În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Primăria comunei Teaca, cu sediul în comuna Teaca str. Principală, nr. 598, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale, de execuție, vacante
- inspector de specialitate II la compartimentul Agricol, urbanism, cadastru

vizualizează document

Primăria comunei Teaca, cu sediul în comuna Teaca str. Principală, nr. 598, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale, de execuție, vacante
- medic specialist medicina generala/ medicina de familie pentru Cabinetul medical școlar
- asistent medical comunitar II
- asistent medical generalist debutant pentru cabinetul medical școlar

vizualizează document

Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud organizează în data de 14.07.2022 examen de promovare în gradul profesional imediat superior a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud care îndeplinește condițiile pentru promovare după cum urmează:


Nr. crt Funcția deținută în prezent Funcția pentru care se promovează Compartimentul Nr. posturi
1 INSPECTOR PRINCIPAL INSPECTOR SUPERIOR Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative 1

vizualizează anunț vizualizează bibliografie

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut al unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca

vizualizează document

Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud organizează în data de 16.05.2022 examen de promovare în gradul profesional imediat superior a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud care îndeplinește condițiile pentru promovare, după cum urmează:

Nr. crt Funcția deținută în prezent Funcția pentru care se promovează Compartimentul Nr. posturi
1 INSPECTOR ASISTENT GR V INSPECTOR PRINCIPAL GR. V Resurse Umane Stare Civilă 1

Conform prevederilor art.21 din H.G.R. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, facem următoarele precizări: (...) (detalii în documentele atașate - anunț + bibliografie)

vizualizează anunț vizualizează bibliografie

Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud organizează în data de 24.03.2022, ora 10:00, la sediul din Teaca, str. Principală, nr. 598, examen scris de promovare în grad profesional a unui număr de 1 (unu) personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, care îndeplinește condițiile pentru promovare.

vizualizează document

Centralizator final al punctajelor obținute de candidați la examenul organizat în data de 07.09.2021 pentru promovarea în grad imediat superior

vizualizează document

Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba de interviu a examenului de promovare în grad imediat superior

vizualizează document

Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba scrisă a examenului de promovare în grad imediat superior

vizualizează document

Primăria Comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 7 septembrie 2021, ora 10:00, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a unui funcționar public din cadrul Compartimentului Agricol, urbanism, cadastru - proba scrisă. Examenul se va desfășura la sediul instituției din Teaca, Str. Principală, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud.

vizualizează document

Centralizator nominal al punctajului obținut la examenul de promovare în treaptă profesională superioară a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice

vizualizează document

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională superioară a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice

vizualizează document

Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 14.10.2020 examen de promovare în promovare în grad profesional superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice

vizualizează document

Primăria comunei Teaca, cu sediul în localitatea Teaca, nr.598, jud. Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de asistent social debutant în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, pe perioada determinată de 29 luni.

vizualizează document

Centralizator final al punctajelor obținute de candidați la examenul organizat în data de 20.01.202 pentru promovarea în grad imediat superior

vizualizează document

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere ale candidaților la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

vizualizează document

Primăria comunei Teaca anunță organizarea examenului de promovare în grad imediat superior de către un nr. de 1 (unu) funcționar public în cadrul Biroului contabilitate, finanțe publice pentru funcția de inspector principal (S), gradația V.
Examinarea scrisă va avea loc în data de 20.01.2020, ora 10:00, iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la desfășurarea probei scrise.

vizualizează document

Centralizator nominal al punctajelor obținute de candidați la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

vizualizează document

Centralizator nominal al punctajului obținut la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

vizualizează document

Centralizator nominal al punctajului obținut la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

vizualizează document

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

vizualizează document

Primăria comunei Teaca cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca.

vizualizează document

Primăria comunei Teaca, cu sediul în localitatea Teaca nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

vizualizare document

Centralizator final al punctajelor obținute de candidat la examenul de promovare în grad imediat superior

vizualizează document

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere ale candidaților la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca

vizualizează document

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treaptă a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice

vizualizează document

Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, organizează examen de promovare în grad superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, conform prevederilor HGR 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul primăriei, în data de 25.07.2019, ora 10:00 - proba scrisă

vizualizează document

Primăria comunei Teaca anunță organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior de către un nr. de 1 (unu) funcționar public în cadrul Compartimentului Agricultură, Urbanism, Cadastru

vizualizează document

Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba de interviu a concursului pentru ocuparea postului de INSPECTOR PRINCIPAL CLS I, în cadrul Compartimentului TURISM, CULTURĂ, REGISTRATURĂ, RELAȚII PUBLICE organizat în data de 23.05.2019

vizualizează document

Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de INSPECTOR PRINCIPAL CLS I, în cadrul Compartimentului TURISM, CULTURĂ, REGISTRATURĂ, RELAȚII PUBLICE organizat în data de 23.05.2019

vizualizează document

Rezultatul selectării dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de INSPECTOR PRINCIPAL Cls.I, în cadrul Compartimenului Turism, Cultura, Relații Publice, Registratură

vizualizează document

Primaria comunei Teaca cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, în baza Legii nr.188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post pe perioadă nedeterminată, pentru funcția publică de execuție:

vizualizează document

Primăria comunei Teaca, jud. Bistrița-Năsăud, organizează în data 04.04.2019 examen de promovare în grad profesional superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice.

vizualizează document

Centralizator nominal a punctajelor obținute de candidat la examenul organizat în data de 12.02.2019 pentru ocuparea postului de consilier juridic, clasa I, debutant în cadrul Compartimentului Juridic.

vizualizează document

Rezultatul selectării dosarului de înscriere a candidatului la examenul organizat pentru promovarea în funcția publică de execuție de inspector superior gr. 5 în cadrul Compartimentului Agricol Urbanism Cadastru

vizualizează document

Primaria comunei Teaca, jud. Bistrița-Năsăud, organizează în data de 14.02.2019 examen de promovare în grad profesional a unui număr de 1 (unu) funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, jud. Bistrița-Năsăud care îndeplinesc condițiile pentru promovare, după cum urmează:

vizualizează document

a punctajelor obținute de candidat la examenul organizat în data de 11.01.2019 pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție de buldoexcavatorist în cadrul Serviciului gospodărire comunală

vizualizează document

Primăria comunei Teaca anunță organizarea concursului de ocupare a postului vacant de funcționar public în cadrul Compartimentului Juridic, Inspector, clasa I, grad profesional debutant, pe perioada nedeterminată

vizualizează document

Primăria comunei Teaca organizează concurs pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție de buldoexcavatorist pe durată nedeterminată în cadrul Serviciului de gospodărire comunală

vizualizează document