Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010

Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.

Nume, prenume Funcția Declarație de avere Declarație de interese
Bărbos Tavi Consilier
Buga Gheorghe Consilier
Bugnar Ioan Consilier
Câmpean Niculae Consilier
Câmpian Ioan Consilier
Coman Viorel Consilier
Mihalci Ioan Consilier
Muntean Damian Iustin Primar
Muzur Cais-Casin Consilier
Oltean Florin Viceprimar
Petruș Vasile Consilier
Regheni Florin-Dinu Consilier
Sava Alexandra-Cristina Consilier
Stoica Alexandru Consilier
Teglar Luțu Consilier
Virag Daniel-Emil Consilier
Vultur Ilie Consilier
Nume, prenume Funcția Declarație de avere Declarație de interese
Arcălean Letiția Inspector superior
Birău Oana Ramona Consilier juridic
Bugnar N. Viorica Inspector principal
Cîmpean Maria-Daniela Șef birou
Cioșan Ana Secretar general U.A.T.
Cornea Marieta-Ionela Inspector superior
Costa Zaharie-Olimpiu Inspector superior
Cristurean Daniel-Iulian Inspector principal
Halmagyi Sorina Inspector asistent
Hoza Emilia-Monica Referent superior
Motogna Ionela-Angela Inspector principal
Pașca Ioan Referent superior