În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Nr.DataDescriereFișierObservații
- 27.03.2023 CENTRALIZATOR FINAL
al punctajelor obținute de candidat la concursul organizat în data de 27.03.2023 pentru ocuparea funcției vacante de Inspector asistent
( detalii în documentul atașat )
-
- 27.03.2023 CENTRALIZATOR NOMINAL
a punctajului obținut de candidat la interviul susținut la concursul de ocupare a funcției vacante de Inspector asistent din 27.03.2023
( detalii în documentul atașat )
-
- 27.03.2023 CENTRALIZATOR NOMINAL
a punctajului obținut de candidat la proba scrisă a concursului de ocupare a funcției vacante de Inspector asistent din 27.03.2023
( detalii în documentul atașat )
-
2748 20.03.2023 CENTRALIZATOR FINAL al punctajelor obținute de candidați la examenul organizat în data de 20.03.2023 pentru promovarea în grad imediat superior
( detalii în documentul atașat )
-
2747 20.03.2023 CENTRALIZATOR NOMINAL a punctajului obținut de candidat la proba de interviu a examenului de promovare în grad imediat superior
( detalii în documentul atașat )
-
2746 20.03.2023 CENTRALIZATOR NOMINAL a punctajului obținut de candidat la proba scrisă a examenului de promovare în grad imediat superior
( detalii în documentul atașat )
-
2745 14.03.2023 PROCES-VERBAL
încheiat azi 14.03.2023 cu ocazia analizării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat de Primăria comunei Teaca pentru ocuparea postului vacant de inspector, cls. I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru, pe perioadă nedeterminată, program de 8 ore/zi - 40 ore/săptămână
( detalii în documentul atașat )
-
- 22.02.2023 ANUNȚ
Primăria Comunei Teaca organizează concurs de ocupare a postului vacant de inspector, cls. I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru, pe perioadă nedeterminată, program de 8 ore/zi-40 ore/săptămână.
Examinarea scrisă va avea loc în data de 27.03.2023, ora 10:00 la Primăria Teaca, județul Bistrița-Năsăud iar proba interviului va fi susținută în maxim 5 zile lucrătoare de la desfășurarea probei scris. Atribuțiile sunt cele stabilite în fișa postului.
Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor, proba scrisă, interviu.
( detalii, bibliografie tematică în documentul atașat )
-
- 15.02.2023 PRIMĂRIA COMUNEI TEACA anunță organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior a unui nr. de 1 (unu) funcționar public în cadrul Biroului contabilitate, finanțe publice pentru funcția de inspector superior, gradația V.
Examinarea scrisă va avea loc în data de 20.03.2023, ora 10:00 iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la desfășurarea probei scrise.
Probele de examinare se vor desfășura în sediul Primăriei Comunei Teaca, sat Teaca, nr. 598.
( detalii, bibliografie tematică în documentul atașat )
-
Nr. Data Descriere Fișier Observații
9282 21.10.2022 CENTRALIZATOR NOMINAL a punctajelor obținute de candidați la examenul pentru promovarea în funcția imediat superioară celei deținute -
9166 14.10.2022 REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE
la examenul de promovare în grad profesional superior al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice din 20.10.2022
(detalii în documentul atașat)
-
8985 07.10.2022 Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, organizează examen de promovare în grad superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca, conform prevederilor HGR 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Primăriei, în data de 20.10.2022, ora 10:00 - proba scrisă.
