Informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Lege nr. 544/2001


Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 02.04.2024
Nume, prenume Funcția Declarație de avere Declarație de interese
Petruș Vasile Consilier
Socolean Florin-Călin Consilier

Nume, prenume Funcția Declarație de avere Declarație de interese
Arcălean Letiția Inspector superior
Birău Oana Ramona Consilier juridic
Bugnar Viorica Inspector principal
Cîmpean Maria-Daniela Șef birou
Cioșan Ana Secretar general U.A.T.
Cornea Marieta-Ionela Inspector superior
Costa Zaharie-Olimpiu Inspector superior
Halmagyi Sorina Inspector principal
Hoza Emilia-Monica Referent superior
Lup Emil-Eduard Inspector asistent
Motogna Ionela-Angela Inspector principal
Pașca Ioan Referent superior


Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.
Pentru formularele puse la dispoziție, timpul mediu de completare este de 3 minute.


Nr.DescriereFișier
01 Cerere/declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială conform Legii 226/2021
( tutorial pt. completare cerere )
02 Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
03 Cerere/Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială (actualizat 2024)
04 Condițiile și modalitatea de acordare a ajutorului pentru încălzire a locuinței și a suplimentului pentru energie
05 Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței (informații)
06 Cerere/declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială
07 Cerere/declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi
Nr.DescriereFișier
01 Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
02 Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Nr.DescriereFișier
01 Declarație de căsătorie
02 Declarație de naționalitate
03 Declarație privind starea sănătății
Nr.DescriereFișier
01 Cerere tip privind liberul acces la informații de interes public (Legea 544/2001)
02 Model reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ (Legea 544/2001)
03 Model reclamație administrativă în cazul lipsei de răspuns în termen legal (Legea 544/2001)
Nr.DescriereFișier
01 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
02 Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism
03 Cerere pentru emiterea autorizației de construire/dsființare
04 Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/dsființare
Nr.DescriereFișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model formular persoane fizice)
02 Formular pentru oferta de vânzare teren (model persoane fizice)
03 Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului la preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Legea nr.17 /2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului- LEGE nr.174 din 14 august 2020


- ORDIN nr.311/94/M.12/3.525/2020

Data Descriere Cerere Oferta Comunicare acceptare Preemptori
01.04.2024 Ofertă vânzare teren (3.2614 ha) Cotoi Valer -
19.03.2024 Ofertă vânzare teren (1.72 ha) Seni Ioan -
19.03.2024 Ofertă vânzare teren (3.18 ha) Seni Ioan -
19.03.2024 Ofertă vânzare teren (0.54 ha) Seni Ioan -
19.03.2024 Ofertă vânzare teren (0.30 ha) Seni Ioan -
17.01.2024 Ofertă vânzare teren (0.3945 ha) Pal Olga -
11.01.2024 Ofertă vânzare teren (0.0566 ha) Cioban Aurel - - -
DataDescriereCerereOferta
27.07.2023 Ofertă vânzare teren (0.25 ha) Sabău Eugenia - -
27.07.2023 Ofertă vânzare teren (1.44 ha) Sabău Eugenia - -
24.03.2023 Ofertă vânzare teren (0.2944 ha) Matei Iacob - -
03.03.2023 Ofertă vânzare teren (20 ha) Danci Constantinescu Maria Alina -
06.12.2022 Ofertă vânzare teren (1.29 ha) Frunza Ana -
12.07.2022 Ofertă vânzare teren (0.0363 ha) Bologa Olimpia -
27.06.2022 Ofertă vânzare teren (0.8561 ha) Suciu Enrih -
27.06.2022 Ofertă vânzare teren (0.2882 ha) Suciu Enrih-Vasile -
27.06.2022 Ofertă vânzare teren (1.0838 ha) Brașovean Ligia -
14.04.2022 Ofertă vânzare teren (0.3233 ha) Kanis Catalina -
14.04.2022 Ofertă vânzare teren (0.1707 ha) Kanis Catalina -
04.04.2022 Ofertă vânzare teren (0.5703 ha) Ropa Ionel Cristian -
24.03.2022 Ofertă vânzare teren (4.0877 ha) Moldovan Petre Severus -
27.01.2022 Ofertă vânzare teren (1.4256 ha) Muntean Daniel -
27.01.2022 Ofertă vânzare teren (0.2190 ha) Muntean Daniel -
28.04.2021 Ofertă vânzare teren (0.58 ha) Savu Viorica -
27.04.2021 Ofertă vânzare teren (20 ha) Danci Constantinescu Maria Alina -
27.04.2021 Ofertă vânzare teren (1.69 ha) Suciu Enrih -
27.04.2021 Ofertă vânzare teren (0.8748 ha) Suciu Enrih -
27.04.2021 Ofertă vânzare teren (0.3132 ha) Suciu Enrih -
16.02.2021 Ofertă vânzare teren (2 ha) Rus Emil -
23.10.2020Ofertă vânzare teren (2.3 ha) Mureșan Vasile și Dolha Anghela-
23.10.2020 Ofertă vânzare teren (0.58 ha) Mureșan Vasile și Dolha Anghela -
23.10.2020Ofertă vânzare teren (1.16 ha) Mureșan Vasile și Dolha Anghela-
23.10.2020Ofertă vânzare teren (0.80 ha) Mureșan Vasile și Dolha Anghela-
23.10.2020Ofertă vânzare teren (0.29 ha) Mureșan Vasile și Dolha Anghela-
23.10.2020Ofertă vânzare teren (1.3111 ha) Mureșan Vasile și Dolha Anghela-
01.09.2020Ofertă vânzare teren (0.2873 ha) Tămaș Ana-Lucia-
01.09.2020Ofertă vânzare teren (0.8832 ha) Tămaș Ana-Lucia-
01.09.2020Ofertă vânzare teren (1.59 ha) Tămaș Ana-Lucia-
01.09.2020Ofertă vânzare teren (1.59 ha) Tămaș Ana-Lucia-
01.09.2020Ofertă vânzare teren (1.1581 ha) Tămaș Ana-Lucia-
01.09.2020Ofertă vânzare teren (2.912 ha) Tămaș Ana-Lucia-
09.06.2020Ofertă vânzare teren (0.29 ha) Horga Tudorel și Horga Janica-
09.06.2020Ofertă vânzare teren (1.17 ha) Horga Tudorel și Horga Janica-
09.06.2020Ofertă vânzare teren (0.48 ha) Horga Tudorel și Horga Janica-
09.06.2020Ofertă vânzare teren (0.15 ha) Horga Tudorel și Horga Janica-
09.06.2020Ofertă vânzare teren (0.10 ha) Horga Tudorel și Horga Janica-
09.06.2020Ofertă vânzare teren (0.74 ha) Horga Tudorel și Horga Janica-
25.05.2020Ofertă vânzare teren (0.3896 ha) Brătfălean Rozalia-
25.05.2020Ofertă vânzare teren (0.2404 ha) Brătfălean Rozalia-
25.05.2020Ofertă vânzare teren (0.28 ha) Brătfălean Rozalia-
08.05.2020Ofertă vânzare teren (1.29 ha) Mileșan Alexandru-
29.04.2020Ofertă vânzare teren (0.58 ha) Brătfălean Rozalia-
29.04.2020Ofertă vânzare teren (1.44 ha) Pop Eugen-
06.04.2020Ofertă vânzare teren (2.8917 ha) Aluaș Ioana-
06.04.2020Ofertă vânzare teren (0.29 ha) Aluaș Ioana-
06.04.2020Ofertă vânzare teren (0.58 ha) Aluaș Ioana-
06.04.2020Ofertă vânzare teren (0.58 ha) Aluaș Ioana-
06.04.2020Ofertă vânzare teren (0.29 ha) Aluaș Ioana-
06.04.2020Ofertă vânzare teren (0.29 ha) Aluaș Ioana-
06.04.2020Ofertă vânzare teren (0.58 ha) Aluaș Ioana-
06.04.2020Ofertă vânzare teren (0.29 ha) Aluaș Ioana-
06.04.2020Ofertă vânzare teren (0.43 ha) Aluaș Ioana-
06.04.2020Ofertă vânzare teren (1.15 ha) Aluaș Ioana-
03.04.2020Ofertă vânzare teren (2.02 ha) Simionca Grigore-
03.04.2020Ofertă vânzare teren (0.58 ha) Simionca Grigore-
03.04.2020Ofertă vânzare teren (1.0 ha) Simionca Grigore-
03.04.2020Ofertă vânzare teren (1.0062 ha) Simionca Grigore-
03.04.2020Ofertă vânzare teren (0.7 ha) Simionca Grigore-
03.04.2020Ofertă vânzare teren (0.58 ha) Simionca Grigore-
03.04.2020Ofertă vânzare teren (0.51 ha) Simionca Grigore-
03.04.2020Ofertă vânzare teren (1.15 ha) Simionca Grigore-
03.04.2020Ofertă vânzare teren (0.5 ha) Simionca Grigore-
06.03.2020Ofertă vânzare teren (0.48 ha) Horga Tudorel-
06.03.2020Ofertă vânzare teren (0.29 ha) Horga Tudorel-
06.03.2020Ofertă vânzare teren (0.15 ha) Horga Tudorel-
06.03.2020Ofertă vânzare teren (1.17 ha) Horga Tudorel-
06.03.2020Ofertă vânzare teren (0.10 ha) Horga Tudorel-
06.03.2020Ofertă vânzare teren (0.74 ha) Horga Tudorel-
10.02.2020Ofertă vânzare teren (0.86 ha) Cojocar Maria-
10.02.2020Ofertă vânzare teren (1.16 ha) Cojocar Maria-
10.02.2020Ofertă vânzare teren (1.77 ha) Cojocar Maria-
10.02.2020Ofertă vânzare teren (1.2 ha) Cojocar Maria-
27.01.2020Ofertă vânzare teren (0.58 ha) Cîmpean Teodor-
25.09.2019Ofertă vânzare teren (0.58 ha) Magoș Horea-
20.09.2019Ofertă vânzare teren (8.26 ha) Coman Doina-
05.08.2019Ofertă vânzare teren (1.33 ha) Macovei Elisabeta-
05.08.2019Ofertă vânzare teren (4.04 ha) Macovei Elisabeta-
01.08.2019Ofertă vânzare teren (1.45 ha) Pop Maria-
11.07.2019Ofertă vânzare teren (0.3132 ha) Suciu Enrih Vasile-
13.05.2019Ofertă vânzare teren (0.5738 ha) Roșca Maria, Vodă Nicolae-
13.05.2019Ofertă vânzare teren (1.0 ha) Roșca Maria, Vodă Nicolae-
09.04.2019Ofertă vânzare teren (0.40 ha) Pop Lidia, Pop Eugen-
Nr.DescriereFișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model formular persoane fizice)
02 Formular pentru oferta de vânzare teren (model persoane fizice)
03 Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului la preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință

