Monitorul Oficial Local


(1) Monitorul Oficial Local se cuprinde în structura paginii de internet a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea dreaptă.

Statutul unității administrativ-teritoriale cuprinde, în mod obligatoriu, elementele locale de identitate de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții pe baza cărora se pot dezvolta programe, proiecte sau activități, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local.

Statut Comuna Teaca (actualizat 2022 / 8 pag. PDF)

DescriereFișier
Regulamentul de acordare a titlului de ”Cetățean de onoare” al Comunei Teaca
Regulament privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al comunei Teaca
Regulament privind aprobarea condițiilor prin care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Teaca în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele comunicații electronice
Regulament privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea Comitetului local și Centrului operativ pentru situații de urgență la nivelul U.A.T. Teaca
Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Tip V2 al Comunei Teaca

Acces secțiune
ultima actualizare 11.08.2023

Ordinea de zi a şedinţelor

Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de Consiliul local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 40, a cerut întrunirea consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.


Data Descriere Fișier Ordine de zi Materiale ședință
22.05.2024 Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Teaca în data de 28.05.2024, ora 10:30, în sala de ședințe de la sediul Primăriei
Dispoziția nr.122 din 27.05.2024 privind modificarea Dispoziției primarului comunei Teaca nr.117/22.05.2024 privind convocarea Consiliului local Teaca în ședință ordinară
24.04.2024 Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Teaca în data de 30.04.2024, ora 14:00, în sala de ședințe de la sediul Primăriei
22.03.2024 Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Teaca în data de 28.03.2024, ora 14:00, în sala de ședințe de la sediul Primăriei
22.02.2024 Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Teaca în data de 28.02.2024, ora 14:00, în sala de ședințe de la sediul Primăriei
25.01.2024 Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Teaca în data de 31.01.2024, ora 14:00, în sala de ședințe de la sediul Primăriei
16.01.2024 Se convoacă în ședință extraordinară Consiliul Local al Comunei Teaca în data de 17.01.2024, ora 08:30, în sala de ședințe de la sediul Primăriei

Rapoarte aplicarea Legii nr.52/2003

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, iar ulterior a fost completată prin Legea nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 10 decembrie 2010.


Descriere2022202120202019
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003

Minute ședințe

Punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică, consemnate în rezumat.


