Regulament de organizare şi funcţionare (actualizat 28.11.2019)