Anunțuri de interes public

DataDescriereFișier
25.04.2024 no image
”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Castelul Copiilor - Ludotecă și Grup de joacă

( detalii în documentul atașat )
04.04.2024Anunț licitație publică concesionare teren
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Teaca cu sediul în Sat Teaca, Piața Francisc Păcurariu nr.26, Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud , cod fiscal: 4548899, telefon 0263-276-124, fax: 0263-276-213, e-mail primariateaca@yahoo.com
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: denumire: teren în suprafață de 26 ha, denumire trup pășune ”Fânețele Dipșei”, situat în extravilanul satului Viile-Tecii, blocuri fizice: 955 și 1841, aparținând domeniului public al Comunei Teaca, conform caietului de sarcini, HCL Teaca nr.28/28.03.2024 și temei legal: O.U.G. 57/03.07.2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
( detalii în documentul atașat )
15.03.2024În perioada 18.03.2024 – 12.04.2024 se va desfășura Campania gratuită de colectare a deșeurilor predominant vegetale. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu mențiunea ca acestea sa fie depozitate de către cetățeni în recipienți/saci cu un volum de 240l/campanie/gospodărie. Operatorul Supercom pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
Joi 21 martie 2024
Vor fi ridicate deșeurile biodegradabile din localitatea TEACA.
Vineri 22 martie 2024
Vor fi ridicate deșeurile biodegradabile din localitățile ARCHIUD, BUDURLENI, OCNIȚA, PINTICU ȘI VIILE TECII.

( detalii în documentul atașat )
DataDescriereFișier
10.11.2023Anunt licitație publică concesionare teren
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Teaca, sat Teaca, Piața Francisc Păcurariu nr.26, județul Bistrița-Năsăud, cod fiscal: 4548899, telefon: 0263-276-124, fax: 0263-276-213, e-mail: primariateaca@yahoo.com, adresa de internet www.primariateaca.ro
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunuluicare urmează să fie concesionat: teren situat în intravilanul satului Teaca F.N. în suprafață de 2943 mp., înscris în CF nr.28712, nr. CAD 28712, aparținând domeniului public al Comunei Teaca, conform HCL Teaca nr.71/31.10.2023 și temeiului legal: O.U.G. 57/2019

( detalii în documentul atașat )
07.11.2023În perioada 13.11.2023 – 03.12.2023 se va desfășura Campania gratuită de colectare a deșeurilor predominant vegetale. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu mențiunea că acestea să fie depozitate de către cetățeni în recipienți/saci cu un volum de 240l/campanie/gospodărie. Operatorul Supercom pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:

JOI 16 NOIEMBRIE 2023:
Vor fi ridicate deșeurile biodegradabile din localitatea TEACA.
VINERI 17 NOIEMBRIE 2023
Vor fi ridicate deșeurile biodegradabile din localitățile ARCHIUD, BUDURLENI, OCNIȚA, PINTICU ȘI VIILE TECII.
Pentru desfășurarea în bune condiții a campaniei vă invităm să depozitați/scoateți deșeurile biodegradabile DIMINEAȚA într-un spațiu disponibil din preajma imobilului dumneavoastră, astfel încât să nu deranjeze circulația, deoarece se colectează în paralel cu tomberoanele cu gunoiul menajer.
( detalii în documentul atașat )
18.10.2023ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
Primăria comunei Teaca va prelua cereri, precum și documente necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie, sezonul rece 01.11.2023 - 31.03.2024.
Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/sau petrolieri beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1.386 lei în cazul familiilor și 2.053 lei în cazul persoanelor singure, după cum urmează:
( detalii în documentul atașat )
18.10.2023ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
Primăria comunei Teaca va prelua cereri, precum și documente necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie, sezonul rece 01.11.2023 - 31.03.2024.
Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/sau petrolieri beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1.386 lei în cazul familiilor și 2.053 lei în cazul persoanelor singure, după cum urmează:
( detalii în documentul atașat )
25.09.2023COMUNICAT DE PRESĂ
”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
În luna septembrie 2023, Ministerul Educației și UAT Comuna Teaca au semnat Contractul de finanțare nr.2347DOT / 2023 pentru implementarea proiectului ”TRANSFORMAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA TEACA ÎN MEDII DE ÎNVĂȚARE MODERNE ȘI SUSTENABILE”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI.
( detalii în documentul atașat )
23.08.2023ANUNȚ CAMPANIE COLECTARE DEȘEURI VOLUMINOASE
În perioada 28 august 2023 – 8 septembrie 2023 se va desfășura Campania de colectare a deșeurilor voluminoase (mobilier de grădină - scaune, mese, figurine, cuști de animale, mobilier din locuințe – dulapuri, mese, scaune, canapele, paturi, saltele, fotolii, tablouri, lustre, jucării de mari dimensiuni – tobogane, piscine, biciclete, trotinete, tractorașe și mașinuțe de jucărie, elemente de stolerie (confecționate de tâmplar) – tocuri, uși, ferestre, obiecte de mari dimensiuni pentru recreere/ joacă/întreținere corporală – leagăne, cărucioare copii, balansoare, mese masaj, obiecte textile - covoare, preșuri, carpete.
Operatorul Supercom pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează :
JOI 7 septembrie 2023
Vor fi ridicate obiectele voluminoase din localitatea TEACA.
VINERI 8 septembrie 2023
Vor fi ridicate obiectele voluminoase din localitățile ARCHIUD, BUDURLENI, OCNIȚA, PINTICU și VIILE TECII.
(detalii în documentul atașat)
05.07.2023Anunț public privind decizia etapei de încadrare
COMUNA TEACA, titulară a proiectului: Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stații de epurare în localitățile Pinticu, Ocnița și Archiud, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stații de epurare în localitățile Pinticu, Ocnița și Archiud, comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, din municipiul Bistrița, str. Parcului, nr.20, în zilele de luni-joi, între orele 9:00 - 15:00 și vineri între 9:00 - 13:00, precum și pe site-ul agenției http://apmbn.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
28.06.2023Măsuri de prevenire pentru perioadele caniculare
07.04.2023CAMPANIE COLECTARE DEȘEURI VEGETALE
În perioada 10.04.2023 – 24.04.2023 se va desfășura Campania gratuită de colectare a deșeurilor predominant vegetale. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu mențiunea ca acestea sa fie depozitate de către cetățeni în recipienți/saci cu un volum de 240l/campanie/gospodărie. Operatorul Supercom pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
Joi 20 aprilie 2023
Vor fi ridicate deșeurile biodegradabile din localitatea TEACA.
Vineri 21 aprilie 2023
Vor fi ridicate deșeurile biodegradabile din localitățile ARCHIUD, BUDURLENI, OCNIȚA, PINTICU ȘI VIILE TECII.
12.02.2023CAMPANIE COLECTARE DEȘEURI VOLUMINOASE
În perioada 13.02.2023 – 18.02.2023 se va desfășura Campania de colectare a deșeurilor voluminoase (mobilier de grădină - scaune, mese, figurine, cuști de animale, mobilier din locuințe – dulapuri, mese, scaune, canapele, paturi, saltele, fotolii, tablouri, lustre, jucării de mari dimensiuni – tobogane, piscine, biciclete, trotinete, tractorașe și mașinuțe de jucărie, elemente de stolerie (confecționate de tâmplar) – tocuri, uși, ferestre, obiecte de mari dimensiuni pentru recreere/joacă/întreținere corporală – leagăne, cărucioare copii, balansoare, mese masaj, obiecte textile - covoare, preșuri, carpete.
Operatorul Supercom pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează :
JOI 16 februarie 2023 Vor fi ridicate obiectele voluminoase din localitatea TEACA.
VINERI 17 februarie 2023 Vor fi ridicate obiectele voluminoase din localitățile ARCHIUD, BUDURLENI, OCNIȚA, PINTICU și VIILE TECII .
Pentru desfășurarea în bune condiții a campaniei vă invităm să depozitați/scoateți deșeurile voluminoase DIMINEAȚA într-un spațiu disponibil din preajma imobilului dumneavoastră, astfel încât să nu deranjeze circulația, deoarece se colectează în paralel cu tomberoanele cu gunoiul menajer.
Tel Verde Supercom SA : 0800.800.268, Dispecerat : 0263/944, Supercom SA email : bistrita@supercom.ro
ADI – Deșeuri Bistrița – Năsăud : 0263/215191, email : office@adideseuribn.ro
Cu stimă,
PRIMAR,
MUNTEAN DAMIAN IUSTIAN
05.01.2023CALENDAR COLECTARE DEȘEURI 2023
Calendar colectare deșeuri reciclabile pentru zonele de case / comuna Teaca + sate
05.01.2023ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE
Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
spațiu în suprafață utilă de 96,14 mp cu destinația cabinet medical, situat în incinta sediului Crucii Roșii din Teaca, nr. 153-154, înscris în CF nr. 27493-C3, proprietatea publică a Comunei Teaca, conform HCL nr. 82/29.12.2022 și temeiul legal: O.U.G. 57/2019
05.01.2023INFORMARE ÎNTRERUPERE ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICĂ
Distribuție Energie Electrică România S.A. Sucursala Bistrița anunță întreruperea alimentării cu energie electrică:
11.01.2023 în intervalul orar 08:00 - 16:00
Loc. Jeica, Albeștii Bistriței, Nețeni, Dipșa, Teaca, Pinticul Tecii, Budurleni, Brăteni, Archiud - integral Galații Bistriței - ieșirea spre Dipșa
( detalii în documentul atașat )
03.11.2022ANUNȚ CAMPANIE COLECTARE DEȘEURI VEGETALE
În perioada 31.10.2022 – 25.11.2022 se va desfășura Campania gratuită de colectare a deșeurilor predominant vegetale. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile:
deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu mențiunea ca acestea sa fie depozitate de către cetățeni în recipienți/saci cu un volum de 240l/campanie/gospodărie.
Operatorul Supercom pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
Joi 10 noiembrie 2022 - Vor fi ridicate deșeurile biodegradabile din localitatea TEACA.
Vineri 11 noiembrie 2022 - Vor fi ridicate deșeurile biodegradabile din localitățile ARCHIUD, BUDURLENI, OCNIȚA, PINTICU ȘI VIILE TECII .
Pentru desfășurarea în bune condiții a campaniei vă invităm să depozitați/scoateți deșeurile biodegradabile DIMINEAȚA într-un spațiu disponibil din preajma imobilului dumneavoastră, astfel încât să nu deranjeze circulația, deoarece se colectează în paralel cu tomberoanele cu gunoiul menajer.
(detalii în documentul atașat)
27.09.2022INFORMARE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a inițiat Campania „Și tu poți proteja planeta! Împreună dăm startul la reducerea risipei de alimente!”
Campanie de informare și conștientizare asupra efectelor majore și pe termen lung ale risipei de alimente