DataDescriereFișier
30.04.2024Minuta ședinței ordinare din 30.04.2024
28.03.2024Minuta ședinței ordinare din 28.03.2024
28.02.2024Minuta ședinței ordinare din 28.02.2024
31.01.2024Minuta ședinței ordinare din 31.01.2024
17.01.2024Minuta ședinței extraordinare din 17.01.2024
DataDescriereFișier
21.12.2023Minuta ședinței ordinare din 21.12.2023
11.12.2023Minuta ședinței extraordinare din 11.12.2023
28.11.2023Minuta ședinței ordinare din 28.11.2023
31.10.2023Minuta ședinței ordinare din 31.10.2023
12.09.2023Minuta ședinței ordinare din 12.09.2023
05.09.2023Minuta ședinței extraordinare din 05.09.2023
28.08.2023Minuta ședinței ordinare din 28.08.2023
27.07.2023Minuta ședinței ordinare din 27.07.2023
29.06.2023Minuta ședinței ordinare din 29.06.2023
09.06.2023Minuta ședinței extraordinare din 09.06.2023
29.05.2023Minuta ședinței ordinare din 29.05.2023
19.05.2023Minuta ședinței extraordinare din 19.05.2023
10.05.2023Minuta ședinței extraordinare din 10.05.2023
27.04.2023Minuta ședinței ordinare din 27.04.2023
25.04.2023Minuta ședinței extraordinare din 30.03.2023
06.03.2023Minuta ședinței ordinare din 06.03.2023
30.03.2023Minuta ședinței ordinare din 30.03.2023
23.03.2023Minuta ședinței ordinare din 23.03.2023
26.01.2023Minuta ședinței ordinare din 26.01.2023
12.01.2023Minuta ședinței extraordinare din 12.01.2023
29.12.2022Minuta ședinței ordinare din 29.12.2022
22.12.2022Minuta ședinței extraordinare din 22.12.2022
09.12.2022Minuta ședinței extraordinare din 09.12.2022
29.11.2022Minuta ședinței ordinare din 29.11.2022
31.10.2022Minuta ședinței ordinare din 31.10.2022
30.09.2022Minuta ședinței extraordinare din 30.09.2022
20.09.2022Minuta ședinței ordinare din 20.09.2022
31.08.2022Minuta ședinței ordinare din 31.08.2022
18.08.2022Minuta ședinței extraordinare din 18.08.2022
12.07.2022Minuta ședinței extraordinare din 12.07.2022
23.06.2022Minuta ședinței ordinare din 23.06.2022
31.05.2022Minuta ședinței ordinare din 31.05.2022
28.04.2022Minuta ședinței ordinare din 28.04.2022
31.03.2022Minuta ședinței ordinare din 31.03.2022
24.02.2022Minuta ședinței ordinare din 24.02.2022
03.02.2022Minuta ședinței extraordinare din 03.02.2022
27.01.2022Minuta ședinței ordinare din 27.01.2022
29.12.2021Minuta ședinței ordinare din 29.12.2021
21.12.2021Minuta ședinței extraordinare din 21.12.2021
17.12.2021Minuta ședinței extraordinare din 17.12.2021
13.12.2021Minuta ședinței extraordinare din 13.12.2021
26.11.2021Minuta ședinței ordinare din 26.11.2021
28.10.2021Minuta ședinței ordinare din 28.10.2021
30.09.2021Minuta ședinței ordinare din 30.09.2021
31.08.2021Minuta ședinței ordinare din 31.08.2021
11.08.2021Minuta ședinței extraordinare din 11.08.2021
06.08.2021Minuta ședinței extraordinare din 06.08.2021
29.07.2021Minuta ședinței ordinare din 29.07.2021
29.06.2021Minuta ședinței ordinare din 29.06.2021
31.05.2021Minuta ședinței ordinare din 31.05.2021
22.04.2021Minuta ședinței extraordinare din 22.04.2021
09.04.2021Minuta ședinței extraordinare din 09.04.2021
31.03.2021Minuta ședinței ordinare din 31.03.2021
25.02.2021Minuta ședinței ordinare din 25.02.2021
28.01.2021Minuta ședinței ordinare din 28.01.2021
29.12.2020Minuta ședinței ordinare din 29.12.2020
22.12.2020Minuta ședinței extraordinare din 22.12.2020
10.12.2020Minuta ședinței extraordinare din 22.09.2020
25.11.2020Minuta ședinței extraordinare din 25.11.2020
19.11.2020Minuta ședinței ordinare din 19.11.2020
22.09.2020Minuta ședinței extraordinare din 22.09.2020
09.09.2020Minuta ședinței ordinare din 09.09.2020
13.08.2020Minuta ședinței ordinare din 13.08.2020
20.07.2020Minuta ședinței extraordinare din 20.07.2020
09.07.2020Minuta ședinței ordinare din 09.07.2020
12.06.2020Minuta ședinței extraordinare din 12.06.2020
28.05.2020Minuta ședinței ordinare din 28.05.2020
21.04.2020Minuta ședinței extraordinare din 21.04.2020
16.03.2020Minuta ședinței extraordinare din 16.03.2020
19.02.2020Minuta ședinței ordinare din 19.02.2020
29.01.2020Minuta ședinței ordinare din 29.01.2020

Procese verbale ședințe.

