Documente și informaţii financiare

Informațiile publice privind bugetele locale, bilanțurile contabile, indicatorii trimestriali, alte informații de interes public actualizate prin grija Compartiment financiar-contabil.

* actualizat 31.12.2023Buget pe surse financiare


LEGE nr. 273 2006
Publicări conform Ordinul Ministrului Administrației și Internelor NR.11/14.01.2011 pentru aplicarea prevederilor art. 76 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

DescriereObservațiiFișier
Bugetul general al UAT pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027 -
Cheltuieli prevăzute - integral sau parțial VP pe anul 2024 -
Venituri prevăzute - integral sau parțial VP pe anul 2024 -
Cheltuieli prevăzute - bugetul local pe anul 2024 -
Venituri prevăzute - bugetul local pe anul 2024 -
Achiziție centrale termice pt. Liceul CR Vivu Teaca Investiții
Amenajare exterioară centru recreativ Teaca Investiții
Parcuri în localitățile Teaca, Ocnița și Viile Tecii Investiții
Castelul Copiilor Investiții
Construire capelă mortuară în localitatea Budurleni Investiții
Construire teren de sport, minifotbal în localitatea Pinticu Investiții
Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public Investiții
Echipamente stare civilă Investiții
Paturi medicale electrice Investiții
Pavare alei în localitatea Teaca Investiții
Proiect outdoor educația-sprijin pentru viitor Investiții
Proiect regional de alimentare cu apă în satele comunei Investiții
Reabilitare casa hoby Investiții
Reabilitare publică de canal a apelor uzate menaj și stații de epurare în loc. Pinticu, Ocnița și Archiud Investiții
Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri Investiții
Sistem de supraveghere video Investiții
Stații de încărcare electrice Investiții
Transformarea unităților de învățământ din comuna Teaca în medii de învățare moderne și sustenabile Investiții

Buget rectificat 21.12.2023

Bugetul general al UAT pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026
Bugetul integral sau parțial venituri proprii - cheltuieli
Bugetul integral sau parțial venituri proprii - venituri
Buget local - cheltuieli
Buget local - venituri

Program de investiții

Achiziție motocositori și motofierăstrău
Achiziție teren pentru construire stație de epurare în loc Archiud
Achiziționare calculator birou contabilitate
Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea serviciului de gospodărire comunală al comunei Teaca
Amenajare cabinet medical școlar
Amenajare exterioară centru recreativ Teaca
Castelul copiilor
Concentrator de oxigen
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. BN
Construire capelă mortuară în localitatea Budurleni
Construire teren de sport, minifotbal în localitatea Archiud
Construire teren de sport, minifotbal în localitatea Ocnița
Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
Extindere conducta gaze naturale în localitatea Ocnița
Extindere conductă rețea apă în localitatea Viile Tecii
Înființarea și dotarea unui salon de întâlnire și socializare pentru vârstnici în localitatea Teaca
Întocmire PT și exec. lucrări alei pavate. șanțuri și căi de acces în loc. Teaca
Transformarea unităților de învățământ din comuna Teaca în medii moderne și sustenabile
Pavare alei în localitatea Teaca
Proiect outdoor educația - sprijin pentru viitor
Reabilitare casa socială în localitatea Viile Tecii
Reabilitare și modernizare centru rercreativ comuna Teaca
Registrul electronic național al Nomenclaturii stradale în comuna Teaca (RENNS)
Rețea electrică la stația de epurare din localitatea Budurleni
Rețea publică de canal a apelor uzate menaj și stații de epurare în loc. Pinticu, Ocnița și Archiud
Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri
Stații de încărcare electrice

Buget rectificat 28.11.2023

Bugetul general al UAT pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026
Bugetul integral sau parțial venituri proprii - venituri
Bugetul integral sau parțial venituri proprii - cheltuieli
Buget local - cheltuieli
Buget local - venituri