19.08.2022COMUNICAT DE PRESĂ / MADR acordă ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează potențialii beneficiari că, în perioada 19 august - 2 septembrie 2022 inclusiv, primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în conformitate cu Hotărârea nr. 1032/18.08.2022 privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal, publicată în Monitorul Oficial nr. 817/2022.
10.06.2022ANUNȚ
CALENDAR COLECTARE DEȘEURI - COMUNA TEACA
Calendar colectare deșeuri reciclabile comuna Teaca zona sate, zonele de case / iunie - decembrie 2022
31.05.2022 ANUNȚ ÎNTÂLNIRE PUBLICĂ - 9 IUNIE ORA 13:00 CĂMINUL CULTURAL TEACA
"Vă invităm, în data de 9 iunie, începând cu ora 13, la Căminul cultural, la o discuție despre ariile protejate din comuna Teaca.
Pe teritoriul comunei noastre, între Teaca și Viile Tecii, către vest, se află aria protejată ROSCI0441 Viile Tecii. Întins pe cca 265 ha, situl face parte din rețeaua europeană Natura 2000 și este important pentru protecția tritonului comun transilvănean, precum și a pădurilor de carpen și stejar.
Lucrăm la Planul de management care va cuprinde regulile care se vor aplica pe teritoriul acestei arii protejate. Te invităm să îți exprimi sugestiile și opiniile și să cunoști mai multe despre beneficiile și posibilitățile de dezvoltare pe viitor!"
25.05.2022ANUNȚ
CALENDAR COLECTARE DEȘEURI - COMUNA TEACA
Începând cu luna iunie 2022 se modifică programul de colectare a deșeurilor în tot județul Bistrița-Năsăud pentru implementarea măsurii ”colectare din poartă în poartă” pe 4 fracții a deșeurilor municipale.
Această modificare a programului de colectare survine și datorită solicitărilor A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud către operatorul autorizat de colectare și transport a deșeurilor SUPERCOM S.A. de a nu mai suprapune zilele de colectare a deșeurilor reziduale cu cele reciclabile, pentru evitarea suspiciunii de colectare a deșeurilor.
25.05.2022ANUNȚ
CALENDAR COLECTARE DEȘEURI - TEACA - ZONA SATE
Începând cu luna iunie 2022 se modifică programul de colectare a deșeurilor în tot județul Bistrița-Năsăud pentru implementarea măsurii ”colectare din poartă în poartă” pe 4 fracții a deșeurilor municipale.
Această modificare a programului de colectare survine și datorită solicitărilor A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud către operatorul autorizat de colectare și transport a deșeurilor SUPERCOM S.A. de a nu mai suprapune zilele de colectare a deșeurilor reziduale cu cele reciclabile, pentru evitarea suspiciunii de colectare a deșeurilor.
14.02.2022Centrul de vaccinare împotriva COVID-19, Teaca nr. 153, (UAMS Teaca)
Începând cu data de 01.03.2022, CENTRUL DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19 (Teaca nr. 153 UAMS Teaca) și-a încetat activitatea. Pentru ridicarea tichetelor de masă - nr. contact 0263-273-818, 0740-313-704
-
14.02.2022Recensământul Populației și locuințelor
Cerere de înscriere în lista de candidați pentru Recensământul Populației și locuințelor, anul 2022
12.01.2022Proiectul bugetului local al comunei Teaca pe anul 2022
Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, aduce la cunoștința publică Proiectul bugetului local al Comunei Teaca pe anul 2022.
Potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea mai sus menționată, locuitorii comunei Teaca pot depune propuneri, sugestii și recomandări pe marginea proiectului de hotărâre până la data de 27.01.2022. Acestea pot fi transmise în scris, prin poștă, prin fax la numărul 0263/276213, la sediul Primăriei Comunei Teaca sau prin email la adresa: primariateaca@yahoo.com
Proiectul bugetului local al Comunei Teaca pe anul 2022 poate fi consultat la sediul Primăriei și pe site-ul www.primariateaca.ro
04.11.2021INFORMARE STABILIRE CIFRA ȘCOLARIZARE
Informare privind calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2022 - 2023
01.11.2021CAMPANIA GRATUITĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PREDOMINANT VEGETALE
În perioada 08.11.2021 - 13.11.2021 se va desfășura CAMPANIA GRATUITĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PREDOMINANT VEGETALE, DE TIPUL ”SĂPTĂMÂNA CURĂȚENIEI”. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu un volum de 240l/campanie/gospodărie. Operatorul SUPERCOM pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
Joi 11 noiembrie 2021 - Vor fi ridicate deșeurile biodegradabile din localitatea TEACA.
01.11.2021CAMPANIA GRATUITĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PREDOMINANT VEGETALE
În perioada 08.11.2021 - 13.11.2021 se va desfășura CAMPANIA GRATUITĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PREDOMINANT VEGETALE, DE TIPUL ”SĂPTĂMÂNA CURĂȚENIEI”. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu un volum de 240l/campanie/gospodărie. Operatorul SUPERCOM pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
Vineri 12 noiembrie 2021 - Vor fi ridicate deșeurile biodegradabile din localitățile ARCHIUD, BUDURLENI, OCNIȚA, PINTICU și VIILE TECII.
15.10.2021Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226/2021 - Consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale Informații utile
Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Pliant
Formular cerere - declarație pe propria răspundere Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană
-
04.10.2021Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase
În perioada 11.10.2021 – 16.11.2021 se va desfășura Campania de colectare a deșeurilor voluminoase (mobilier de grădină - scaune, mese, figurine, cuști de animale, mobilier din locuințe – dulapuri, mese, scaune, canapele, paturi, saltele, fotolii, tablouri, lustre, jucării de mari dimensiuni – tobogane, piscine, biciclete, trotinete, elemente de stolerie (confecționate de tâmplar) – tocuri, uși, ferestre, obiecte de mari dimensiuni pentru recreere/joacă/întreținere corporală – leagăne, cărucioare copii, balansoare, mese masaj, obiecte textile - covoare, preșuri, carpete. Operatorul Supercom pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
Vineri 15 octombrie 2021 - Vor fi ridicate obiectele voluminoase din localitățile ARCHIUD, BUDURLENI, OCNIȚA, PINTICU și VIILE TECII.
04.10.2021Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase
În perioada 11.10.2021 – 16.11.2021 se va desfășura Campania de colectare a deșeurilor voluminoase (mobilier de grădină - scaune, mese, figurine, cuști de animale, mobilier din locuințe – dulapuri, mese, scaune, canapele, paturi, saltele, fotolii, tablouri, lustre, jucării de mari dimensiuni – tobogane, piscine, biciclete, trotinete, elemente de stolerie (confecționate de tâmplar) – tocuri, uși, ferestre, obiecte de mari dimensiuni pentru recreere/joacă/întreținere corporală – leagăne, cărucioare copii, balansoare, mese masaj, obiecte textile - covoare, preșuri, carpete. Operatorul Supercom pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
Joi 14 octombrie 2021 - Vor fi ridicate obiectele voluminoase din localitatea TEACA.
18.06.2021Anunț Leoni Bistrița - Departamentul Resurse Umane
Leoni Bistrița angajează muncitori asamblare cablaje.
Salariu atractiv 2300 BRUT, primă Paște+Crăciun+Concediu 2300 BRUT, bonus de performanță 200 RON, tichete de masă 15 RON, ore suplimentare 200%, spor de noapte 25%, instruire profesională, transport gratuit. Competențe absolvent studii medii, responsabilitate și spirit de echipă, disponibilitatea de a lucra în schimburi.
Aplică online
13.05.2021Comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală
25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
26.04.2021Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Națională pentru Zootehnie ”Prof. dr. G.K. Constantinescu”, controlul la fața locului pentru verificarea respectării condițiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii (ANTZ) și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic (SCZ) Campania 2021
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html
26.03.2021În perioada 01.04.2021 – 30.04.2021 se va desfășura Campania de colectare a deșeurilor vegetale, de tipul "luna curățeniei". În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile (deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice) Operatorul Supercom pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:

Joi 8, 15, 22, 29 aprilie 2021
Vor fi ridicate deșeurile biodegradabile din localitățile ARCHIUD, BUDURLENI, OCNIȚA, PINTICU, TEACA ȘI VIILE TECII .
Pentru desfășurarea în bune condiții a campaniei vă invităm să depozitați/ scoateți deșeurile biodegradabile DIMINEAȚA într-un spațiu disponibil din preajma imobilului dumneavoastră, astfel încât să nu deranjeze circulația, deoarece se colectează în paralel cu tomberoanele cu gunoiul menajer.
Tel Verde Supercom SA : 0800.800.268,
Dispecerat : 0263/944,
Supercom SA email : bistrita@supercom.ro
ADI – Deșeuri Bistrița – Năsăud : 0263/215191, email : office@adideseuribn.ro
26.03.2021În perioada 12.04.2021 – 17.04.2021 se va desfășura Campania de colectare a deșeurilor voluminoase (mobilier de grădină, mobilier de locuințe, jucării de mari dimensiuni, elemente de stolerie – confecționate de tâmplar, obiecte de mari dimensiuni pentru recreere, obiecte textile). Operatorul Supercom pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează :
Joi 15 aprilie 2021 Vor fi ridicate obiectele voluminoase din localitatea TEACA.
Vineri 16 aprilie 2021 Vor fi ridicate obiectele voluminoase din localitățile ARCHIUD, BUDURLENI, OCNIȚA, PINTICU, VIILE TECII .
Pentru desfășurarea în bune condiții a campaniei vă invităm să depozitați/ scoateți deșeurile voluminoase DIMINEAȚA într-un spațiu disponibil din preajma imobilului dumneavoastră, astfel încât să nu deranjeze circulația, deoarece se colectează în paralel cu tomberoanele cu gunoiul menajer.
Tel Verde Supercom SA : 0800.800.268,
Dispecerat : 0263/944,
Supercom SA email : bistrita@supercom.ro
ADI – Deșeuri Bistrița – Năsăud : 0263/215191, email : office@adideseuribn.ro
08.03.2021Primăria Teaca informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.
15.02.2021În perioada 15.02.2021 - 20.02.2021 se va desfășura CAMPANIA DE COLECTARE GRATUITĂ A DEȘEURILOR VOLUMINOASE (mobilier de grădină, mobilier de locuințe, jucării de mari dimensiuni, elemente de stolerie - confecționate de tâmplar, obiecte de mari dimensiuni pentru recreere, obiecte textile). Operatorul S.C. SUPERCOM S.A. pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri după cum urmează: JOI 18 februarie 2021 vor fi ridicate obiectele voluminoase din comuna Teaca
15.02.2021În perioada 15.02.2021 - 20.02.2021 se va desfășura CAMPANIA DE COLECTARE GRATUITĂ A DEȘEURILOR VOLUMINOASE (mobilier de grădină, mobilier de locuințe, jucării de mari dimensiuni, elemente de stolerie - confecționate de tâmplar, obiecte de mari dimensiuni pentru recreere, obiecte textile). Operatorul S.C. SUPERCOM S.A. pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri după cum urmează: VINERI 19 februarie 2021 vor fi ridicate obiectele voluminoase din localitățile Archiud, Budurleni, Ocnița, Pinticu, Viile Tecii.
09.12.2020În perioada 14.12.2020 - 18.12.2020 se va desfășura CAMPANIA DE COLECTARE GRATUITĂ A DEȘEURILOR VOLUMINOASE (mobilier de grădină, mobilier de locuințe, jucării de mari dimensiuni, elemente de stolerie - confecționate de tâmplar, obiecte de mari dimensiuni pentru recreere, obiecte textile). Operatorul S.C. SUPERCOM S.A. pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri după cum urmează: Marți 15 decembrie 2020 vor fi ridicate obiectele voluminoase din comuna Teaca
09.12.2020În perioada 14.12.2020 - 18.12.2020 se va desfășura CAMPANIA DE COLECTARE GRATUITĂ A DEȘEURILOR VOLUMINOASE (mobilier de grădină, mobilier de locuințe, jucării de mari dimensiuni, elemente de stolerie - confecționate de tâmplar, obiecte de mari dimensiuni pentru recreere, obiecte textile). Operatorul S.C. SUPERCOM S.A. pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri după cum urmează: 16 - 18 decembrie 2020 vor fi ridicate obiectele voluminoase din localitățile Archiud, Budurleni, Ocnița, Pinticu, Viile Tecii.
23.10.2020În perioada 29.10.2020 - 30.10.2020 se va desfășura Campania de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase (mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată) și a deșeurilor biodegradabile, predominant, vegetale. Operatorul Supercom pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează (...)
10.01.2020Începând cu data de 13.01.2020, la sediul primăriei Teaca, se distribuie ajutoarele cu produse de igienă pentru beneficiarii de ajutor social și alocații de susținere a familiei