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal. În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

DataDescriereFișier
28.03.2024 Proces verbal ședință ordinară
28.02.2024 Proces verbal ședință ordinară
31.01.2024 Proces verbal ședință ordinară
17.01.2024 Proces verbal ședință ordinară
DataDescriereFișier
21.12.2023 Proces verbal ședință ordinară
11.12.2023Proces verbal ședință extraordinară
28.11.2023Proces verbal ședință ordinară
31.10.2023Proces verbal ședință ordinară
12.09.2023Proces verbal ședință ordinară
05.09.2023Proces verbal ședință extraordinară
28.08.2023Proces verbal ședință ordinară
27.07.2023Proces verbal ședință ordinară
09.06.2023Proces verbal ședință extraordinară convocată de îndată
23.05.2023Proces verbal ședință ordinară
19.05.2023Proces verbal ședință extraordinară
10.05.2023Proces verbal ședință extraordinară convocată de îndată
27.04.2023Proces verbal ședință ordinară
25.04.2023Proces verbal ședință extraordinară
30.03.2023Proces verbal ședință ordinară
06.03.2023Proces verbal ședință extraordinară
23.02.2023Proces verbal ședință ordinară
26.01.2023Proces verbal ședință ordinară
12.01.2023Proces verbal ședință extraordinară
29.12.2022 Proces verbal ședință ordinară
09.12.2022 Proces verbal ședință extraordinară convocată de îndată
29.11.2022 Proces verbal ședință ordinară
31.10.2022 Proces verbal ședință ordinară
30.09.2022 Proces verbal ședință extraordinară
31.08.2022 Proces verbal ședință ordinară
12.07.2022 Proces verbal ședință extraordinară
23.06.2022 Proces verbal ședință ordinară
31.05.2022 Proces verbal ședință ordinară
28.04.2022 Proces verbal ședință ordinară
31.03.2022 Proces verbal ședință ordinară
24.02.2022 Proces verbal ședință ordinară
03.02.2022 Proces verbal ședință extraordinară
27.01.2022 Proces verbal ședință ordinară
29.12.2021 Proces verbal ședință ordinară
21.12.2021 Proces verbal ședință extraordinară
21.12.2021 Proces verbal ședință extraordinară
17.12.2021 Proces verbal ședință extraordinară
13.12.2021 Proces verbal ședință extraordinară
26.11.2021 Proces verbal ședință ordinară
28.10.2021 Proces verbal ședință ordinară
30.09.2021 Proces verbal ședință ordinară
31.08.2021 Proces verbal ședință ordinară
11.08.2021Proces verbal ședință extraordinară
06.08.2021Proces verbal ședință extraordinară
29.07.2021Proces verbal ședință ordinară
29.06.2021Proces verbal ședință ordinară
31.05.2021Proces verbal ședință ordinară
22.04.2021Proces verbal ședință ordinară
09.04.2021Proces verbal ședință extraordinară
31.03.2021Proces verbal ședință ordinară
25.02.2021Proces verbal ședință ordinară
28.01.2021Proces verbal ședință ordinară
29.12.2020Proces verbal ședință ordinară
22.12.2020Proces verbal ședință extraordinară
10.12.2020Proces verbal ședință extraordinară
25.11.2020Proces verbal ședință extraordinară
19.11.2020Proces verbal ședință ordinară
22.09.2020Proces verbal ședință extraordinară
09.09.2020Proces verbal ședință ordinară
13.08.2020Proces verbal ședință ordinară
09.07.2020Proces verbal ședință ordinară
12.06.2020Proces verbal ședință extraordinară
28.05.2020Proces verbal ședință ordinară
21.04.2020Proces verbal ședință extraordinară
16.03.2020Proces verbal ședință extraordinară
19.02.2020Proces verbal ședință ordinară
29.01.2020Proces verbal ședință ordinară

Publicitatea declaraţiei de căsătorie

În aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria şi, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa.


