Transparența

În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativAccesul la informații de interes public, soluționarea petițiilor și transparența decizională

În vederea asigurării transparenței în relațiile dintre cetățean și Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, instituția noastră prezintă informațiile de interes public comunicate din oficiu:

Buletin informativ
(a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
(b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
(c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
(d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
(e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
(f) programele și strategiile proprii;
(g) lista cuprinzând documentele de interes public
(h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
(i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.Descriere202320222021202020192018
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

Buletin informativ 30.07.2020


Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001

Articolul 1
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.


Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001

(Legătură externă Portal legislativ legislatie.just.ro)Descriere20232022202120202019
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003
DataDescriereFisier
06.02.2024 Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională pentru:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca, doamnei doctor Ana Sofronic
Documentația aferentă proiectului poate fi consultată:
- pe pagina de internet a instituției www.primariateaca.ro
- la sediul instituției
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 06.03.2024 prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituției:
- în format electronic pe adresa de e-mail primariateaca@yahoo.com
- prin poștă, pe adresa Localitatea Teaca, nr.598, jud. Bistrița-Năsăud, CP 427345
- la sediul instituției, la Registratură
(detalii în documentul atașat)
11.01.2024 Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Proiect de hotărâre privind actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud
Documentația aferentă proiectului poate fi consultată:
- pe pagina de internet a instituției www.primariateaca.ro
- la sediul instituției
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 31.01.2024 prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituției:
- în format electronic pe adresa de e-mail primariateaca@yahoo.com
- prin poștă, pe adresa Localitatea Teaca, nr.598, jud. Bistrița-Năsăud, CP 427345
- la sediul instituției, la Registratură
(detalii în documentul atașat)
20.11.2023 Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, a prețului de vânzare directă către beneficiari și a volumului maxim de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca în anul 2024
Documentația aferentă proiectelor poate fi consultată:
- pe pagina de internet a instituției www.primariateaca.ro
- la sediul instituției
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 28.11.2023 prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituției:
- în format electronic pe adresa de e-mail primariateaca@yahoo.com
- prin poștă, pe adresa Localitatea Teaca, nr.598, jud. Bistrița-Năsăud, CP 427345
- la sediul instituției, la Registratură
(detalii în documentul atașat)
08.11.2023 Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor proiecte de acte normative:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teaca
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii nr.416/2001 pentru anul 2024
Documentația aferentă proiectelor poate fi consultată:
- pe pagina de internet a instituției www.primariateaca.ro
- la sediul instituției
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 28.11.2023 prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituției:
- în format electronic pe adresa de e-mail primariateaca@yahoo.com
- prin poștă, pe adresa Localitatea Teaca, nr.598, jud. Bistrița-Năsăud, CP 427345
- la sediul instituției, la Registratură
(detalii în documentul atașat)
07.11.2023 Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2024 la nivelul Comunei Teaca
Documentația aferentă proiectelor poate fi consultată:
- pe pagina de internet a instituției www.primariateaca.ro
- la sediul instituției
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 22.11.2023 prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituției:
- în format electronic pe adresa de e-mail primariateaca@yahoo.com
- prin poștă, pe adresa Localitatea Teaca, nr.598, jud. Bistrița-Năsăud, CP 427345
- la sediul instituției, la Registratură
(detalii în documentul atașat)
06.11.2023 Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor proiecte de acte normativ:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei Teaca
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2024 în Comuna Teaca
Documentația aferentă proiectelor poate fi consultată:
- pe pagina de internet a instituției www.primariateaca.ro
- la sediul instituției
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 22.11.2023 prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituției:
- în format electronic pe adresa de e-mail primariateaca@yahoo.com
- prin poștă, pe adresa Localitatea Teaca, nr.598, jud. Bistrița-Năsăud, CP 427345
- la sediul instituției, la Registratură
(detalii în documentul atașat)
06.11.2023 Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
Documentația aferentă proiectelor poate fi consultată:
- pe pagina de internet a instituției www.primariateaca.ro
- la sediul instituției
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 15.11.2023 prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituției:
- în format electronic pe adresa de e-mail primariateaca@yahoo.com
- prin poștă, pe adresa Localitatea Teaca, nr.598, jud. Bistrița-Năsăud, CP 427345
- la sediul instituției, la Registratură
(detalii în documentul atașat)
02.10.2023 Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor proiecte de acte normative:
Proiect de hotărâre privind indexarea impozitului pentru autovehiculele grele de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2024
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a Unității de Asistență Medico Socială - Teaca
19.05.2023 Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 80/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2023 în Comuna Teaca
12.05.2023 Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca, domnului Florentin Archiudean
24.04.2023 Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului-teren în suprafață de 2944 mp., situat în extravilanul localității Archiud, comuna Teaca
10.03.2023 Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
07.03.2023 Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor proiecte de acte normative:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
3. Proiect de hotărâre privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
22.12.2022 În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Teaca, aprobat prin H.C.L. nr. 16/2002
09.12.2022 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică de către UAMS Teaca a unor spații cu destinație de cabinete medicale din incinta Dispensarului comunal, proprietatea publică a comunei Teaca, aflate în administrarea Unității de Asistență Medico Socială Teaca, înscrise în C.F. nr. 27493
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectele de hotărâre afișate până la data de 29.12.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
24.11.2022 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2023-2024
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectele de hotărâre afișate până la data de 16.12.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
10.11.2022 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următoarelor proiecte de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice pe anul 2023 în Comuna Teaca
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior, a prețului de vânzare directă către beneficiari și a volumului maxim de masă lemnoasă care se recoltează din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca în anul 2023

Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectele de hotărâre afișate până la data de 29.11.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
27.10.2022 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de achiziții publice pe anul 2023 la nivelul Comunei Teaca
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 25.11.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
13.10.2022 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local necesar aplicării Legii 416/2001 pentru anul 2023
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 11.11.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
13.10.2022 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
Proiect de hotărâre privind indexarea impozitului pentru autovehiculele grele de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2023
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 03.11.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
07.10.2022 În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 96,14 mp cu destinația de cabinet medical situat în Teaca nr. 153-154, înscrise în CF nr. 27493, proprietate publică a Comunei Teaca și amplasat în corpul de clădire C3 - sediul Crucii Roșii
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 28.10.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
08.09.2022 În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea STATUTULUI COMUNEI TEACA
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 30.09.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
08.09.2022 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 10.10.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
13.07.2022 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării Comunei Teaca la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” Turism în Bistrița-Năsăud ”
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 05.08.2022
Primar,
Muntean Damian Iustian
14.03.2022 Anunț inițiere proiecte de hotărâre
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițiererea următoarelor proiecte de hotărâre:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca, sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectele de hotărâre afișate până la data de 28.03.2022.
Proiectele de hotărâre nr.10-12 / 2022 cu documentele aferente au suferit modificări, în consecință s-au inițiat aceste noi proiecte de hotărâre pe care le supunem aprobării Consiliului local
Primar,
Muntean Damian Iustian
18.02.2022 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca, domnului Zaig Vilhelm Eckehardt
Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectul de hotărâre afișat până la data de 11.03.2022.
Primar,
Muntean Damian Iustian
14.02.2022 Anunț inițiere proiecte de hotărâre
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițiererea următoarelor proiecte de hotărâre:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud

Persoanele fizice și juridice pot depune în scris la Primăria Teaca, sugestii, opinii sau contestații cu privire la proiectele de hotărâre afișate până la data de 28.02.2022
12.10.2021 Anunț in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională
Anunț in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii delegării gestiunii Serviciului de canalizare din comuna Teaca către operatorul S.C. AQUABIS S.A.
27.01.2021În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
27.01.2021În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următoarelor proiecte de hotărâre:
22.01.2021În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiect de hotărâre:
20.01.2021 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următoarelor proiecte de hotărâri:
29.12.2020În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următorului proiecte de hotărâre:
15.01.2021Anunț licitație pentru concesionare teren
04.12.2020 în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următoarelor proiecte de hotărâri:
26.11.2020Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următoarelor proiecte de hotărâri:
01.07.2020În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință elaborarea următoarelor proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 25.861 mp, înscris în CF nr. 28005 Teaca, nr. CAD 28005, aparținând domeniului privat al comunei Teaca
2. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului teren intravilan situat în localitatea Pinticu în suprafață de 28.067 mp, înscris în CF nr. 28004 Teaca, nr. CAD 28004, aparținând domeniului privat al comunei Teaca
23.04.2020În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițirea următorului proiect de hotărâre: "Proiect de hotărâre privind înscrierea definitivă în domeniul public al comunei Teaca a drumurilor agricole din comuna Teaca"
22.04.2020În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițirea următorului proiect de hotărâre: "Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021"
30.12.2019 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următoarelor proiecte de hotărâre:
(detalii in documentul atașat)
18.12.2019 Anunț în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, primarul comunei Teaca aduce la cunoștință inițierea următoarelor proiecte de hotărâre:
(detalii in documentul atașat)

Lege nr. 52 din 21 ianuarie 2003

Articolul 1

(1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
(2) Legea are drept scop: a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative; b) să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative; c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.


Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003

(Legătură externă Portal legislativ legislatie.just.ro)


Formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare


Nr.DataDescriereFișier
230 12.01.2024 Primăria comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, aduce la cunoștința publică Proiectul bugetului local al comunei Teaca pe anul 2024.
Potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea mai sus menționată, locuitorii comunei Teaca pot depune propuneri, sugestii și recomandări pe marginea proiectului de hotărâre până la data de 26.01.2023. Acestea pot fi transmise în scris, prin poștă, prin fax la numărul 0263/276213, la sediul Primăriei Comunei Teaca sau prin email la adresa: primariateaca@yahoo.com Proiectul bugetului local al Comunei Teaca pe anul 2024 poate fi consultat la sediul Primăriei și pe site-ul www.primariateaca.ro
28 03.01.2023 Primăria comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, aduce la cunoștința publică Proiectul bugetului local al comunei Teaca pe anul 2023.
Potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea mai sus menționată, locuitorii comunei Teaca pot depune propuneri, sugestii și recomandări pe marginea proiectului de hotărâre până la data de 19.01.2023. Acestea pot fi transmise în scris, prin poștă, prin fax la numărul 0263/276213, la sediul Primăriei Comunei Teaca sau prin email la adresa: primariateaca@yahoo.com Proiectul bugetului local al Comunei Teaca pe anul 2023 poate fi consultat la sediul Primăriei și pe site-ul www.primariateaca.ro
28 03.01.2023 Primăria comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, aduce la cunoștința publică Proiectul bugetului local al comunei Teaca pe anul 2023.
Potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea mai sus menționată, locuitorii comunei Teaca pot depune propuneri, sugestii și recomandări pe marginea proiectului de hotărâre până la data de 19.01.2023. Acestea pot fi transmise în scris, prin poștă, prin fax la numărul 0263/276213, la sediul Primăriei Comunei Teaca sau prin email la adresa: primariateaca@yahoo.com Proiectul bugetului local al Comunei Teaca pe anul 2023 poate fi consultat la sediul Primăriei și pe site-ul www.primariateaca.ro
226 12.01.2022 Primăria comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, aduce la cunoștința publică Proiectul bugetului local al comunei Teaca pe anul 2022.
Potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea mai sus menționată, locuitorii comunei Teaca pot depune propuneri, sugestii și recomandări pe marginea proiectului de hotărâre până la data de 27.01.2022. Acestea pot fi transmise în scris, prin poștă, prin fax la numărul 0263/276213, la sediul Primăriei Comunei Teaca sau prin email la adresa: primariateaca@yahoo.com Proiectul bugetului local al Comunei Teaca pe anul 2022 poate fi consultat la sediul Primăriei și pe site-ul www.primariateaca.ro
24.03.2021Primăria Comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, aduce la cunoștința publică Proiectul bugetului local al Comunei Teaca pe anul 2021.
377 20.01.2020 Primăria comunei Teaca, în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, aduce la cunoștința publică Proiectul bugetului local al comunei Teaca pe anul 2020

Legea nr.273/2006

Capitolul 1

Articolul 1
Obiectul legii
(1) Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale.


LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006

(Legătură externă Portal legislativ legislatie.just.ro)


Nr.DataDescriereFișier
2137 29.03.2024 Lista funcțiilor din primăria comunei Teaca ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice
începând cu data de 31.03.2024
7825 02.10.2023 Lista funcțiilor din primăria comunei Teaca ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice
începând cu data de 30.09.2023
3167 30.03.2023 Lista funcțiilor din primăria comunei Teaca ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice
începând cu data de 30.03.2023
8593 30.09.2022 Lista funcțiilor din primăria comunei Teaca ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice
începând cu data de 30.09.2022
3483 31.03.2022 Lista funcțiilor din primăria comunei Teaca ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice
începând cu data de 31.03.2022
8191 30.09.2021 Lista funcțiilor din primăria comunei Teaca ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice
începând cu data de 30.09.2021
3221 31.03.2021 Lista funcțiilor din primăria comunei Teaca ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice
începând cu data de 31.03.2021
7462 30.09.2020 Lista funcțiilor din primăria comunei Teaca ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice
începând cu data de 30.09.2020
2464 31.03.2020 Lista funcțiilor din primăria comunei Teaca ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice
începând cu data de 31.03.2020
- 30.09.2019 Lista funcțiilor din primăria comunei Teaca ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice
începând cu data de 30.09.2019

LEGE-CADRU nr. 153 din 28.06.2017

Art. 33. - Transparența veniturilor salariale
"(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice..."


Lege-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017

(Legătură externă Portal legislativ legislatie.just.ro)


Soluționarea Petițiilor

Orice persoană are dreptul de a solicita și de a obține de la autorităţile și instituțiile publice, informații de interes public adresate în scris sau verbal. Solicitarea în scris a informației de interes public sau a reclamației administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informații de interes public și ale reclamației administrative, care se pot descărca de aici:

Model de cerere de informații de interes public
Model de reclamație administrativă (reclamaţie administrativă în cazul unui răspuns negativ)
Model de reclamație administrativă (reclamaţie administrativă în cazul lipsei de răspuns)

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt:

a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului ca termenul inițial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;
c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul de la punctul a);
d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului;

În cazul în care o persoană consideră ca dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului instituției publice căreia i-a fost solicitată informația. Persoana ce se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamație administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților instituției publice pentru aplicarea prevederilor legii. În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la această se transmite solicitantului ce se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative, menționându-se și sancțiunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat. Pentru analiza reclamațiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 la nivelul fiecărei instituții publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.
Conform OG 27/30.01.2002:
Prin petiție se înțelege, conform art. 2 din OG 27/2002: " cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităţilor și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice ".
Potrivit art. 7 " Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și vor fi clasate potrivit prezentei ordonante". Termenul de soluționare este, potrivit art. 8 si art. 9, " de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă ", la care se pot adăuga încă 15 zile, " în situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită"
Art. 9 precizeaza că " (1) În cazul în care un petiționar adresează aceleiași autorități sau instituții publice mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primeasca un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petițiile primite.
(2) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la același petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică greșit sesizată, cu acelasi conținut, aceasta se claseaza, la numărul inițial făcându-se mențiune despre faptul ca s-a răspuns."

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001:
Ionela Motogna
UAT Teaca
Tel. 0263-276-124 E-mail primariateaca@yahoo.com
Teaca 427345, nr. 598, județul Bistrița-Năsăud