Proiecte de hotărâri adoptate în anul 2019

 • Proiect buget venituri și cheltuieli 29.03.2019

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

  Descarcă document
 • privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2019

  privind aprobarea execuției bugetare la 30.06.2019

  Descarcă document
 • Proiect nr.4 2019

  privind dezmembrarea în 2 loturi imobilului-teren în suprafaţă de 3737 mp, număr cadastral 27478, înscris în C.F.nr.27478, situat în intravilanul satului Ocnița, nr. adm 324, aparţinând comunei Teaca - domeniul privat

  Descarcă document
 • Proiect nr.6 2019

  privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

  Descarcă document
 • Proiect nr.7 2019

  privind aprobarea Regulamentului privind modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică și privată pentru bunurile aparținând U.A.T. Teaca

  Descarcă document
 • Proiect nr.8 2019

  privind alegerea preşedintelui de ședinţă al Consiliului Local al Comunei Teaca

  Descarcă document
 • Proiect nr.9 2019

  privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafaţă de 824 mp, situat în intravilanul localităţii Teaca, înscris în C.F. 27971 Teaca, Top 27971, proprietate privată a comunei Teaca.

  Descarcă document
 • Proiect nr.10 2019

  privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafaţă de 556 mp, situat în intravilanul localităţii Teaca, înscris în CF 28164 Teaca, Top 28164, proprietate privată a Comunei Teaca.

  Descarcă document
 • Proiect 5752 din 03.07.2019

  privind aprobarea implementării proiectului “Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale" Cod SMIS 2014+:122607”

  Descarcă document
 • Proiect 6037 16.07.2019

  privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul privat al comunei Teaca

  Descarcă document
 • Proiect 6039 16.07.2019

  privind alegerea preşedintelui de ședinţă al consiliului local al comunei Teaca

  Descarcă document