DataDescrierePublicație
29.05.2024Bondrea Cătălin-Florin și Buga Beatrice-Iana
15.05.2024Lup Andrei-Marcel și Creangă Gabriela-Maria
08.05.2024Țigorean Andrei-Simion și Muntean Livia
28.03.2024Morea Cornel și Ghircoiaș Mariana
28.02.2024Mattes Radu-Adrian și Ieudean Cristina-Emilia
20.02.2024Covaci Simion-Fane și Gritto Rozalia
14.02.2024Pop Silviu-Adrian și Șerban Simina
25.01.2024Alfiri Ionuț și Boroș Andreea-Simona
DataDescrierePublicație
19.12.2023Toma Cosmin-Silviu și Rostaș Mirela-Simona
01.11.2023Bakos Alin-Mirel și Pukani Ioana-Lucica
12.10.2023Danci Ionuț-Paul și Danciu Florenuța-Ionela
04.10.2023Pasidea Silviu-Florin și Moldovan Mădălina-Ioana
16.09.2023Crăciun Adrian-Pavel și Moldovan Elena
12.09.2023Vătui Alin-Claudiu și Radu Larisa-Maria
05.09.2023Bloander Constantin și Nistor Ionela-Violeta
18.08.2023Lăcătuș Luca și Ciurar Olimpia
16.08.2023Nistor Sorin-Tudor și Cureș Claudia
11.08.2023Lăcătuș Bobi-Dănuț și Rostas Casandra-Rabeka
30.07.2023Ciurar Casian-Daniel și Lăcătuș Blaziana-Adela
27.07.2023Buta Sebastian-Gabriel și Bugnar Amalia-Persida
17.07.2023Muntean Silviu și Oateș Ioana
12.07.2023Lăcan Paul-Dorin și Filip Valentina-Delia
05.07.2023Câmpian Alexandru-Răzvan și Axente Ionela-Maria
28.06.2023Ceușan Daniel-Iustin și Cristian Aurelia-Roxana
26.06.2023Lupșor Marcel-Sorin și Boos Ana
06.06.2023Varga Laurențiu-Claudiu și Muntean Diana-Minodora
21.05.2023Fülöp Alexandru și Rus Ioana
27.04.2023Molnar Dan-Adrian și Pînzari Leonora
27.04.2023Györke Paul Noël și Stupinean Teodora-Maria
19.04.2023Voștinari Marian-Darius și Danciu Andreea-Liana
08.04.2023Covaci Ioan-Dănuț și Lăcătuș Sonia-Sorina
08.04.2023Bredeszku Petru-Adrian și Rostaș Persida
15.01.2023Lăcătuș Marcel-Costel și Lingurari Șari
24.10.2022 Sabău Darius-Daniel și Moldovan Bianca-Maria
31.08.2022 Preda Ion și Meder Ionela-Mariana
24.08.2022 Egyed Nicolae Sorin și Pașca Florina
04.08.2022 Morar Gheorghe Daniel și Suciu Lavinia Gertrud
20.07.2022 Mursa Andrei Dorel și Rus Bianca Maria
19.07.2022 Lăcătușu Andrei-Gabriel și Moldovan Sara-Mădălina
12.07.2022 Bombi Mirel Dragomir și Horvath Ramona
06.07.2022 Galler-Poi Alex-Constantin și Pașca Larisa-Nicoleta
05.07.2022 Repas Ianos și Tatomir Magdalena-Ileana
01.07.2022 Ciurar Cătălin Rădel și Lăcătuș Alexandra
30.06.2022 Velegico Valentin și Ceușan Alina-Ioana
10.06.2022 Ardelean Alexandru și Nuțiu Rodica-Dorina
26.05.2022 Varga Harald Sebastian și Kertes Martina
12.05.2022 Bunuș Vasile Aurel și Muntean Denisa
25.02.2022 Sandor Zoltan și Nistor Judit
