Documente și informaţii financiare

actualizat 11.08.2023 prin grija
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

Bugetul general al UAT pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026
Cheltuieli prevăzute - buget local
Venituri prevăzute - buget local
Cheltuieli prevăzute - integral sau parțial venituri proprii
Venituri prevăzute - integral sau parțial venituri proprii
Programul de investiții publice
Programul de investiții publice - venituri proprii și subvenții

Program de investiții

Achiziție motocositori
Achiziționare calculator birou contabilitate
Achiziționare de utilaje și echipamente pentru îmbunatățirea serviciului de gospodărire comunală
Amenajare cabinet medical școlar
Amenajare exterioară centru recreativ
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. BN
Construire capela mortuară în localitatea Budurleni
Construire teren de sport, minifotbal în localitatea Archiud
Construire teren de sport, minifotbal în localitatea Ocnița
Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
Extindere conductă gaze naturale în localitatea Ocnița
Extindere conductă rețea apă în localitatea Viile Tecii
Înființarea și dotarea unui salon de întâlnire și socializare pentru vârstnici în localitatea Teaca
Întocmire PT și exec. lucrări alei pavate, șanțuri și căi de acces în loc. Teaca
Proiect outdoor educația-sprijin pentru viitor
Reabilitare casa socială în localitatea Viile Tecii
Reabilitare și modernizare centru recreativ comuna Teaca
Registrul Electronic Național al Nomenclaturii Stradale în comuna Teaca (RENNS)
Rețea electrică la stația de epurare din localitatea Budurleni
Rețea publică de canal a apelor uzate menajere și stații de epurare în loc Pinticu, Ocnița și Archiud
Rețea publică de canalizare a apelor uzate și menajere în localitățile Viile Tecii și Budurleni și drumuri
Cheltuieli prevăzute - buget local
Venituri prevăzute - buget local
Cheltuieli prevăzute - integral sau parțial venituri proprii
Venituri prevăzute - integral sau parțial venituri proprii
Bugetul general al UAT pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025
Programul de investiții publice
Programul de investitii publice - venituri proprii și subvenții

Program de investiții

Întocmire PT și execuție alei pavate, șanțuri și căi de acces în localitatea Teaca
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Bistrița-Năsăud
Rețea publică de canal a apelor uzate menajere în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri în loc. Viile Tecii și Budurleni
Rețea publică de canalizare a apelor uzate și menajere și stații de epurare în localitățile Pinticu, Ocnița
Construire capelă mortuară în localitatea Budurleni
Reabilitare și modernizare centru recreativ în comuna Teaca
Construire toalete publice
Extindere conductă rețea apă în localitățile Teaca și Viile Tecii
Extindere conductă gaze naturale în localitatea Ocnița
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. BN
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
Proiect Impact Teaca măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate
Înființarea și dotarea unui salon de întâlnire și socializare pentru vârstnici în localitatea Teaca
Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Construire monumentul eroilor în localitatea Teaca
Întocmire PT zona pietonală Teaca
Reabilitare Casa Hoby - întocmire PT
Grădiniță cu două săli de grupă în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud
Registrul Electronic Național al Nomenclaturii Stradale în comuna Teaca (RENNS)
Sistem de supraveghere video clădire primărie și dispensar Teaca
Construire teren de sport, minifotbal și handbal în localitatea Archiud
Construire teren de sport, handbal și minifotbal, în localitatea Ocnița
Proiectare construire teren de sport, minifotbal și handbal în localitatea Pinticu
Construire teren de sport, handbal și minifotbal în localitatea Teaca
Bugetul general al U.A.T. pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024
Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 (cheltuieli)
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 (venituri)

Program de investiții

Programul de investiții publice
Sistem de supraveghere video clădire primărie și dispensar Teaca
Achiziție casă Teaca
Aparat etilotest
Modernizare și dotare școală gimnazială în localitatea Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Proiect Impact Teaca măsuri integrate pentru imbunătățirea situației socio-economice a pers. defavorizate
Grădiniță cu două săli de grupă în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud
Construire și dotare școala generală cu clasele I-VIII, în localitatea Viile Tecii, județul Bistrița-Năsăud
Finalizare construcție campus școlar-școală și atelier și dotare, în localitatea Teaca, comuna Teaca
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca jud. BN
Amenajare exterioară capelă mortuară în localitatea Viile Tecii
Reabilitare și dotare parc în localitatea Teaca
Reabilitare și modernizare centru recreativ comuna Teaca
Construire monumentul eroilor în localitatea Teaca
Construire teren de sport în localitățile Archiud, Teaca și Ocnița
Rețea publică de canal a apaelor uzate menaj în loc. Viile Tecii și Budurlenni și drumuri în localitatea Viile Tecii
Extindere conductă gaze naturale în localitatea Ocnița
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Bistrița-Năsăud
Extindere conductă rețea apă în localitățile Teaca și Viile Tecii
Impact Teaca - măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio economice a persoanelor defavorizate
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Bugetul general al U.A.T. pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 (venituri)
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 (cheltuieli)