Program de investiții

Achiziționare calculator birou contabilitate
Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea serviciului de gospodarire comunală al com. Teaca
Achiziție motocositori și motofierastrau
Achiziție teren pentru construire stație de epurare în loc. Archiud
Amenajare cabinet medical școlar
Amenajare exterioară centru recreativ Teaca
Castelul copiilor
Concentrator de oxigen
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. BN
Construire capelă mortuară în localitatea Budurleni
Construire teren de sport, minifotbal în localitatea Archiud
Construire teren de sport, minifotbal în localitatea Ocnița
Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
Extindere conducta gaze naturale în localitatea Ocnița
Extindere conductă rețea apă în localitatea Viile Tecii
Înființarea și dotarea unui salon de întâlnire și socializare pentru vârstnici în localitatea Teaca
Întocmire PT și exec. lucrări alei pavate. șanțuri și căi de acces în loc. Teaca
Pavare alei în localitatea Teaca
Proiect outdoor educația-sprijin pentru viitor
Reabilitare casa sociala în localitatea Viile Tecii
Reabilitare și modernizare centru recreativ comuna Teaca
Registrul Electronic Național al Nomenclaturii Stradale în comuna Teaca (RENNS)
Rețea electrică la stația de epurare din localitatea Budurleni
Rețea publică de canal a apelor uzate menaj și stații de epurare în loc. Pinticu, Ocnița și Archiud
Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri
Stații de încărcare electrice
Transformarea unităților de învățământ din comuna Teaca în medii de învățare moderne și sustenabile

Buget rectificat 31.10.2023

Bugetul general al UAT pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026
Bugetul integral sau parțial venituri proprii - venituri
Bugetul integral sau parțial venituri proprii - cheltuieli
Buget local - cheltuieli
Buget local - venituri

Program de investiții

Achiziționare calculator birou contabilitate
Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea serviciului de gospodarire comunală al com. Teaca
Achiziție motocositori și motofierastrau
Achiziție teren pentru construire stație de epurare în loc. Archiud
Amenajare cabinet medical școlar
Amenajare exterioară centru recreativ Teaca
Castelul copiilor
Concentrator de oxigen
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. BN
Construire capelă mortuară în localitatea Budurleni
Construire teren de sport, minifotbal în localitatea Archiud
Construire teren de sport, minifotbal în localitatea Ocnița
Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
Extindere conducta gaze naturale în localitatea Ocnița
Extindere conductă rețea apă în localitatea Viile Tecii
Înființarea și dotarea unui salon de întâlnire și socializare pentru vârstnici în localitatea Teaca
Întocmire PT și exec. lucrări alei pavate. șanțuri și căi de acces în loc. Teaca
Pavare alei în localitatea Teaca
Proiect outdoor educația-sprijin pentru viitor
Reabilitare casa sociala în localitatea Viile Tecii
Reabilitare și modernizare centru recreativ comuna Teaca
Registrul Electronic Național al Nomenclaturii Stradale în comuna Teaca (RENNS)
Rețea electrică la stația de epurare din localitatea Budurleni
Rețea publică de canal a apelor uzate menaj și stații de epurare în loc. Pinticu, Ocnița și Archiud
Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri
Stații de încărcare electrice
Transformarea unităților de învățământ din comuna Teaca în medii de învățare moderne și sustenabile

Buget rectificat 12.09.2023

Bugetul general al UAT pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026
Bugetul integral sau parțial venituri proprii - venituri
Bugetul integral sau parțial venituri proprii - cheltuieli
Buget local - cheltuieli
Buget local - venituri

Program de investiții

Achiziție motocositori
Achiziție teren pentru construire stație de epurare în loc. Archiud
Achiziționare calculator birou contabilitate
Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea serviciului de gospodarire comunală al com. Teaca
Amenajare cabinet medical școlar
Amenajare exterioară centru recreativ Teaca
Concentrator de oxigen
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. BN
Construire capelă mortuară în localitatea Budurleni
Construire teren de sport, minifotbal în localitatea Archiud
Construire teren de sport, minifotbal în localitatea Ocnița
Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
Extindere conducta gaze naturale în localitatea Ocnița
Extindere conductă rețea apă în localitatea Viile Tecii
Înființarea și dotarea unui salon de întâlnire și socializare pentru vârstnici în localitatea Teaca
Întocmire PT și exec. lucrări alei pavate. șanțuri și căi de acces în loc. Teaca
Pavare alei în localitatea Teaca
Proiect outdoor educația-sprijin pentru viitor
Reabilitare și modernizare centru recreativ comuna Teaca
Reabilitare casa sociala în localitatea Viile Tecii
Registrul Electronic Național al Nomenclaturii Stradale în comuna Teaca (RENNS)
Rețea electrică la stația de epurare din localitatea Budurleni
Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri
Rețea publică de canal a apelor uzate menaj și stații de epurare în loc. Pinticu, Ocnița și Archiud
Stații de încărcare electrice