24.12.2021 Cocolaș Marius și Sabău Ionela-Violeta-Elisabeta
23.11.2021 Marc Florin-Ionuț și Ilovan Victorița-Alina
18.11.2021 Tămaș Dorel și Moldovan Sorina-Argintina
29.09.2021 Ciurar Ilie Mihai și Sabău Mihaela
15.09.2021 Bugnar Adrian Emilian și Biro Tunde Emese
15.09.2021 Vărărean Marius-Petrișor și Morar Cristina-Maria
07.09.2021 Mirică Cătălin Ștefan și Archiudean Simona-Daniela
03.09.2021 Chiș Cristian-Alexandru și Florea Lorena-Adriana
01.09.2021 Păcurar Ioan și Kerekes Maria
26.08.2021 Crișan Doru-Vasile și Marcu Carmen-Domnița
13.08.2021 Moldovan Sergiu și Lăcătuș Andrada-Maria
11.08.2021 Fekete Andrei Mihai și Nemeș Andreea Nicoleta
30.07.2021 Ceușan Toader Crăciunel și Oancea Ana Maria
15.07.2021 Zăgrean Marian-Emanuel și Bunuș Ancuța-Angelica
02.07.2021 Rostaș Florian-Daniel și Hrițcu Cristina-Maricica
15.06.2021 Lingurar Viorel și Stoica Veronica Augustina
02.06.2021 Cătinean Denis Viorel și Bucur Alexandra-Alina
26.05.2021 Dedean Petru Andrei și Covale-Melii Denisa-Nicoleta
05.05.2021 Vescan Filon și Moldovan Narcisa-Mădălina
05.05.2021 Maier Liviu și Pop Cristina Monica
28.04.2021 Ciocîrlă Nicolae și Olteanu Elena-Ana
27.04.2021 Sandor Gavril și Kalo Katalin
21.04.2021 Rostaș Octavian și Ciurar Georgeta
03.03.2021 Birou Ioan-Marian și Răzoare Ana-Maria
11.02.2021 Brătfălean Alexandru și Szmolka Timea-Alexandra
10.02.2021 Belean Adrian Teodor și Legian Roxana Laura
19.01.2021 Stoica Traian și Saicu Anuca
11.01.2021 Taisz Roxan Dănuț și Lăcătuș Narcis Casandra
11.01.2021 Lăcătuș Iancu-Cosmin și Haidău Alina-Daniela
29.09.2020 Ciuban Ilie-Mihai și Sabău Mihaela
11.05.2020 Michael Derek Carruthers și Stoica Laura Mihaela
23.03.2020 Zaico Cornel și Jitariu Andreea-Viorica
02.03.2020 Tinca Arpad și Bucur Adela
25.02.2020 Măgurean Fabian-Samuel și Lăcătuș Amalia-Andreea
17.02.2020 Biriș Marian și Crăciun Romina-Mihaela
29.01.2020 Jelnean Iuliu și Priscorniță Ileana
13.01.2020 Cicio Florin și Stoica Maria Claudia
30.12.2019 Boroș Adolf și Dile Ana
30.12.2019 Stoica Gigi Emil și Lupușor Mihaela Mia
27.06.2019 Clapa Mihai-Sorin și Buga Nicoleta-Alexandra
27.06.2019 Tofană Doru-Vlăduț și Suciu Bianca-Melinda
27.06.2019 Iacob Attila și Budelecean Aneta-Cristina
09.05.2019 Talpoș Marinel Ioan și Vereș Sonia Mihaela
19.03.2019 Karácsony Augustin-Tiberiu și Crăciun Nina-Ionela
05.02.2019 Vultur Florin-Mihai și Knebel Annelise-Iulia
27.07.2018 Gherasim Nicolae și Pop Eszter-Erzsebet
26.06.2018 Vergu Nicolaie-Leonard și Hirlet Larisa-Aurora

Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

DataDescriereFișier
19.01.2024 ANUNȚ
UMS Teaca organiează concurs:
2 posturi infirmiere debutante
1 post unic spălătoreasă
1 post unic de asistent medico-social
1 post temporar vacant de asistent medical
Concursul se organizează la sediul insituției, Teaca, str. Piața Purbach, nr.4, județul Bistrița-Năsăud, astfel:
În data de 12 februarie 2024, ora 10:00 va avea loc proba scrisă.
În data de 14.02.2024 ora 10:00 va avea loc interviul.
Publicarea rezultatelor finale va avea loc în data de 15.02.2024, ora 14:00.
Dosarele de concurs se pot depune la sediul instituției până la data de 02.02.2024, ora 13:00.
Condițiile de înscriere, actele necesare și probele de concurs, bibliografia se găsesc la sediul instituției.
Informații suplimentare la sediul instituției sau la telefon 0740-313-704 (Rusu Camelia)
17.10.2023 Unitatea Medico-Socială Teaca, cu sediul în localitatea Teaca, nr. 153, județul Bistrița-Năsăud, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.166/2023 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medic de familie/interne/cardiologie/geriatrie/pneumologie.
( detalii în documentul atașat )
17.10.2023 UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ TEACA organizează concurs în data de 09.11.2023, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a următoarelor posturi unice:
1. Psiholog practicant 1/2 normă, studii superioare
Cerințele postului:
- Studii superioare, licențiat în psihologie, atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică
- Vechime - 0
2. Referent 1 post
Cerințele postului:
- Studii superioare - economice, juridice, administrative
- Vechime - 0
3. Muncitor necalificat 1/2 normă
Cerințele postului:
- Studii medii sau generale
- Vechime - 0
Concursul se va desfășura în conformitate cu HGR nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și cu prevederile Codului Muncii, cu respectarea Ordonanței de Urgență nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
( detalii în documentul atașat )
26.09.2023 Unitatea Medico-Socială Teaca organizează concurs în data de 19.10.2023, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unui post unic de muncitor calificat - calificare îngrijitor bătrâni;
Cerințele postului:
- Studii medii/generale
- Certificat calificare îngrijitor bătrâni
- Vechime - 0
Concurusul se va desfășura în conformitate cu HGR nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și cu prevederile Codului Muncii, cu respectarea Ordonanței de Urgență nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termne, precum și modificarea și completarea unor acte normative
( detalii în documentul atașat )
27.03.2023 CENTRALIZATOR FINAL
al punctajelor obținute de candidat la concursul organizat în data de 27.03.2023 pentru ocuparea funcției vacante de Inspector asistent
( detalii în documentul atașat )
27.03.2023 CENTRALIZATOR NOMINAL
a punctajului obținut de candidat la interviul susținut la concursul de ocupare a funcției vacante de Inspector asistent din 27.03.2023
( detalii în documentul atașat )
27.03.2023 CENTRALIZATOR NOMINAL
a punctajului obținut de candidat la proba scrisă a concursului de ocupare a funcției vacante de Inspector asistent din 27.03.2023
( detalii în documentul atașat )
20.03.2023 CENTRALIZATOR FINAL al punctajelor obținute de candidați la examenul organizat în data de 20.03.2023 pentru promovarea în grad imediat superior
( detalii în documentul atașat )
20.03.2023 CENTRALIZATOR NOMINAL a punctajului obținut de candidat la proba de interviu a examenului de promovare în grad imediat superior
( detalii în documentul atașat )
20.03.2023 CENTRALIZATOR NOMINAL a punctajului obținut de candidat la proba scrisă a examenului de promovare în grad imediat superior
( detalii în documentul atașat )
14.03.2023 PROCES-VERBAL
încheiat azi 14.03.2023 cu ocazia analizării dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat de Primăria comunei Teaca pentru ocuparea postului vacant de inspector, cls. I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru, pe perioadă nedeterminată, program de 8 ore/zi - 40 ore/săptămână
( detalii în documentul atașat )
22.02.2023 ANUNȚ
Primăria Comunei Teaca organizează concurs de ocupare a postului vacant de inspector, cls. I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Agricol, Urbanism, Cadastru, pe perioadă nedeterminată, program de 8 ore/zi-40 ore/săptămână.
Examinarea scrisă va avea loc în data de 27.03.2023, ora 10:00 la Primăria Teaca, județul Bistrița-Năsăud iar proba interviului va fi susținută în maxim 5 zile lucrătoare de la desfășurarea probei scris. Atribuțiile sunt cele stabilite în fișa postului.
Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor, proba scrisă, interviu.
( detalii, bibliografie tematică în documentul atașat )
15.02.2023 PRIMĂRIA COMUNEI TEACA anunță organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior a unui nr. de 1 (unu) funcționar public în cadrul Biroului contabilitate, finanțe publice pentru funcția de inspector superior, gradația V.
Examinarea scrisă va avea loc în data de 20.03.2023, ora 10:00 iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la desfășurarea probei scrise.
Probele de examinare se vor desfășura în sediul Primăriei Comunei Teaca, sat Teaca, nr. 598.
( detalii, bibliografie tematică în documentul atașat )

