Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
09 28.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca
08 28.01.2021 privind constituirea comisiei speciale de verificare a respectării obligațiilor din contractele de închiriere și concesionare la nivelul comunei Teaca
07 28.01.2021 de modificare a Hotărârii Consiliului local Teaca nr.37/2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în C.F. 28005 Teaca, nr. CAD 28005, aparținând domeniului privat al comunei Teaca
06 28.01.2021 privind aprobarea Planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe anul 2021 pe raza U.A.T. Teaca
05 28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 la nivelul comunei Teaca pe anul 2021
04 28.01.2021 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a unității administrativ teritoriale comuna Teaca
03 28.01.2021 privind aprobarea Programului de gospodărire a localităților comunei Teaca pe anul 2021
02 28.01.2021 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Teaca, în suprafață de 1.421 mp, din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Teaca
01 28.01.2021 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Teaca, în suprafață de 2004 mp din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Teaca
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
13 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
12 2021 privind desemnarea consilierilor locali în vederea evaluării secretarului general al comunei Teaca -
11 2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020 -
09 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare", post-mortem, al comunei Teaca -
08 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare" al comunei Teaca -
07 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare", post-mortem, al comunei Teaca -
06 2021 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Teaca -
05 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
04 2021 privind constituirea comisiei în vederea respectării condițiilor de pășunat în comuna Teaca -
03 2021 de modificarea Hotărârii Consiliului local Teaca nr.37/2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în CF 28005 Teaca, nr. CAD 28005, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca -
02 21.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud atenție! fișier de dimensiuni mari
01 21.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud atenție! fișier de dimensiuni mari
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
13 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca Primar -
12 2021 privind desemnarea consilierilor locali în vederea evaluării secretarului general al comunei Teaca Primar -
11 2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2020 Primar -
09 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare", post-mortem, al comunei Teaca Primar -
08 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare" al comunei Teaca Primar -
07 2021 privind conferirea titlului de "Cetățean de onoare", post-mortem, al comunei Teaca Primar -
06 2021 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Teaca Primar -
05 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca Primar -
04 2021 privind constituirea comisiei în vederea respectării condițiilor de pășunat în comuna Teaca Primar -
03 2021 de modificarea Hotărârii Consiliului local Teaca nr.37/2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în CF 28005 Teaca, nr. CAD 28005, aparținând domeniului privat al Comunei Teaca Primar -
02 21.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020 - 24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud Primar -
01 21.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud Primar -
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
09 28.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Teaca -
08 28.01.2021 privind constituirea comisiei speciale de verificare a respectării obligațiilor din contractele de închiriere și concesionare la nivelul comunei Teaca -
07 28.01.2021 de modificare a Hotărârii Consiliului local Teaca nr.37/2020 privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în C.F. 28005 Teaca, nr. CAD 28005, aparținând domeniului privat al comunei Teaca -
06 28.01.2021 privind aprobarea Planului de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe anul 2021 pe raza U.A.T. Teaca -
05 28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 la nivelul comunei Teaca pe anul 2021 -
04 28.01.2021 privind aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în litigii a unității administrativ teritoriale comuna Teaca -
03 28.01.2021 privind aprobarea Programului de gospodărire a localităților comunei Teaca pe anul 2021 -
02 28.01.2021 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Teaca, în suprafață de 1.421 mp, din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Teaca -
01 28.01.2021 privind trecerea unui imobil-teren situat în intravilanul localității Teaca, în suprafață de 2004 mp din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Teaca -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2020