Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, juridică și de disciplină

Petruș Vasile - președinte
Vultur Ilie - secretar
Coman Viorel - membru
Buga Gheorghe - membru
Virag Daniel Emil - membru

Comisia pentru activități economico-financiare,agricultură și turism

Bărbos Tavi - președinte
Oltean Florin - secretar
Câmpian Ioan - membru
Bugnar Ioan - membru
Regheni Florin Dinu - membru

Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate,
familie, muncă și protecție socială

Mihalci Ioan - președinte
Sava Alexandra Cristina - secretar
Muzur Cais Casin - membru
Teglar Luțu - membru
Câmpean Niculae - membru