Hotărâri adoptate în anul 2019

 • H.C.L. Teaca nr. 1 din 31.01.2019

  privind aprobarea solicitării operatorul S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrita-Năsăud

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 2 din 31.01.2019

  privind acoperirea deficitului bugetar la 31.12.2018

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 3 din 31.01.2019

  privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei a unui teren (lot2) în suprafaţă de 358 mp, în conformitate cu Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 4 din 31.01.2019

  privind dezmembrarea în 3 loturi a imobilului-teren în suprafaţă de 1591 mp, situat în intravilanul satului Teaca, nr. adm. 274 aparţinand coproprietarilor : Statul Roman în administrarea comunei Teaca în cotă de 591/1591 şi numiţilor Danciu Florin şi Danciu Zenuta în cotă de 1000/1591

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 5 din 31.01.2019

  privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau de reprezentare specializată a unităţii administrativ teritoriale comuna Teaca pentru anul 2019

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 6 din 31.01.2019

  privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 pe anul 2019

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 7 din 31.01.2019

  privind aprobarea programului de gospodărire a localităţilor comunei Teaca

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 8 din 31.01.2019

  privind aprobarea planului de paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor pe anul 2019 pe raza U.A.T.Teaca

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 9 din 31.01.2019

  privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din raza U.A.T. Teaca pentru anul şcolar 2019-2020

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 10 din 31.01.2019

  privind stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, începând cu 01.01.2019

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 11 din 31.01.2019

  privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 12 din 28.02.2019

  privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din județul Bistrita-Năsăud

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 13 din 28.02.2019

  privind aprobarea Actelor adiţionale la Contractele de concesiune nr.2/2017, 3/2017, 4/2017,5/2017 și 20/2017

  Descarcă document
  Descarcă Anexa
 • H.C.L. Teaca nr. 14 din 28.02.2019

  privind aprobarea prețurilor de vanzare a masei lemnoase fasonate pentru unele partizi din proprietatea publică a Comunei Teaca

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 15 din 28.02.2019

  privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 16 din 15.03.2019

  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: „REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA TEACA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD”

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 17 din 28.03.2019

  privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ca urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: „Consolidare, modernizare, extindere şi dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. Bistriţa-Năsăud”

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 18 din 28.03.2019

  privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: „Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere în localitățile Viile Tecii şi Budurleni, comuna Teaca, jud. Bistrița–Năsăud”

  Descarcă document
  Descarcă Anexa
 • H.C.L. Teaca nr. 19 din 28.03.2019

  privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

  Descarcă document
  Descarcă Anexa
 • H.C.L. Teaca nr. 20 din 28.03.2019

  privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici urmare a OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiție: „Modernizare şi dotare școală gimnazială din localitatea Ocnița, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 21 din 28.03.2019

  privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe din patrimoniul U.A.T. Teaca

  Descarcă document
 • H.C.L. Teaca nr. 22 din 28.03.2019

  privind adoptarea contului de încheiere a exerciţiului bugetului local pe anul 2018

  Descarcă document