Cetățean de onoare este un titlu onorific acordat de autoritățile unei localități unei persoane a cărei activitate sau existență este legată în mod deosebit de viața localității sau pentru talentul și serviciile deosebite aduse de aceasta localității.
De obicei, titlul se acordă unor personalități din domeniul culturii, artei, științei, învățământului sau sănătății, dar și unor sportivi și oameni de afaceri care au valoare, competență, moralitate recunoscute de către comunitatea locală, au avut o contribuție deosebită la dezvoltarea și la creșterea prestigiului localității sau al țării pe plan național și internațional, persoane care, prin acțiunile lor, au contribuit la preîntâmpinarea producerii de evenimente deosebit de grave, în cazuri de calamitate naturală sau situații de urgență sau care au contribuit la salvarea de vieți omenești.

Nume, prenume Descriere Document
Petru Iacob Pântea Acordarea titlului de cetățean de onoare domnului Profesor Universitar Doctor Petru Iacob Pântea pentru activitatea profesională de excepție în cadrul Facultății de Științe Economice a Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, lucrări de specialitate (2 titluri) ca autor unic, 17 studii publicate în lucrări cu mai mulți autori, 175 articole publicate în reviste de specialitate, 136 comunicări în sesiuni științifice din țară, 4 comunicări la congrese cu participare internațională, 4 manuale universitare
Robert Heger Acordarea titlului de cetățean de onoare domnului Robert Heger pentru impulsionarea autorităților locale austriece pentru construirea Spitalului din Teaca, crearea legăturilor care au dus la înfrățirea localității Teaca cu localitatea Purbach din Austria
Emil-Ioan Pop Acordarea titlului de cetățean de onoare domnului Emil-Ioan Pop pentru merite deosebite, promovarea parteneriatului public-privat, modul în care a contribuit la promovarea intereselor comunei Teaca în sfera economică, culturală și socială
Peter Frehner Acordarea titlului de cetățean de onoare domnului Peter Frehner pentru merite deosebite, promovarea parteneriatului public-privat, modul în care a contribuit la promovarea intereselor comunei Teaca în sfera economică, culturală și socială
Cornelia Ardelean Archiudean Se conferă titlul de ”Cetățean de onoare al Comunei Teaca”, îndrăgitei interprete a cântecului popular românesc Cornelia Ardelean Archiudean, pentru meritele deosebite și contribuția adusă la promovarea folclorului autentic românesc și imaginea deosebită făcută zonei folclorice a Comunei Teaca.
Franz Steindl Se conferă titlul de ”Cetățean de onoare al Comunei Teaca”, domnului Franz Steindl pentru meritele deosebite și contribuția adusă la siguranța locuitorilor comunei Teaca și imaginea deosebită făcută Comunei Teaca în străinătate
Tudor Cătineanu Se conferă titlul de ”Cetățean de onoare al Comunei Teaca”, domnului Profesor universitar doctor Tudor Cătineanu pentru întreaga activitate și promovarea continuă a valorilor culturale și tradiționale aducând prestigiu Comunei Teaca
Melania Cuc Se conferă titlul de ”Cetățean de onoare al Comunei Teaca”, doamnei Melania Cuc pentru întreaga activitate și contribuția adusă la sporirea patrimoniului cultural și spiritual, aducând prestigiu Comunei Teaca
Popescu Emil Se conferă titlul de ”Cetățean de onoare” post-mortem al Comunei Teaca, domnului Popescu Emil pentru merite deosebite în întreaga activitate desfășurată, în cadrul Școlii Generale Ocnița
Daniel Hubleur Se conferă titlul de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca, domnului Daniel Hubleur pentru implicarea și contribuția la devoltarea și modernizarea Comunei Teaca
Monique Hubleur Se conferă titlul de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca, doamnei Monique Hubleur pentru implicarea și contribuția la devoltarea și modernizarea Comunei Teaca
Baciu Cornel Se conferă titlul de ”Cetățean de onoare” post-mortem al Comunei Teaca, domnului farmacist Baciu Cornel pentru merite deosebite în întreaga activitate desfășurată în folosul cetățenilor Comunei Teaca
Zaig Vilhelm Eckehardt Se conferă titlul de ”Cetățean de onoare al Comunei Teaca”, domnului profesor Zaig Vilhelm Eckehardt pentru merite deosebite în întreaga activitate desfășurată în folosul comunei