Nr. crt. Nr. și data contract Obiectul contractului Furnizor/Prestator/Executant Durata contractului Valoarea prevăzută în contract - lei fără TVA Contract
01 2/20.01.2022 Achiziționare dotări în cadrul proiectului ”Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud” - Mobilier SCHREINER&CO S.R.L. Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale 181.802 lei
02 8/15.02.2022 Servicii auxiliare în domeniul achizițiilor publice directe de servicii, produse și lucrări ale comunei Teaca S.C. Casior Impex S.R.L. 31.12.2022 25.000 lei
03 16/11.05.2022 Achiziționare dotări în cadrul proiectului ”Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud - etapa II” - Diverse aparate și echipamente medicale Cattus S.R.L. Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale 55.200 lei
04 25/18.05.2022 Achiziționare 2700 tone piatră S.C. Sicicora S.R.L. 31.12.2022 25.650 lei
05 27/07.06.2022 Întocmire documentație tehnică de proiectare pt. implementare proiect: ”Reducerea emisiilor de faze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pt. vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în comuna Teaca, jud. B-N” RED SOCKET S.R.L. Până la recepția lucrării 63.250 lei
06 28/07.06.2022 Servicii de proiectare pt. obiectivul: realizare șanțuri betonate la drum - cazan în loc. Teaca S.C. Unidal Grup S.R.L. Bistrița 3 luni de la semnarea contractului 38.000 lei
07 37/18.07.2022 Executare lucrări - Teren minifotbal Ocnița - 21x36 S.C. Predestin S.R.L. 12 luni de la semnarea contractului 437.330,97 lei
08 38/18.07.2022 Executare lucrări - Reabilitare spațiu verde și amplasare piatră funerară în loc. Teaca S.C. Predestin Prod S.R.L. 12 luni de la semnarea contractului 226.130,16 lei
09 49/26.09.2022 Executare lucrări - realizare șanțuri betonate la drum - cazan în loc. Teaca / S.C. Predestin Prod S.R.L. 6 luni de la semnarea contractului 428.044,65 lei
10 50/30.09.2022 Executare lucrări - Alimentare cu energie electrică stație de epurare, comuna Teaca, sat Budurleni S.C. Electro-Aparataj S.R.L. 6 luni de la semnarea contractului 152.029,71 lei
11 51/05.10.2022 Achiziție bunuri-produse electronice, produse IT și dotări pt. centrul recreativ în cadrul programului ”Reabilitare și modernizare Centru Recreativ, comuna Teaca” S.C. Service Centre Bistrița S.R.L. 2 luni de la semnarea contractului 41.484 lei
12 56/03.11.2022 Execuție documentații cadastrale pt. întăbulare terenuri în comuna Teaca S.C. Casior Impex S.R.L. 6 luni de la semnarea contractului 32.300 lei
13 58/08.11.2022 Servicii de proiectare și execuție pt. obiectivul ”Extindere conductă gaze naturale, presiune redusă-intravilan Ocnița, comuna Teaca” S.C. Dianova Instal S.R.L. Până la recepția lucrării 758.315,40 lei
14 61/24.11.2022 Achiziționare dotări în cadrul proiectului ”Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar (centru medical) în loc. Teaca, comuna Teaca, jud. BN” S.C. Service Center Bistrița S.R.L. la data îndeplinirii obligațiilor contractuale 39.685 lei
15 62/08.12.2022 Achiziționare dotări în cadrul proiectului ”Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar (centru medical)" în loc. Teaca, comuna Teaca, jud. BN - etapa II Belfix Distribuție S.R.L. la data îndeplinirii obligațiilor contractuale 215.348 lei
16 65/13.12.2022 Execuție lucrări de ”Extindere rețea apă, str. După Vale, loc. Viile Tecii, jud. B-N” S.C. Dianova Instal S.R.L. 1 lună de la semnarea contractului 50.211,30 lei
17 66/14.12.2022 Execuție lucrări de ”Reabilitare și modernizare vestiar sportiv în loc. Archiud” S.C. Sorin Cornel Construct S.R.L. 2 luni de la semnarea contractului 84.549,20 lei
18 67/20.12.2022 Execuție lucrări de ”Amenajări exterioare Centru recreativ Teaca” S.C. Predestin Prod S.R.L. 12 luni de la semnarea contractului 142.856,19 lei
19 68/20.12.2022 Executare lucrări - Construire Teren de sport minifotbal în loc. Archiud, comuna Teaca S.C. Predestin Prod S.R.L. 12 luni de la semnarea contractului 633.188,02 lei