Art. 63 Primarul și viceprimarul

In conformitate cu dispoziţiile Legii nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, primarul comunei are obligaţia de a prezenta consiliului local un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ–teritorială şi cu principalele activităţi desfăşurate pe parcursul anului precedent.

Lege nr.215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale

Raport privind starea economică, socială și de mediu a comunei Teaca, în anul 2016

vizualizare document

Raport privind activitatea desfășurată de către viceprimarul comunei Teaca, Vasile Petruș, în anul 2016

vizualizare document