TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ
Publicări în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată


An Nr. Descriere Fișier
2022 9742 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2023 în Comuna Teaca
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, a prețului de vânzare directă către beneficiari și a volumului maxim de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca în anul 2023

Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectele de hotărâre afișate până la data de 29.11.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 9419 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2023 la nivelul Comunei Teaca
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 25.11.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 9135 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 pentru anul 2023
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 11.11.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 9116 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
Proiect de hotărâre privind indexarea impozitului pentru autovehiculele grele de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2023
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 03.11.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 8994 În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 96,14 mp cu destinația de cabinet medical situat în Teaca nr. 153-154, înscrise în CF nr. 27493, proprietate publică a Comunei Teaca și amplasat în corpul de clădire C3 - sediul Crucii Roșii
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 28.10.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 7916 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 10.10.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 6447 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării Comunei Teaca la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” Turism în Bistrița-Năsăud ”
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 05.08.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 54 privind implementarea proiectului "ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI TEACA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD" - Măsura M4/6B Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL
2022 26 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
2022 25 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
2022 24 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud forma consolidată
2022 23 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitate de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
2022 19 privind darea în folosință gratuită către Asociația Mocănița Transilvaniei, pe termen de 20 ani, a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al Comunei Teaca
2022 05 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Teaca
2022 1454 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următoarelor proiecte de hotărâri:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca, domnului Zaig Vilhelm Eckehardt
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 11.03.2022.
Primar,
Muntean Damian Iustian
2022 02 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2022
2022 01 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”