Buget rectificat 25.05.2023

Bugetul general al UAT pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026
Bugetul integral sau parțial venituri proprii - venituri
Bugetul integral sau parțial venituri proprii - cheltuieli
Buget local - cheltuieli
Buget local - venituri

Program de investiții

Achiziție motocositori
Achiziție teren pentru construire stație de epurare în loc. Archiud
Achiziționare calculator birou contabilitate
Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru îmbunătățirea serviciului de gospodarire comunală al com. Teaca
Amenajare cabinet medical școlar
Amenajare exterioară centru recreativ Teaca
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. BN
Construire capelă mortuară în localitatea Budurleni
Construire teren de sport, minifotbal în localitatea Archiud
Construire teren de sport, minifotbal în localitatea Ocnița
Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
Extindere conducta gaze naturale în localitatea Ocnița
Extindere conductă rețea apă în localitatea Viile Tecii
Înființarea și dotarea unui salon de întâlnire și socializare pentru vârstnici în localitatea Teaca
Întocmire PT și exec. lucrări alei pavate. șanțuri și căi de acces în loc. Teaca
Proiect outdoor educația-sprijin pentru viitor
Reabilitare casa sociala în localitatea Viile Tecii
Reabilitare și modernizare centru recreativ comuna Teaca
Registrul Electronic Național al Nomenclaturii Stradale în comuna Teaca (RENNS)
Rețea electrică la stația de epurare din localitatea Budurleni
Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri
Rețea publică de canal a apelor uzate menaj și stații de epurare în loc. Pinticu, Ocnița și Archiud

Bugetul general al UAT pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026

Bugetul general al UAT pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026
Cheltuieli prevăzute - buget local
Venituri prevăzute - buget local
Cheltuieli prevăzute - integral sau parțial venituri proprii
Venituri prevăzute - integral sau parțial venituri proprii
Programul de investiții publice
Programul de investiții publice - venituri proprii și subvenții

Program de investiții

Achiziție motocositori
Achiziționare calculator birou contabilitate
Achiziționare de utilaje și echipamente pentru îmbunatățirea serviciului de gospodărire comunală
Amenajare cabinet medical școlar
Amenajare exterioară centru recreativ
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. BN
Construire capela mortuară în localitatea Budurleni
Construire teren de sport, minifotbal în localitatea Archiud
Construire teren de sport, minifotbal în localitatea Ocnița
Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
Extindere conductă gaze naturale în localitatea Ocnița
Extindere conductă rețea apă în localitatea Viile Tecii
Înființarea și dotarea unui salon de întâlnire și socializare pentru vârstnici în localitatea Teaca
Întocmire PT și exec. lucrări alei pavate, șanțuri și căi de acces în loc. Teaca
Proiect outdoor educația-sprijin pentru viitor
Reabilitare casa socială în localitatea Viile Tecii
Reabilitare și modernizare centru recreativ comuna Teaca
Registrul Electronic Național al Nomenclaturii Stradale în comuna Teaca (RENNS)
Rețea electrică la stația de epurare din localitatea Budurleni
Rețea publică de canal a apelor uzate menajere și stații de epurare în loc Pinticu, Ocnița și Archiud
Rețea publică de canalizare a apelor uzate și menajere în localitățile Viile Tecii și Budurleni și drumuri

Buget rectificat 21.12.2022

Bugetul general al UAT pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025l
Cheltuieli prevăzute - integral sau parțial venituri proprii - pe anul 2022
Venituri prevăzute - integral sau parțial venituri proprii - pe anul 2022
Buget local - cheltuieli
Buget local - venituri

Program de investiții (2022)

