarea domnului Petruș Vasile - viceprimar, responsabil cu implementarea colectării selective a deşeurilor în cadrul Comunei Teaca

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 175 din 25.04.2019

  privind aprobarea Regulamentului intern pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Teaca

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 169 din 18.04.2019

  privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral cu ocazia alegerilor europarlamentare din anul 2019

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 166 din 12.04.2019

  privind desemnarea domnului Apăfăian Teodor pe linie de securitate fizică la nivelul Primăriei Comunei Teaca

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 151 din 03.04.2019

  privind modificarea sediului Secţiilor de votare nr. 281 din sat Pinticu și nr.284 din sat Viile Tecii, Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud

  Descarcă document
 • Dispoziție proiect buget venituri și cheltuieli 29.03.2019

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 115 din 18.03.2019

  privind actualizarea comisiei de recepție pentru bunurile achiziționate la nivelul primăriei comunei Teaca

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 98 din 01.03.2019

  privind numirea ca îndrumător de stagiu a doamnei Cioșan Ana și aprobarea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a doamnei Birău Oana Ramona

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 77 din 13.02.2019

  privind acordarea indemnizaţiei de hrană doamnei Dan Andreea Antonela începând cu 01.02.2019

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 61 din 30.01.2019

  privind stabilirea indemnizaţiei lunare a viceprimarului comunei Teaca dl. Petruș Vasile începând cu 1 ianuarie 2019

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 60 din 30.01.2019

  privind stabilirea indemnizaţiei lunare a primarului comunei Teaca, dl. Muntean Damian Iustian, începând cu 01.01.2019

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 25 din 22.01.2019

  privind acordarea indemnizaţiei de hrană funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca începând cu 01.12.2018

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 11 din 11.01.2019

  privind constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului/examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

  Descarcă document
 • Dispoziția nr. 10 din 09.01.2019

  privind acoperirea definitivă a deficitului din excedentul bugetului local la data de 31.12.2018

  Descarcă document