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

DataDescriereFișier
29.05.2024ANUNȚ
În temeiul prevederilor art.7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr.598, județ Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: 0040263-276213 e-mail: primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect ”Reducera emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”, cod CPV 45310000-3 - Lucrări de instalații electrice (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
Tip anunț: cumpărări directe
Tip contract: lucrări
Denumirea achiziției: Reducera emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud
Cod clasificare CPV: 45310000-3 - Lucrări de instalații electrice (Rev.2)
( detalii în documentul atașat )
15.04.2024ANUNȚ
În temeiul prevderilor art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr.395/2016 privind normele metodolgice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr.598. județ Bistrița-Năsăud, tel.: +40-263-276-124, fax: 0040-263-276-213 e-mail: primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect ”Reparații cămin cultural Teaca”, cod CPV 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
Tip anunț: cumpărări directe
Tip contract: lucrări
Denumirea achiziției: Reparații cămin cultural Teaca
Cod clasificare CPV: 45453000-8 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2)
( detalii în documentul atașat )
19.09.2023În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr.598, județ Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: 0040263-276213 e-mail: primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect:
Capela Mortuară în regim de înălțime parter localitatea Budurleni, Comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud
Cod CPV: 45210000-2 Lucrări de construcții de clădiri (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
( detalii în documentul atașat )
AnDescriereFișier
2024 Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2024
2023 Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2023
2022 Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022
2020 Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2020
Nr. crt. Nr. și data contract Obiectul contractului Furnizor/Prestator/Executant Durata contractului Valoarea prevăzută în contract - lei fără TVA Contract
42 53/23.11.2023 Furnizare si montare echipamente ATLAS SPORT S.R.L. 4 luni 190.320,00 lei
41 52/27.10.2023 Servicii de consultanță Centrul de consultanță management și investiții Bistrița Până la finalizare 25.000 lei
40 51/27.10.2023 Servicii de consultanță Centrul de consultanță management și investiții Bistrița Până la finalizare 50.000 lei
39 49/26.10.2023 Servicii de consultanță S.C. Leader Architects&Engineers S.R.L. Până la finalizare 35.000 lei
38 48/25.10.2023 Modernizare sistem de iluminat public stradal, în comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud Administrația Fondului pentru Mediu - 1.142.505,73 lei
37 46/27.10.2023 Finanțare nermabursabilă implementare proiect Ministerul Educației - 596.367,36 lei
36 45/11.10.2023 Achiziție produse proiect S.C. IRUM S.A. 2 luni 345.300,00 lei
35 44/05.10.2023 Lucrări de construcții de clădiri (Rev.2) S.C. Predestin Prod S.R.L. 12 luni 588.233,45 lei
34 40/06.09.2023 Finanțare proiect F-PNRR-Dotări-2023-1349 UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării) 31.12.2024 2.897.544,69 lei
33 40/01.09.2023 Servicii de consultanță S.C. CASIOR IMPEX S.R.L. 24 luni 32.000,00 lei
32 39/01.09.2023 Servicii de consultanță S.C. EDUKADO S.R.L. August 2023 33.000,00 lei
31 38/01.09.2023 Furnizare piatră spartă S.C. SICICORA S.R.L. 2023 49.500 lei
30 37/02.08.2023 Finanțare activități pe ramură de sport handbal Club Sportiv ”Gloria 2018” Bistrița-Năsăud 1 an 30.000 lei
29 36/02.08.2023 Dotari video proiector, sistem audio, bicicleta eliptica, stingătoare S.C. Service Center Bistrița S.R.L. 1 lună 32.860,00 lei
27 32/02.08.2023 Dotări video proiector, sistem audio, bicicleta eliptica, stingătoare S.C. Schreiner & CO S.R.L. 02.08.2023 - 31.12.2023 42.124,96 lei
26 21/17.05.2023 Întocmire SF și PT parc fotovoltaic S.C. Red Socket S.R.L. 12 luni 90.000 lei
25 20/16.05.2023 Proiect de achiziție utilaje Centrul de consultanță management și investiții Bistrița S.R.L. Până la finalizare 25.000 lei
24 17/08.05.2023 Prestări servicii - Documentații cadastrale pt. întăbulări terenuri Comuna Teaca S.C. Casior Impex S.R.L. 3 luni 37.500 lei
23 15/08.05.2023 Prestări servicii - panouri fotovoltaice S.C. Rei International Consulting S.R.L. Până la finalizare 80.000 lei
22 07/28.02.2023 Executare servicii de evaluare și reevaluare a domeniului public și privat în comuna Teaca S.C. Business Proconsult S.R.L. 6 luni 37.000 lei
21 05/20.02.2023 Servicii auxiliare în domeniul achizițiilor publice directe de servicii, produse și lucrări ale comunei Teaca S.C. Casior Impex S.R.L. 31.12.2023 25.000 lei
20 02/18.01.2023 Studiu de coexistență pentru proiectul Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stații de epurare în localitățile Pinticu, Ocnița, Archiud, com. Teaca S.C. Electro-Aparataj S.R.L. 7 luni 25.000 lei
19 68/20.12.2022 Executare lucrări - Construire Teren de sport minifotbal în loc. Archiud, comuna Teaca S.C. Predestin Prod S.R.L. 12 luni de la semnarea contractului 633.188,02 lei
18 67/20.12.2022 Execuție lucrări de ”Amenajări exterioare Centru recreativ Teaca” S.C. Predestin Prod S.R.L. 12 luni de la semnarea contractului 142.856,19 lei
17 66/14.12.2022 Execuție lucrări de ”Reabilitare și modernizare vestiar sportiv în loc. Archiud” S.C. Sorin Cornel Construct S.R.L. 2 luni de la semnarea contractului 84.549,20 lei
16 65/13.12.2022 Execuție lucrări de ”Extindere rețea apă, str. După Vale, loc. Viile Tecii, jud. B-N” S.C. Dianova Instal S.R.L. 1 lună de la semnarea contractului 50.211,30 lei
15 62/08.12.2022 Achiziționare dotări în cadrul proiectului ”Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar (centru medical)" în loc. Teaca, comuna Teaca, jud. BN - etapa II Belfix Distribuție S.R.L. la data îndeplinirii obligațiilor contractuale 215.348 lei
14 61/24.11.2022 Achiziționare dotări în cadrul proiectului ”Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar (centru medical) în loc. Teaca, comuna Teaca, jud. BN” S.C. Service Center Bistrița S.R.L. la data îndeplinirii obligațiilor contractuale 39.685 lei
13 58/08.11.2022 Servicii de proiectare și execuție pt. obiectivul ”Extindere conductă gaze naturale, presiune redusă-intravilan Ocnița, comuna Teaca” S.C. Dianova Instal S.R.L. Până la recepția lucrării 758.315,40 lei
12 56/03.11.2022 Execuție documentații cadastrale pt. întăbulare terenuri în comuna Teaca S.C. Casior Impex S.R.L. 6 luni de la semnarea contractului 32.300 lei
11 51/05.10.2022 Achiziție bunuri-produse electronice, produse IT și dotări pt. centrul recreativ în cadrul programului ”Reabilitare și modernizare Centru Recreativ, comuna Teaca” S.C. Service Centre Bistrița S.R.L. 2 luni de la semnarea contractului 41.484 lei
10 50/30.09.2022 Executare lucrări - Alimentare cu energie electrică stație de epurare, comuna Teaca, sat Budurleni S.C. Electro-Aparataj S.R.L. 6 luni de la semnarea contractului 152.029,71 lei
09 49/26.09.2022 Executare lucrări - realizare șanțuri betonate la drum - cazan în loc. Teaca / S.C. Predestin Prod S.R.L. 6 luni de la semnarea contractului 428.044,65 lei
08 38/18.07.2022 Executare lucrări - Reabilitare spațiu verde și amplasare piatră funerară în loc. Teaca S.C. Predestin Prod S.R.L. 12 luni de la semnarea contractului 226.130,16 lei
07 37/18.07.2022 Executare lucrări - Teren minifotbal Ocnița - 21x36 S.C. Predestin S.R.L. 12 luni de la semnarea contractului 437.330,97 lei
06 28/07.06.2022 Servicii de proiectare pt. obiectivul: realizare șanțuri betonate la drum - cazan în loc. Teaca S.C. Unidal Grup S.R.L. Bistrița 3 luni de la semnarea contractului 38.000 lei
05 27/07.06.2022 Întocmire documentație tehnică de proiectare pt. implementare proiect: ”Reducerea emisiilor de faze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pt. vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în comuna Teaca, jud. B-N” RED SOCKET S.R.L. Până la recepția lucrării 63.250 lei
04 25/18.05.2022 Achiziționare 2700 tone piatră S.C. Sicicora S.R.L. 31.12.2022 25.650 lei
03 16/11.05.2022 Achiziționare dotări în cadrul proiectului ”Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud - etapa II” - Diverse aparate și echipamente medicale Cattus S.R.L. Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale 55.200 lei
02 8/15.02.2022 Servicii auxiliare în domeniul achizițiilor publice directe de servicii, produse și lucrări ale comunei Teaca S.C. Casior Impex S.R.L. 31.12.2022 25.000 lei
01 2/20.01.2022 Achiziționare dotări în cadrul proiectului ”Consolidare, modernizare, extindere și dotare Dispensar în localitatea Teaca, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud” - Mobilier SCHREINER&CO S.R.L. Până la îndeplinirea obligațiilor contractuale 181.802 lei
DataDescriereFișier
07.12.2022În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr.598, județ Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: 0040263-276213 e-mail: primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect ”Construire teren de sport, minifotbal în loc. Archiud, com. Teaca”, cod CPV 45000000-7 Lucrări de construcții (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
29.11.2022În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr.598, județ Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: 0040263-276213 e-mail: primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, ”Reparații casa Viile Tecii”, cod CPV 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev. 2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
25.11.2022În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr.598, județ Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: 0040263-276213 e-mail: primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect "Extindere rețea apă str. După Vale" loc. Viile Tecii Str. După Vale, jud. Bistrița-Năsăud, Cod CPV: 45231300-8 Lucrări de construcții de conducte de apă și canalizare a apelor reziduale la mare distanță (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