Amenajare alee acces auto la grădinița din localitatea Viile Tecii
Amenajare curte și rigola la Liceul Teoretic Constantin Romanu Vivu Teaca
Amenajare exterioară centru recreativ Teaca
Calculator contabilitate
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca jud. BN
Construire capelă mortuară în localitatea Budurleni
Construire monumentul eroilor în localitatea Teaca
Construire teren de sport, minifotbal și handbal în localitatea Archiud
Construire teren de sport, handbal și minifotbal, în localitatea Ocnița
Proiectare construire teren de sport, minifotbal și handbal în localitatea Pinticu
Construire teren de sport, minifotbal și handbal în localitatea Teaca
Construire toalete publice
Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
Extindere conductă rețea apa în localitățile Teaca și Viile Tecii
Extindere conducta gaze naturale în localitatea Ocnița
Grădiniță cu două săli de grupă în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Proiect Impact Teaca măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio economice a persoanelor defavorizate
Înființarea și dotarea unui salon de întâlnire și socializare pentru vârstnici în localitatea Teaca
Întocmire PT și execuție alei pavate, șanțuri și căi acces în localitatea Teaca
Întocmire PT zona pietonală Teaca
Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
Proiect outdoor ”Educația - sprijin pentru viitor”
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Bistrița-Năsăud
Reabilitare Casa Hoby - întocmire PT
Reabilitare casa socială în localitatea Viile Tecii
Reabilitare și modernizare centru recreativ comuna Teaca
Registru Electronic Național al Nomenclaturii Stradale în comuna Teaca (RENNS)
Rețea electrică la stația de epurare din localitatea Budurleni
Rețea publică de canal a apelor uzate menaj în localitatea Viile Tecii și Budurleni și drumuri în loc VT
Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stații de epurare în localitățile Pinticu, Ocnița
Sistem de supraveghere video Comuna Teaca
Stații de încărcare electrice

Buget 2022

Cheltuieli prevăzute - buget local
Venituri prevăzute - buget local
Cheltuieli prevăzute - integral sau parțial venituri proprii
Venituri prevăzute - integral sau parțial venituri proprii
Bugetul general al UAT pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025
Programul de investiții publice
Programul de investitii publice - venituri proprii și subvenții

Program de investiții (2022)

Întocmire PT și execuție alei pavate, șanțuri și căi de acces în localitatea Teaca
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Bistrița-Năsăud
Rețea publică de canal a apelor uzate menajere în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri în loc. Viile Tecii și Budurleni
Rețea publică de canalizare a apelor uzate și menajere și stații de epurare în localitățile Pinticu, Ocnița
Construire capelă mortuară în localitatea Budurleni
Reabilitare și modernizare centru recreativ în comuna Teaca
Construire toalete publice
Extindere conductă rețea apă în localitățile Teaca și Viile Tecii
Extindere conductă gaze naturale în localitatea Ocnița
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. BN
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
Proiect Impact Teaca măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate
Înființarea și dotarea unui salon de întâlnire și socializare pentru vârstnici în localitatea Teaca
Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Construire monumentul eroilor în localitatea Teaca
Întocmire PT zona pietonală Teaca
Reabilitare Casa Hoby - întocmire PT
Grădiniță cu două săli de grupă în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud
Registrul Electronic Național al Nomenclaturii Stradale în comuna Teaca (RENNS)
Sistem de supraveghere video clădire primărie și dispensar Teaca
Construire teren de sport, minifotbal și handbal în localitatea Archiud
Construire teren de sport, handbal și minifotbal, în localitatea Ocnița
Proiectare construire teren de sport, minifotbal și handbal în localitatea Pinticu
Construire teren de sport, handbal și minifotbal în localitatea Teaca

Buget inițial (2021)

Bugetul general al U.A.T. pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024
Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 (cheltuieli)
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 (venituri)

Program de investiții (2021)