(detalii în documentul atașat)
-
6858 03.08.2022 Centralizator nominal a punctajelor obținute de candidat la concursul pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție ASISTENT MEDICAL COMUNITAR -
6857 03.08.2022 Centralizator nominal a punctajelor obținute de candidat la concursul pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT -
6853 02.08.2022 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba de interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție ASISTENT MEDICAL COMUNITAR -
6852 02.08.2022 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție ASISTENT MEDICAL COMUNITAR -
6851 02.08.2022 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba de interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT -
6850 02.08.2022 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidați la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție de ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT -
6592 21.07.2022 Centralizator nominal a punctajelor obținute de candidat la examenul organizat în data de 21.07.2022 pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție INSPECTOR DE SPECIALITATE -
6591 21.07.2022 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la interviu la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție de INSPECTOR DE SPECIALITATE -
6590 21.07.2022 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba scrisă la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție de INSPECTOR DE SPECIALITATE -
6493 15.07.2022 Centralizator final al punctajelor obținute de candidați la examenul organizat în data de 14.07.2022 pentru promovarea în grad imediat superior -
6492 15.07.2022 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba de interviu a examenului de promovare în grad imediat superior -
6491 15.07.2022 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba scrisă a examenului de promovare în grad imediat superior -
6455 14.07.2022 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere a candidaților la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție de inspector de specialitate II la compartimentul Agricultură, urbanism, cadastru -
6453 14.07.2022 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere a candidaților la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție de asistent medical comunitar -
6452 14.07.2022 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere a candidaților la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție de asistent medical generalist debutant -
6227 14.07.2022 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut al unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca -
6057 29.06.2022 Primăria comunei Teaca, cu sediul în comuna Teaca str. Principală, nr. 598, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale, de execuție, vacante
- inspector de specialitate II la compartimentul Agricol, urbanism, cadastru
-
6056 29.06.2022 Primăria comunei Teaca, cu sediul în comuna Teaca str. Principală, nr. 598, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale, de execuție, vacante
- medic specialist medicina generala/ medicina de familie pentru Cabinetul medical școlar
- asistent medical comunitar II
- asistent medical generalist debutant pentru cabinetul medical școlar
-
- 15.06.2022 Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud organizează în data de 14.07.2022 examen de promovare în gradul profesional imediat superior a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud care îndeplinește condițiile pentru promovare după cum urmează: -
4876 10.05.2022 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut al unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca -
- 16.04.2022 Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud organizează în data de 16.05.2022 examen de promovare în gradul profesional imediat superior a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud care îndeplinește condițiile pentru promovare, după cum urmează:
Conform prevederilor art.21 din H.G.R. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, facem următoarele precizări: (...) (detalii în documentele atașate - anunț + bibliografie)
-
2284 09.03.2022 Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud organizează în data de 24.03.2022, ora 10:00, la sediul din Teaca, str. Principală, nr. 598, examen scris de promovare în grad profesional a unui număr de 1 (unu) personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, care îndeplinește condițiile pentru promovare. -
Nr.DataDescriereFișierObservații
7577 07.09.2021 Centralizator final al punctajelor obținute de candidați la examenul organizat în data de 07.09.2021 pentru promovarea în grad imediat superior -
7576 07.09.2021 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba de interviu a examenului de promovare în grad imediat superior -
7575 07.09.2021 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba scrisă a examenului de promovare în grad imediat superior -
- 09.08.2021 Primăria Comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 7 septembrie 2021, ora 10:00, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a unui funcționar public din cadrul Compartimentului Agricol, urbanism, cadastru - proba scrisă. Examenul se va desfășura la sediul instituției din Teaca, Str. Principală, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud. -
Nr.DataDescriereFișierObservații
7823 14.10.2020 Centralizator nominal al punctajului obținut la examenul de promovare în treaptă profesională superioară a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice -
7724 09.10.2020 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională superioară a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice -
- 02.09.2020 Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 14.10.2020 examen de promovare în promovare în grad profesional superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice -
- 12.02.2020 Primăria comunei Teaca, cu sediul în localitatea Teaca, nr.598, jud. Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de asistent social debutant în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, pe perioada determinată de 29 luni. -
361 20.01.2020 Centralizator final al punctajelor obținute de candidați la examenul organizat în data de 20.01.202 pentru promovarea în grad imediat superior -
206 14.01.2020 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere ale candidaților la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
Nr.DataDescriereFișierObservații
10223 20.12.2019 Primăria comunei Teaca anunță organizarea examenului de promovare în grad imediat superior de către un nr. de 1 (unu) funcționar public în cadrul Biroului contabilitate, finanțe publice pentru funcția de inspector principal (S), gradația V.
