Documente și informaţii financiare

actualizat 23.02.2021 prin grija
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

Bugetul general al U.A.T. pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 (venituri)
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 (cheltuieli)

Program de investiții

Programul de investiții publice
Achiziție motocositoare
Modernizare și dotare școală gimnazială în localitatea Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Proiect Impact Teaca măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio economice a pers. defavorizate
Grădinița cu două săli de grupă în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. BN
Construcție capela mortuară în localitatea Viile Tecii
Reabilitare și dotare parc în localitea Teaca
Biserica Evanghelică în localitatea Teaca
Construire și dotare centru multifuncțional, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Rețea publică de canal a apelor uzate menaj. în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri în loc VT Budurleni
Extindere conducta gaze naturale presiune redusă în loc. Teaca
Extindere conductă gaze naturale în localitățile Archiud, Pinticu, Viile Tecii și Budurleni
Extindere conductă gaze naturale în localitatea Ocnița
Extindere conductă alimentare cu apă în localitățile Viile Tecii și Budurleni
IMPACT TEACA - măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio economice a persoanelor defavorizate
Modernizare drumuri agricole în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Bugetul general al U.A.T. pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 (venituri)
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 (cheltuieli)

Program de investiții

Programul de investiții publice
Achiziție motocositoare
Modernizare și dotare școală gimnazială în localitatea Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Proiect Impact Teaca măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio economice a pers. defavorizate
Grădinița cu două săli de grupă în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. BN
Construcție capela mortuară în localitatea Viile Tecii
Reabilitare și dotare parc în localitea Teaca
Biserica Evanghelică în localitatea Teaca
Construire și dotare centru multifuncțional, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Rețea publică de canal a apelor uzate menaj. în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri în loc VT Budurleni
Extindere conducta gaze naturale presiune redusă în loc. Teaca
Extindere conductă gaze naturale în localitățile Archiud, Pinticu, Viile Tecii și Budurleni
Extindere conductă gaze naturale în localitatea Ocnița
Extindere conductă alimentare cu apă în localitățile Viile Tecii și Budurleni
IMPACT TEACA - măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio economice a persoanelor defavorizate
Modernizare drumuri agricole în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Bugetul general al U.A.T. pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Program de investiții

Programul de investiții publice
Biserica Evanghelică în localitate Teaca
Rețea publică de canal a apelor uzate menajere în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri în loc. Viile Tecii
Construcție capelă mortuară în localitatea Viile Tecii
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca jud. Bistrița-Năsăud
Modernizare drumuri agricole în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
Extindere conductă gaze naturale în localitatea Ocnița
Extindere conductă gaze naturale în localitățile Archiud, Pinticu, Viile Tecii și Budurleni
Extindere conductă gaze naturale presiune redusă în localitatea Teaca
Grădiniță cu două săli de grupă în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud
Proiect IMPACT Teaca, măsuri integrate pentru imbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate
Proiect IMPACT Teaca, măsuri integrate pentru imbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate
Achiziție motocositoare
Reabilitare și dotare parc localitatea Teaca
Modernizare și dotare școala gimnazială în localitatea Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Bugetul general al unității administrativ-teritoriale comuna Teaca, pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2018 și estimări pt. anii 2019-2021
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, comuna Teaca, pe anul 2018 și estimări pt. anii 2018-2021
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2018 și estimări pt. anii 2019-2021
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018 și estimări pt. anii 2019-2021

Fișe investiții buget local

Achiziție buldoexcavator
Amenajare parc în localitatea Archiud
Amenajări exterioare capelă mortuară în localitatea Ocnița
Rețea publică de canal a apelor uzate menaj în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri în loc. Viile Tecii
Construcție capelă mortuară în localitatea Ocnița
Construcție capelă mortuară în localitatea Pinticu
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca jud. BN
Modernizare drumuri agricole în comuna Teaca, jud. BN
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
IMPACT TEACA - măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate.
IMPACT TEACA - măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate.
Modernizare și dotare școala Gimnazială în localitatea Ocnița, comuna Teaca, jud. BN
DataDescriereFișier
16.11.2020Bilanț la 30.09.2020
30.06.2020Bilanț la 30.06.2020
31.03.2020Bilanț la 31.03.2020
31.12.2019Bilanț la 31.12.2019
30.06.2019Bilanț la 30.06.2019
31.03.2019Bilanț la 31.03.2019
30.09.2018Bilanț la 30.09.2018
30.06.2018Bilanț la 30.06.2018
31.03.2018Bilanț la 31.03.2018
30.06.2017Bilanț la 30.06.2017
31.03.2017Bilanț la 31.03.2017
AnTrim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV
2020
2019 - -
2018 - -
2017 -
2016 - - -