Programul de investiții publice
Sistem de supraveghere video clădire primărie și dispensar Teaca
Achiziție casă Teaca
Aparat etilotest
Modernizare și dotare școală gimnazială în localitatea Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Proiect Impact Teaca măsuri integrate pentru imbunătățirea situației socio-economice a pers. defavorizate
Grădiniță cu două săli de grupă în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud
Construire și dotare școala generală cu clasele I-VIII, în localitatea Viile Tecii, județul Bistrița-Năsăud
Finalizare construcție campus școlar-școală și atelier și dotare, în localitatea Teaca, comuna Teaca
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca jud. BN
Amenajare exterioară capelă mortuară în localitatea Viile Tecii
Reabilitare și dotare parc în localitatea Teaca
Reabilitare și modernizare centru recreativ comuna Teaca
Construire monumentul eroilor în localitatea Teaca
Construire teren de sport în localitățile Archiud, Teaca și Ocnița
Rețea publică de canal a apaelor uzate menaj în loc. Viile Tecii și Budurlenni și drumuri în localitatea Viile Tecii
Extindere conductă gaze naturale în localitatea Ocnița
Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Bistrița-Năsăud
Extindere conductă rețea apă în localitățile Teaca și Viile Tecii
Impact Teaca - măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio economice a persoanelor defavorizate
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud

2020 Buget rectificat 22.12.2020

Bugetul general al U.A.T. pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 (venituri)
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 (cheltuieli)

Program de investiții (2020)

Programul de investiții publice
Achiziție motocositoare
Modernizare și dotare școală gimnazială în localitatea Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Proiect Impact Teaca măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio economice a pers. defavorizate
Grădinița cu două săli de grupă în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. BN
Construcție capela mortuară în localitatea Viile Tecii
Reabilitare și dotare parc în localitea Teaca
Biserica Evanghelică în localitatea Teaca
Construire și dotare centru multifuncțional, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Rețea publică de canal a apelor uzate menaj. în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri în loc VT Budurleni
Extindere conducta gaze naturale presiune redusă în loc. Teaca
Extindere conductă gaze naturale în localitățile Archiud, Pinticu, Viile Tecii și Budurleni
Extindere conductă gaze naturale în localitatea Ocnița
Extindere conductă alimentare cu apă în localitățile Viile Tecii și Budurleni
IMPACT TEACA - măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio economice a persoanelor defavorizate
Modernizare drumuri agricole în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud

2020 Buget rectificat 10.12.2020

Bugetul general al U.A.T. pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 (venituri)
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 (cheltuieli)

Program de investiții 2020

Programul de investiții publice
Achiziție motocositoare
Modernizare și dotare școală gimnazială în localitatea Ocnița, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Proiect Impact Teaca măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio economice a pers. defavorizate
Grădinița cu două săli de grupă în localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. BN
Construcție capela mortuară în localitatea Viile Tecii
Reabilitare și dotare parc în localitea Teaca
Biserica Evanghelică în localitatea Teaca
Construire și dotare centru multifuncțional, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Rețea publică de canal a apelor uzate menaj. în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri în loc VT Budurleni
Extindere conducta gaze naturale presiune redusă în loc. Teaca
Extindere conductă gaze naturale în localitățile Archiud, Pinticu, Viile Tecii și Budurleni
Extindere conductă gaze naturale în localitatea Ocnița
Extindere conductă alimentare cu apă în localitățile Viile Tecii și Budurleni
IMPACT TEACA - măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio economice a persoanelor defavorizate
Modernizare drumuri agricole în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud

2020 Buget inițial

Bugetul general al U.A.T. pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023
Cheltuieli prevăzute - bugetul local pe anul 2020
Venituri prevăzute - bugetul local pe anul 2020
Venituri prevăzute - integral sau parțial venituri proprii pe anul 2020
Cheltuieli prevăzute - integral sau parțial venituri proprii pe anul 2020

Program de investiții 2020

Programul de investiții publice
Modernizare drumuri de interes local
Amenajare monumentul eroilor
Rețea publică de canal a apelor uzate menajere
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar
Extindere conducta gaze naturale
Extindere conducta gaze naturale presiune redusă
Extindere conducta gaze naturale
Modernizare drumuri agricole
Modernizare drumuri de interes local
Reabilitare și dotare parc
Proiect IMPACT TEACA măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate
IMPACT TEACA măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate
Construcție capelă mortuară
Grădinița cu două săli de grupă în localitatea Viile Tecii
Modernizare și dotare Școala Gimnazială Ocnița

