Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
08 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
07 2022 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a U.A.T. Comuna Teaca -
06 2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 -
04 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca -
03 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca -
02 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2022 -
01 2022 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
08 2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
07 2022 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a U.A.T. Comuna Teaca Primar -
06 2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 Primar -
04 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
03 2022 privind aprobarea prețului de vânzare prin licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
02 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2022 Primar -
01 2022 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022 - 2025 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” Primar -
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
- - . . . în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2020

ARHIVA - AN 2021