Program de investiții

Programul de investiții publice
Achiziție motocositoare
Modernizare și dotare școală gimnazială în localitatea Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Proiect Impact Teaca măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio economice a pers. defavorizate
Grădinița cu două săli de grupă în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. BN
Construcție capela mortuară în localitatea Viile Tecii
Reabilitare și dotare parc în localitea Teaca
Biserica Evanghelică în localitatea Teaca
Construire și dotare centru multifuncțional, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Rețea publică de canal a apelor uzate menaj. în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri în loc VT Budurleni
Extindere conducta gaze naturale presiune redusă în loc. Teaca
Extindere conductă gaze naturale în localitățile Archiud, Pinticu, Viile Tecii și Budurleni
Extindere conductă gaze naturale în localitatea Ocnița
Extindere conductă alimentare cu apă în localitățile Viile Tecii și Budurleni
IMPACT TEACA - măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio economice a persoanelor defavorizate
Modernizare drumuri agricole în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Bugetul general al U.A.T. pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 (venituri)
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 (cheltuieli)

Program de investiții

Programul de investiții publice
Achiziție motocositoare
Modernizare și dotare școală gimnazială în localitatea Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Proiect Impact Teaca măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio economice a pers. defavorizate
Grădinița cu două săli de grupă în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. BN
Construcție capela mortuară în localitatea Viile Tecii
Reabilitare și dotare parc în localitea Teaca
Biserica Evanghelică în localitatea Teaca
Construire și dotare centru multifuncțional, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Rețea publică de canal a apelor uzate menaj. în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri în loc VT Budurleni
Extindere conducta gaze naturale presiune redusă în loc. Teaca
Extindere conductă gaze naturale în localitățile Archiud, Pinticu, Viile Tecii și Budurleni
Extindere conductă gaze naturale în localitatea Ocnița
Extindere conductă alimentare cu apă în localitățile Viile Tecii și Budurleni
IMPACT TEACA - măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio economice a persoanelor defavorizate
Modernizare drumuri agricole în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Bugetul general al U.A.T. pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

Program de investiții

Programul de investiții publice
Biserica Evanghelică în localitate Teaca
Rețea publică de canal a apelor uzate menajere în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri în loc. Viile Tecii
Construcție capelă mortuară în localitatea Viile Tecii
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca jud. Bistrița-Năsăud
Modernizare drumuri agricole în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
Extindere conductă gaze naturale în localitatea Ocnița
Extindere conductă gaze naturale în localitățile Archiud, Pinticu, Viile Tecii și Budurleni
Extindere conductă gaze naturale presiune redusă în localitatea Teaca
Grădiniță cu două săli de grupă în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud
Proiect IMPACT Teaca, măsuri integrate pentru imbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate
Proiect IMPACT Teaca, măsuri integrate pentru imbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate
Achiziție motocositoare
Reabilitare și dotare parc localitatea Teaca
Modernizare și dotare școala gimnazială în localitatea Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Bugetul general al unității administrativ-teritoriale comuna Teaca, pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2018 și estimări pt. anii 2019-2021
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, comuna Teaca, pe anul 2018 și estimări pt. anii 2018-2021
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2018 și estimări pt. anii 2019-2021
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018 și estimări pt. anii 2019-2021

Fișe investiții buget local

Achiziție buldoexcavator
Amenajare parc în localitatea Archiud
Amenajări exterioare capelă mortuară în localitatea Ocnița
Rețea publică de canal a apelor uzate menaj în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri în loc. Viile Tecii
Construcție capelă mortuară în localitatea Ocnița
Construcție capelă mortuară în localitatea Pinticu
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca jud. BN
Modernizare drumuri agricole în comuna Teaca, jud. BN
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
IMPACT TEACA - măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate.
IMPACT TEACA - măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate.
Modernizare și dotare școala Gimnazială în localitatea Ocnița, comuna Teaca, jud. BN
DataDescriereFișier
30.09.2022Bilanț la 30.09.2022
31.03.2022Bilanț la 31.03.2022
23.02.2022Bilanț la 31.12.2021
19.11.2021Bilanț la 30.09.2021
11.08.2021Bilanț la 30.06.2021
17.05.2021Bilanț la 31.03.2021
31.12.2020Bilanț la 31.12.2020
16.11.2020Bilanț la 30.09.2020
30.06.2020Bilanț la 30.06.2020
31.03.2020Bilanț la 31.03.2020
31.12.2019Bilanț la 31.12.2019
30.06.2019Bilanț la 30.06.2019
31.03.2019Bilanț la 31.03.2019
30.09.2018Bilanț la 30.09.2018
30.06.2018Bilanț la 30.06.2018
31.03.2018Bilanț la 31.03.2018
30.06.2017Bilanț la 30.06.2017
31.03.2017Bilanț la 31.03.2017
AnTrim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV
2023 - -
2022
2021
2020
2019 - -
2018 - -
2017 -
2016 - - -