2019 Buget inițial

Buget local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
Bugetul general al UAT pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
Bugetul insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
Programul sectorial de investiții publice (Cap. 51.02 - Formular 15.01)
Programul de investiții publice (Cap. 65.02 - Formular 14)
Programul sectorial de investiții publice (Cap. 65.02 - Formular 15.01)
Programul sectorial de investiții publice (Cap. 66.02 - Formular 15.01)
Programul sectorial de investiții publice (Cap. 67.02 - Formular 15.01)
Programul sectorial de investiții publice (Cap. 70.02 - Formular 15.01)
Programul sectorial de investiții publice (Cap. 74.02 - Formular 15.01)
Programul sectorial de investiții publice (Cap. 80.02 - Formular 15.01)
Programul sectorial de investiții publice (Cap. 87.02 - Formular 15.01)

2019 Buget rectificat 26.09.2019

Bugetul general al U.A.T. Teaca pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
Bugeetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (detaliat cheltuieli)
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (detaliat venituri)
Programul de investiții publice

2018 Buget

Bugetul general al unității administrativ-teritoriale comuna Teaca, pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2018 și estimări pt. anii 2019-2021
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, comuna Teaca, pe anul 2018 și estimări pt. anii 2018-2021
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2018 și estimări pt. anii 2019-2021
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018 și estimări pt. anii 2019-2021

Fișe investiții buget local

Achiziție buldoexcavator
Amenajare parc în localitatea Archiud
Amenajări exterioare capelă mortuară în localitatea Ocnița
Rețea publică de canal a apelor uzate menaj în loc. Viile Tecii și Budurleni și drumuri în loc. Viile Tecii
Construcție capelă mortuară în localitatea Ocnița
Construcție capelă mortuară în localitatea Pinticu
Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca jud. BN
Modernizare drumuri agricole în comuna Teaca, jud. BN
Modernizare drumuri de interes local în localitățile Viile Tecii, Teaca, Archiud și Ocnița
IMPACT TEACA - măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate.
IMPACT TEACA - măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate.
Modernizare și dotare școala Gimnazială în localitatea Ocnița, comuna Teaca, jud. BN

2017 Buget

Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale comuna Teaca, pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020
Bugetul local detaliat pe capitole, subcapitole si paragrafe pe anul 2017 si estimari pt. anii 2018-2020
Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, comuna Teaca, pe anul 2017 si estimari pt. anii 2018-2020
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2017 si estimari pt. anii 2018-2020
Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2017 si estimari pt. anii 2018-2020

Fișe investiții buget local:

Achiziție buldoexcavator
Încălzire centrală și amenajare băi la căminul cultural din localitatea Ocnița
Construire capelă mortuară în localitatea Ocnița
Centru local de informare turistică în comuna Teaca și proximități, măsura 313
Modernizare drumuri agricole în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud
Rețea gaz în localitatea Ocnița
Amenajare parc în localitatea Archiud
Amenajare piață în localitatea Teaca
Reparații capitale școala Ocnița
Programul de investiții publice
DataDescriereFișier
31.12.2023Bilanț la 31.12.2023
30.09.2023Bilanț la 30.09.2023
30.06.2023Bilanț la 30.06.2023
31.03.2023Bilanț la 31.03.2023
31.12.2022Bilanț la 31.12.2022
30.09.2022Bilanț la 30.09.2022
31.03.2022Bilanț la 31.03.2022
23.02.2022Bilanț la 31.12.2021
19.11.2021Bilanț la 30.09.2021
11.08.2021Bilanț la 30.06.2021
17.05.2021Bilanț la 31.03.2021
31.12.2020Bilanț la 31.12.2020
16.11.2020Bilanț la 30.09.2020
30.06.2020Bilanț la 30.06.2020
31.03.2020Bilanț la 31.03.2020
31.12.2019Bilanț la 31.12.2019
30.06.2019Bilanț la 30.06.2019
31.03.2019Bilanț la 31.03.2019
30.09.2018Bilanț la 30.09.2018
30.06.2018Bilanț la 30.06.2018
31.03.2018Bilanț la 31.03.2018
30.06.2017Bilanț la 30.06.2017
31.03.2017Bilanț la 31.03.2017
AnTrim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV
2024 - - -
2023 -
2022
2021
2020
2019 - -
2018 - -
2017 -
2016 - - -

în curs de actualizare ...