28.10.2022În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr.598, județ Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: 0040263-276213 e-mail: primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări pentru obiectivul Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul ”Extindere de conductă gaze naturale presiune redusă - intravilan Ocnița, Comuna Teaca”, cod CPV: 45231221-0 - Lucrări de construcții de conducte de alimentare cu gaz (Rev. 2), 71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2), 71356200-0 - Servicii de asistență tehnică (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
21.10.2022În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr.598, județ Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: 0040263-276213 e-mail: primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de ”Realizare șanțuri betonate la drum 1 - cazan localitatea Teaca în comuna Teaca. jud. BN”, cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2) În cazul în care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta Dumneavoastră
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
14.09.2022În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr.598, județ Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: 0040263-276213 e-mail: primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect ”Alimentare cu energie electrică Stație de epurare, .com. Teaca, sat. Budurleni - Instalație de utilizare”, cod CPV 45310000-3 - Lucrări de instalații electrice (Rev. 2) În cazul în care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta Dumneavoastră
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
31.08.2022În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr.598, județ Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: 0040263-276213 e-mail: primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect ”Alimentare cu energie electrică Stație de epurare, com. Teaca, sat Budurleni - Instalație de utilizare”, cod CPV 45310000-3 - Lucrări de instalații electrice (Rev. 2) În cazul în care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta Dumneavoastră
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
29.08.2022În temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr.395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr.598, județ Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: 0040263-276213 e-mail: primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect ”Realizare șanțuri betonate la drum 1 - cazan localitatea Teaca în comuna Teaca, jud. BN”, cod CPV 45000000-7 Lucrări de construcții (Rev.2) În cazul în care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta Dumneavoastră
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
07.07.2022În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: +40263-276213 e-mail primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având lucrări având ca obiect
”Reabilitare spațiu verde și amplasare piatră funerară în localitatea Teaca”
Cod CPV 45111291-4 Lucrări de amenajare a terenului (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
07.07.2022În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: +40263-276213 e-mail primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având lucrări având ca obiect
”Teren minifotbal Ocnița - 21x36”
Cod CPV 45000000-7 Lucrări de construcții (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
06.01.2022În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: +40263-276213 e-mail primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează
Servicii de dirigenție de șantier în cadrul proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CENTRU RECREATIV COMUNA TEACA”
CPV 79714000-2 - Servicii de supraveghere (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: programul FEADR și PNDR
03.12.2021În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: +40263-276213 e-mail primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect
”Reparații vestiare, amenajare grup sanitar - baza sportivă Teaca”, cod CPV 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev. 2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
22.09.2021În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: +40263-276213 e-mail primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează
Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de ”Construire teren de sport, minifotbal, handbal în localitatea Teaca”
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
22.09.2021În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: +40263-276213 e-mail primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează
Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de ”Construire teren de tenis și baschet în localitatea Teaca”
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
22.09.2021În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: +40263-276213 e-mail primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează
Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de ”Amenajări exterioare la grădinița din localitatea Viile Tecii, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
25.11.2020În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: +40263-276213 e-mail primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse având ca obiect
”FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ” cod CPV 09310000-5 Electricitate (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
25.11.2020În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: +40263-276213 e-mail primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează produse având ca obiect
”FURNIZARE GAZE NATURALE” cod CPV 09123000-7 Gaze naturale (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
15.09.2020În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: +40263-276213 e-mail primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări pentru obiectivul
”Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul Extindere conductă gaze naturale str. Principală, localitatea Teaca, comuna Teaca”, cod CPV: 45231221-0 - Lucrări de construcții de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2), 71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2), 71356200-0 - Servicii de asistență tehnică (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
15.07.2020În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: +40263-276213 e-mail primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect
”Amenajare parc în localitatea Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”, cod CPV 77310000-6 Amenajare și întreținere spații verzi (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
19.05.2020În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: +40263-276213 e-mail primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări pentru obiectivul
”Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul EXTINDERE DE CONDUCTĂ GAZE NATURALE STRĂZI LOCALITATEA OCNIȚA, COMUNA TEACA”, cod CPV: 45231221-0, LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII DE CONDUCTE DE ALIMENTARE CU GAZ (Rev.2), 71322200-3 - SERVICII DE PROIECTARE A CONDUCTELOR (Rev.2), 71356200-0 SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
19.03.2020În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: +40263-276213 e-mail primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări pentru obiectivul
”Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul Capela mortuară Viile Tecii , comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”, cod CPV 45212360-7 Lucrări de construcții de clădiri religioase (Rev.2), 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2), 71356200-0 Servicii de asistență tehnică (Rev.2)
19.11.2019În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, tel: +40263-276124, fax: +40263-276213 e-mail primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect ”Lucrări de reabilitare construcții și instalații Cămin Cultural loc. Viile Tecii”, cod CPV 45000000-7 Lucrări de construcții (Rev.2)
01.10.2019Comuna Teaca, cu sediul în Teaca, nr.598, jud. Bistrița-Năsăud, tel. +40263-276124, fax. +40263-276213, email primariateaca@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă, achiziționează lucrări având ca obiect ”AMENAJĂRI EXTERIOARE CAPELA MORTUARĂ LOCALITATEA PINTICU, COMUNA TEACA”, cod CPV 45000000-7 Lucrări de construcții (Rev.2)
30.08.2019Furnizare dotări pentru obiectivul "Modernizare și dotare Școala Gimnazială din localitatea Ocnița, comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud - Lot 1 - Mobilier, Lot 2 - Tabla magnetica, Lot 3 - Europubela și fișet metalic, Lot 4 - Calculatoare"
30.08.2019În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în localitatea Teaca, în suprafață de 4 mp, înscris în CF nr.27958, aparținând domeniului public al comunei Teaca.
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la primăria Teaca sugestii, opinii sau propuneri cu privire la proiectul de hotărâre până la data de 25.09.2019.
28.08.2019În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin lictație publică a terenului situat în localitatea Teaca, în suprafață de 556mp, înscris în CF nr.28164, nr. topografic 28164, aparținând domeniului privat al comunei Teaca.
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la primăria comunei Teaca, sugestii, opinii sau propuneri cu privire la proiectul de hotărâre pâna la data de 25.09.2019.
13.08.2019În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin lictație publică a terenului situat în localitatea Teaca, în suprafață de 824mp, înscris în CF nr.27971, aparținând domeniului privat al comunei Teaca.
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca, sugestii, opinii sau propuneri cu privire la proiectul de hotărâre pâna la data de 12.09.2019.
26.07.2019inițiere Proiect de Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statutului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teaca și Proiectul de Hotărâre privnd aprobarea Regulamentului privind modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică și privată pentru bunurile aparținând U.A.T. Teaca
05.11.2019“Modernizare sistem de iluminat public în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud”
Cod CPV: 45310000 - 3 - Lucrări de instalații electrice ( Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local


