ART. 68
(1) În exercitarea atribuțiilor sale primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștință publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

ART. 77
Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, orașului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi

Vizualizare document Anexa 1

privind încetarea contractului individual de muncă pentru doamna CĂRBUNE-ARDELEAN STELUȚA

Vizualizare document

privind convocarea în ședință ordinară a consiliului local Teaca

Vizualizare document

privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la nivelul U.A.T. Teaca pe anul 2019

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru doamna NISTOR ELISABETA LAURA

Vizualizare document

privind modificarea numărului de membri pentru familia domnului Boros Csaba

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul Boros Csaba

Vizualizare document

privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, aferente obiectivului de investiții ”Modernizare sistem de iluminat public în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document

privind încadrarea în funcția de asistent personal a doamnei Bratan Ana

Vizualizare document

privind acordarea indemnizației de handicap pentru domnul Pintican Alexandru

Vizualizare document

privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familie pentru doamna Ciurari Simina-Călina

Vizualizare document

privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Lăcătuș Fragiana-Nicolina

Vizualizare document

privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Lăcătuș Domnica-Marita

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Buga Ileana-Voichița

Vizualizare document

privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Lăcătuș Nastasia

Vizualizare document

privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne la beneficiarii de ajutor social

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa 1 tabel nominal

privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

Vizualizare document Vizualizare document - Anexa 1 Tabel nominal

privind acordarea ajutorului de înmormântare pentru domnul PAȘCA VASILE

Vizualizare document

privind acordarea ajutorului de înmormântare pentru domnul SAICU ANTONEL-CORNEL

Vizualizare document

privind reluarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul ZAICO CORNEL

Vizualizare document

privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna CIURARI SIMINA CĂLINA

Vizualizare document

privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna CIURAR GAROFIȚA

Vizualizare document

privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul BOROS FRANCISC

Vizualizare document

privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru domnul PAȘCA IOSIF

Vizualizare document

privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna LĂCĂTUȘ AURELIA

Vizualizare document

privind modificarea ajutorului social, pentru doamna LĂCĂTUȘ ANCUȚA CIREȘICA

Vizualizare document

privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru doamna LĂCĂTUȘ DOMNICA MARITA

Vizualizare document

privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru doamna MOLDOVAN NICOLETA CORINA

Vizualizare document

privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru doamna CÎMPEAN VIOLETA

Vizualizare document

privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată pentru doamna LĂCĂTUȘ FRAGIANA NICOLINA

Vizualizare document

privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru doamna LĂCĂTUȘ ROXANA

Vizualizare document

privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei pentru doamna MACAVEI MARIA-IZABELA

Vizualizare document

privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social pentru domnul POP TRAIAN

Vizualizare document

privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social pentru doamna MOLDOVAN NICOLETA CORINA

Vizualizare document

privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social pentru domnul LĂCĂTUȘ RONI SEVER

Vizualizare document

privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social pentru domnul PREDESCU DANIEL FLORIN

Vizualizare document

privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social pentru domnul RUSU AUREL FLORIN

Vizualizare document

privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social pentru domnul CIURAR SEVER

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru doamna TOROCZKAI MARIA VIOLETA

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul LĂCĂTUȘ SERGIU FLORIN

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul TOROCZKAI MARIUS DANIEL

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul LĂCĂTUȘ IANCU IOAN

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul BOROS FRANCISC

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul BUCUR IONEL ALIN

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul TURDEAN IOAN-MARIAN

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul TURDEAN IOAN-MARIAN

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul TURDEAN IOAN-MARIAN

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul TURDEAN IOAN-MARIAN

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul TURDEAN IOAN-MARIAN

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul CÂMPEANU PETRE

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul LĂCĂTUȘ NICOLAE

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul CIURAR NOVAC VICTOR

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul PREDESCU ARNOLD

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul COSERGAR AUREL ALEXANDRU

Vizualizare document

privind prelungirea contractului individual de muncă al doamnei PARCALAB ALEXANDRINA

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru domnul TAP ADRIAN-LORAND

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru domnul TAP ADRIAN-LORAND

Vizualizare document

privind încetarea indemnizației de handicap pentru doamna DOS DOMNIȚA

Vizualizare document

privind încetarea contractului individual de muncă pentru doamna BARTHA ANA

Vizualizare document

privind încadrarea domnului DOMBI ZOLTAN, în postul contractual de execuție PAZNIC gradația 5, coeficient de ierarhizare 1,47, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Gospodărire Comunală

Vizualizare document

privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind: "Servicii de supraveghere tehnică pentru obiectivul Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud"

Vizualizare document

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de proiectare și execuție de ”Lucrări de refacere 4 buc. poduri și 2 buc. punți pietonale afectate de calamitățile din mai 2019 în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document