privind încetarea contractului individual de muncă pentru doamna BUGNAR MARINELA

Vizualizare document

privind încetarea indemnizației de handicap pentru domnul ARCHIUDEAN ALEXANDRU

Vizualizare document

privind acordarea indemnizației de handicap pentru domnul TORSZKOI OSCAR

Vizualizare document

privind acordarea indemnizației de handicap pentru doamna LĂCĂTUȘ NASTASIA

Vizualizare document

privind recuperarea unei sume acordate necuvenit pentru doamna SZILAGHYI ZOE

Vizualizare document

privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei pentru doamna KARACSONY NINA-IONELA

Vizualizare document

privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziționarea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții: „Amenajări exterioare capelă mortuară în localitatea Pinticu, comuna Teaca”

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru domnul CIURAR SABIN-IOAN

Vizualizare document

privind acordarea indemnizației de handicap pentru doamna DREPTATE IULIANA

Vizualizare document

privind modificarea cuantumului ajutorului social, pentru domnul CIURAR SABIN IOAN

Vizualizare document

privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

Vizualizare document

privind aprobarea codului de conduită etică al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, județul Bistrița Năsăud

Vizualizare document

privind convocarea în ședință extraordinară de îndată a consiliului local Teaca

Vizualizare document

privind reîncadrarea doamnei Cioșan Ana - secretarul unității administrativ-teritoriale Teaca, în funcția publică specifică de conducere de secretar general al unității administrativ-teritoriale Teaca

Vizualizare document

Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral cu ocazia alegerilor pentru Președintele României din anul 2019.

Vizualizare document

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

Vizualizare document

privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

Vizualizare document

privind numirea doamnei ARCĂLEAN LETIȚIA, in funcția publică de execuție INSPECTOR SUPERIOR gradația V, coeficient de ierarhizare 2,74 în Compartimentul Agricol, Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

Vizualizare document

privind numirea doamnei BUDULICEAN RAMONA GAROFIȚA, in postul contractual de execuție REFERENT I gradația 2, coeficient de ierarhizare 1,46 în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice

Vizualizare document

privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de solutionare a contestațiilor în vederea organizării şi desfăşurării examenului de promovare în grad și treaptă a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca,Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice

Vizualizare document

privind delegarea exercitarii unor atribuții ce-i revin secretarului comunei, domnului Costa Zaharie Olimpiu – inspector superior în cadrul Compartimentului asistență socială și autoritate tutelară

Vizualizare document

privind delegarea exercitării atribuțiilor ce-i revin secretarului comunei, doamnei Arcălean Letiția – inspector principal în cadrul Compartimentului Agricultură, Urbanism, Cadastru

Vizualizare document

privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziționarea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții: „Construire și dotare Școală Generală cu clasele I-VIII localitatea Viile Tecii; Dotare Școală Generală și Liceu Tehnologic localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document

privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitionarea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții: „Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stații de epurare în localitățile Pinticu, Ocnița și Archiud, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local Teaca

Vizualizare document

privind autorizarea unui act de dispoziție făcut de către tutore în numele interzisului judecătoresc

Vizualizare document

privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achizitionarea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

Vizualizare document

privind desemnarea domnului Petruș Vasile - viceprimar, responsabil cu implementarea colectării selective a deşeurilor în cadrul Comunei Teaca

Vizualizare document

privind aprobarea Regulamentului intern pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Teaca

Vizualizare document

privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral cu ocazia alegerilor europarlamentare din anul 2019

Vizualizare document

privind desemnarea domnului Apăfăian Teodor pe linie de securitate fizică la nivelul Primăriei Comunei Teaca

Vizualizare document

privind modificarea sediului Secţiilor de votare nr. 281 din sat Pinticu și nr.284 din sat Viile Tecii, Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud

Vizualizare document

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

Vizualizare document

privind actualizarea comisiei de recepție pentru bunurile achiziționate la nivelul primăriei comunei Teaca

Vizualizare document

privind numirea ca îndrumător de stagiu a doamnei Cioșan Ana și aprobarea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a doamnei Birău Oana Ramona

Vizualizare document

privind acordarea indemnizaţiei de hrană doamnei Dan Andreea Antonela începând cu 01.02.2019

Vizualizare document

privind stabilirea indemnizaţiei lunare a viceprimarului comunei Teaca dl. Petruș Vasile începând cu 1 ianuarie 2019

Vizualizare document

privind stabilirea indemnizaţiei lunare a primarului comunei Teaca, dl. Muntean Damian Iustian, începând cu 01.01.2019

Vizualizare document

privind acordarea indemnizaţiei de hrană funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca începând cu 01.12.2018

Vizualizare document

privind constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului/examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

Vizualizare document

privind acoperirea definitivă a deficitului din excedentul bugetului local la data de 31.12.2018

Vizualizare document