Urbanism


LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001
Articolul 43
(1) În vederea asigurării transparenței privind accesul la informații de interes public în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția publicului documentațiile aprobate prin afișarea integrală pe pagina proprie de internet (cu acces gratuit la acestea pentru descărcare și cu obligativitatea menționării sursei la fiecare utilizare a informațiilor respective) și prin furnizarea acestora spre consultare, la sediul autorității administrației publice locale sau la punctele de informare organizate la nivel local.

Nr.AnLunaDescriereFișier
- 2023 februarie - decembrie Registru autorizații de construire nr.1 - 25
- 2022 - Registru autorizații de construire nr.1 - 21
- 2021 - Registru autorizații de construire nr.1 - 205
- 2020 - Registru autorizații de construire nr.1 - 219
- - - Registrul cadastral al imobilelor - Anexa 2 (39 pag. format PDF)
- - - UAT Teaca Plan cadastral sector nr.62
Nr.AnLunaDescriereFișier
- 2024 ianuarie-iunie Registru certificate de urbanism nr.1 - 42
Nr.01 din 10.01.2024
Nr.25 din 19.03.2024
Nr.32 din 22.04.2024
- 2023 ianuarie-decembrie Registru certificate de urbanism nr.1 - 119
- 2022 ianuarie-decembrie Registru certificate de urbanism nr.1 - 170
- 2022 ianuarie-decembrie Registru certificate de urbanism nr.1 - 236
- 2020 ianuarie-decembrie Registru certificate de urbanism nr.1 - 259
TipDescriereFișier
PUG. . . în curs de actualizare
Nr.DataDescriereFișier
--. . . în curs de actualizare
DescriereFișier
Registrul cadastral al imobilelor - Anexa 2 (39 pag. format PDF)
UAT Teaca Plan cadastral sector nr.62

U.A.T Teaca - răspunsuri solicitări, diverse

DataDescriereFișier
07.11.2018Prin prezenta, transmitem răspunsul la solicitarea de clarificare privind documentația de atribuire pentru achiziție directă pentru atribuirea contractului "Modernizare sistem de iluminat public în comuna Teaca, jud. Bistrița-Năsăud"


U.A.T Teaca - Fond cinegetic
Datele de contact ale gestionarilor faunei cinegetice de pe raza comunei Teaca
- Asociația de Vânătoare ACVILA - Sabău Rareș, tel. 0743-125-802
- Asociația de Vânătoare COLȚ ALB - Buga Gheorghe, tel. 0744-318-068

DataDescriereFișier
-H.G. 3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr.1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia
-Plan de situație fond cinegetic
-Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

DataNr. dosarFișier
- . . . în curs de actualizare

DataDescriereFișier
31.03.2024Lista contribuabililor persoane juridice care NU înregistrează obligații fiscale restante la 31.12.2023
31.03.2024Lista persoanelor juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la 31.12.2023
31.12.2023Lista contribuabililor persoane juridice care NU înregistrează obligații fiscale restante la 31.12.2023
31.12.2023Lista persoanelor juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la 31.12.2023
30.09.2023Lista contribuabililor persoane juridice care NU înregistrează obligații fiscale restante la 30.09.2023
30.09.2023Lista persoanelor juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la 30.09.2023
30.06.2023Lista contribuabililor persoane juridice care NU înregistrează obligații fiscale restante la 30.06.2023
30.06.2023Lista persoanelor juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la 30.06.2023
31.03.2023Lista contribuabililor persoane juridice care nu înregistrează obligații fiscale restante la 31.03.2023
31.03.2023Lista persoanelor juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la 31.03.2023
31.12.2022Lista contribuabililor persoane juridice care nu înregistrează obligații fiscale restante la 31.12.2022
31.12.2022Lista persoanelor juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la 31.12.2022
30.09.2022Lista persoanelor juridice care înregistrează obligații fiscal restante la bugetul local la 30.09.2022
30.06.2022Lista persoanelor juridice care înregistrează obligații fiscal restante la bugetul local la 30.06.2022
31.03.2022Lista persoanelor juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la 31.03.2022
31.12.2021Lista persoanelor juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la 31.12.2021
16.11.2021Lista persoanelor juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la 30.09.2021
12.05.2021Lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local la data de 31.03.2021