Examinarea scrisă va avea loc în data de 20.01.2020, ora 10:00, iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la desfășurarea probei scrise.
-
8368 21.10.2019 Centralizator nominal al punctajelor obținute de candidați la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
8362 18.10.2019 Centralizator nominal al punctajului obținut la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
8304 16.10.2019 Centralizator nominal al punctajului obținut la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
8155 09.10.2019 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
7720 09.10.2019 Primăria comunei Teaca cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca. -
6589 06.08.2019 Primăria comunei Teaca cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca. -
6447 31.07.2019 Centralizator final al punctajelor obținute de candidat la examenul de promovare în grad imediat superior. -
6364 26.07.2019 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere ale candidaților la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
6182 22.07.2019 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treaptă a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice -
5923 12.07.2019 Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, organizează examen de promovare în grad superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, conform prevederilor HGR 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul primăriei, în data de 25.07.2019, ora 10:00 - proba scrisă -
- 01.07.2019 Primăria comunei Teaca anunță organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior de către un nr. de 1 (unu) funcționar public în cadrul Compartimentului Agricultură, Urbanism, Cadastru -
4844 24.05.2019 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba de interviu a concursului pentru ocuparea postului de INSPECTOR PRINCIPAL CLS I, în cadrul Compartimentului TURISM, CULTURĂ, REGISTRATURĂ, RELAȚII PUBLICE organizat în data de 23.05.2019 -
4833 23.05.2019 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de INSPECTOR PRINCIPAL CLS I, în cadrul Compartimentului TURISM, CULTURĂ, REGISTRATURĂ, RELAȚII PUBLICE organizat în data de 23.05.2019 -
4724 20.05.2019 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de INSPECTOR PRINCIPAL Cls.I, în cadrul Compartimenului Turism, Cultura, Relații Publice, Registratură -
2998 04.04.2019 Primaria comunei Teaca cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, în baza Legii nr.188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post pe perioadă nedeterminată, pentru funcția publică de execuție: -
- 22.03.2019 Primăria comunei Teaca, jud. Bistrița-Năsăud, organizează în data 04.04.2019 examen de promovare în grad profesional superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice. -
1003 12.02.2019 Centralizator nominal a punctajelor obținute de candidat la examenul organizat în data de 12.02.2019 pentru ocuparea postului de consilier juridic, clasa I, debutant în cadrul Compartimentului Juridic. -
910 07.02.2019 Rezultatul selectării dosarului de înscriere a candidatului la examenul organizat pentru promovarea în funcția publică de execuție de inspector superior gr. 5 în cadrul Compartimentului Agricol Urbanism Cadastru -
246 11.01.2019 Centralizator nominal a punctajelor obținute de candidat la examenul organizat în data de 11.01.2019 pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție de buldoexcavatorist în cadrul Serviciului gospodărire comunală -
Nr.DataDescriereFișierObservații
9796 06.12.2018 Primaria comunei Teaca, jud. Bistrița-Năsăud, organizează în data de 14.02.2019 examen de promovare în grad profesional a unui număr de 1 (unu) funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, jud. Bistrița-Năsăud care îndeplinesc condițiile pentru promovare, după cum urmează: -
- 2018 Primăria comunei Teaca anunță organizarea concursului de ocupare a postului vacant de funcționar public în cadrul Compartimentului Juridic, Inspector, clasa I, grad profesional debutant, pe perioada nedeterminată -
- 2018 Primăria comunei Teaca organizează concurs pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție de buldoexcavatorist pe durată nedeterminată în cadrul Serviciului de gospodărire comunală -