În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, U.A.T Teaca supune dezbaterii publice:

 • Proiect de hotãrâre

  Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2019

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre nr. 6/2019

  privind modificarea Organigramei și a Statutului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

  Descarcă document
 • Proiect de hotãrâre nr.7/2019

  privind aprobarea Regulamentului privind modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică și privată pentru bunurile aparținând U.A.T. Teaca

  Descarcă document
 • Proiect nr.9/2019

  privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafață de 824 mp, situat în intravilanul localității Teaca, înscris în C.F. 27971 Teaca, Top 27971, proprietate privată a comunei Teaca

  Descarcă document
 • Proiect nr.10/2019

  privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafață de 556 mp, situat în intravilanul localității Teaca, înscris în C.F. 28164 Teaca, Top 28164, proprietate privată a comunei Teaca

  Descarcă document
 • Proiect nr.11/2019

  privind concesionarea prin licitație publică a terenului situat în localitatea Teaca în suprafață de 4 mp, situat în intravilanul localității Teaca, înscris în C.F. 27958 Teaca, Top 27958, aparținând domeniului public al comunei Teaca

  Descarcă document