TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ
Publicări în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată

Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare


An Nr. Descriere Fișier
2023 6246 Anunț
Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor proiecte de acte normative:
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială Teaca
2. Proiect de hotărâre privind clasificarea și atribuirea de denumiri unui număr de 8 drumuri publice de interes local în categoria funcțională de drumuri de exploatare agricolă situate pe teritoriul unității administrative Teaca, județul Bistrița-Năsăud

Documentația aferentă proiectelor poate fi consultată:
- pe pagina de internet a instituției, www.primariateaca.ro
- la sediul instituției
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 25.08.2023 prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituției:
- în format electronic pe adresa de e-mail: primariateaca@yahoo.com
- prin poștă, pe adresa: Localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, CP 427345
- la sediul instituției, la Registratură
Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri la Proiectul de hotărâre privind_____”
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon 0263-276-124, e-mail primariateaca@yahoo.com
Primar,
Muntean Damian Iustian
2023 4732 Anunț
Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 80/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2023 în Comuna Teaca
Documentația aferentă proiectelor poate fi consultată:
- pe pagina de internet a instituției, www.primariateaca.ro
- la sediul instituției
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 09.06.2023 prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituției:
- în format electronic pe adresa de e-mail: primariateaca@yahoo.com
- prin poștă, pe adresa: Localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, CP 427345
- la sediul instituției, la Registratură
Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri la Proiectul de hotărâre privind_____”
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon 0263-276-124, e-mail primariateaca@yahoo.com
Primar,
Muntean Damian Iustian
2023 4512 Anunț
Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca, domnului Florentin Archiudean
Documentația aferentă proiectelor poate fi consultată:
- pe pagina de internet a instituției, www.primariateaca.ro
- la sediul instituției
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 30.05.2023 prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituției:
- în format electronic pe adresa de e-mail: primariateaca@yahoo.com
- prin poștă, pe adresa: Localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, CP 427345
- la sediul instituției, la Registratură
Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri la Proiectul de hotărâre privind_____”
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon 0263-276-124, e-mail primariateaca@yahoo.com
Primar,
Muntean Damian Iustian
2023 3893 Anunț
Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului-teren în suprafață de 2944 mp., situat în extravilanul localității Archiud, comuna Teaca
Documentația aferentă proiectelor poate fi consultată:
- pe pagina de internet a instituției, www.primariateaca.ro
- la sediul instituției
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 20.05.2023 prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituției:
- în format electronic pe adresa de e-mail: primariateaca@yahoo.com
- prin poștă, pe adresa: Localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, CP 427345
- la sediul instituției, la Registratură
Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri la Proiectul de hotărâre privind_____”
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon 0263-276-124, e-mail primariateaca@yahoo.com
Primar,
Muntean Damian Iustian
2023 2349 Anunț
Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
Documentația aferentă proiectelor poate fi consultată:
- pe pagina de internet a instituției, www.primariateaca.ro
- la sediul instituției
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 30.03.2023 prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituției:
- în format electronic pe adresa de e-mail: primariateaca@yahoo.com
- prin poștă, pe adresa: Localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, CP 427345
- la sediul instituției, la Registratură
Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri la Proiectul de hotărâre privind_____”
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon 0263-276-124, e-mail primariateaca@yahoo.com
Primar,
Muntean Damian Iustian
2023 2034 Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor proiecte de acte normative:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată

3. Proiect de hotărâre privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare


Documentația aferentă proiectelor poate fi consultată:
- pe pagina de internet a insituției, www.primariateaca.ro
- la sediul instituției
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 23.03.2023 prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituției:
- în format electronic pe adresa de e-mail primariateaca@yahoo.com
- prin poștă, pe adresa: Localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, CP 427345
- la sediul instituției, la Registratură
Materialele transmise vor purta mențiunea ”Propuneri la Proiectul de hotărâre privind ______”
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:
telefon: 0263-276124
email: primariateaca@yahoo.com

Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 10718 În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Teaca, aprobat prin H.C.L. nr. 16/2002
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 13.01.2023
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 10245 În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Comunei Teaca
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 31.12.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 10379 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică de către UAMS Teaca a unor spații cu destinație de cabinete medicale din incinta Dispensarului comunal, proprietatea publică a comunei Teaca, aflate în administrarea Unității de Asistență Medico Socială Teaca, înscrise în C.F. nr. 27493
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectele de hotărâre afișate până la data de 29.12.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 10073 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2023-2024
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectele de hotărâre afișate până la data de 16.12.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 9742 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2023 în Comuna Teaca
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, a prețului de vânzare directă către beneficiari și a volumului maxim de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca în anul 2023

Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectele de hotărâre afișate până la data de 29.11.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 9742 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2023 în Comuna Teaca
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, a prețului de vânzare directă către beneficiari și a volumului maxim de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca în anul 2023

Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectele de hotărâre afișate până la data de 29.11.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 9419 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2023 la nivelul Comunei Teaca
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 25.11.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 9135 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 pentru anul 2023
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 11.11.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 9116 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
Proiect de hotărâre privind indexarea impozitului pentru autovehiculele grele de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2023
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 03.11.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 8994 În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 96,14 mp cu destinația de cabinet medical situat în Teaca nr. 153-154, înscrise în CF nr. 27493, proprietate publică a Comunei Teaca și amplasat în corpul de clădire C3 - sediul Crucii Roșii
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 28.10.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 7917 În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea STATUTULUI COMUNEI TEACA
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 30.09.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 7916 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 10.10.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 6447 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării Comunei Teaca la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” Turism în Bistrița-Năsăud ”
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 05.08.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 54 privind implementarea proiectului "ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD" - Măsura M4/6B Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL
2022 26 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
2022 25 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
2022 24 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud forma consolidată
2022 23 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitate de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
2022 19 privind darea în folosință gratuită către Asociația Mocănița Transilvaniei, pe termen de 20 ani, a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al Comunei Teaca
2022 05 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Teaca
2022 1454 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următoarelor proiecte de hotărâri:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca, domnului Zaig Vilhelm Eckehardt
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 11.03.2022.
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 02 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2022
2022 01 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”