Nr. Data Descriere Fișier Observații
9282 21.10.2022 CENTRALIZATOR NOMINAL a punctajelor obținute de candidați la examenul pentru promovarea în funcția imediat superioară celei deținute -
9166 14.10.2022 REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE
la examenul de promovare în grad profesional superior al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice din 20.10.2022
(detalii în documentul atașat)
-
8985 07.10.2022 Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, organizează examen de promovare în grad superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca, conform prevederilor HGR 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Primăriei, în data de 20.10.2022, ora 10:00 - proba scrisă.
(detalii în documentul atașat)
-
6858 03.08.2022 Centralizator nominal a punctajelor obținute de candidat la concursul pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție ASISTENT MEDICAL COMUNITAR -
6857 03.08.2022 Centralizator nominal a punctajelor obținute de candidat la concursul pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT -
6853 02.08.2022 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba de interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție ASISTENT MEDICAL COMUNITAR -
6852 02.08.2022 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție ASISTENT MEDICAL COMUNITAR -
6851 02.08.2022 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba de interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT -
6850 02.08.2022 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidați la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție de ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT -
6592 21.07.2022 Centralizator nominal a punctajelor obținute de candidat la examenul organizat în data de 21.07.2022 pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție INSPECTOR DE SPECIALITATE -
6591 21.07.2022 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la interviu la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție de INSPECTOR DE SPECIALITATE -
6590 21.07.2022 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba scrisă la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție de INSPECTOR DE SPECIALITATE -
6493 15.07.2022 Centralizator final al punctajelor obținute de candidați la examenul organizat în data de 14.07.2022 pentru promovarea în grad imediat superior -
6492 15.07.2022 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba de interviu a examenului de promovare în grad imediat superior -
6491 15.07.2022 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba scrisă a examenului de promovare în grad imediat superior -
6455 14.07.2022 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere a candidaților la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție de inspector de specialitate II la compartimentul Agricultură, urbanism, cadastru -
6453 14.07.2022 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere a candidaților la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție de asistent medical comunitar -
6452 14.07.2022 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere a candidaților la concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție de asistent medical generalist debutant -
6227 14.07.2022 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut al unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca -
6057 29.06.2022 Primăria comunei Teaca, cu sediul în comuna Teaca str. Principală, nr. 598, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale, de execuție, vacante
- inspector de specialitate II la compartimentul Agricol, urbanism, cadastru
-
6056 29.06.2022 Primăria comunei Teaca, cu sediul în comuna Teaca str. Principală, nr. 598, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale, de execuție, vacante
- medic specialist medicina generala/ medicina de familie pentru Cabinetul medical școlar
- asistent medical comunitar II
- asistent medical generalist debutant pentru cabinetul medical școlar
-
- 15.06.2022 Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud organizează în data de 14.07.2022 examen de promovare în gradul profesional imediat superior a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud care îndeplinește condițiile pentru promovare după cum urmează: -
4876 10.05.2022 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut al unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Teaca -
- 16.04.2022 Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud organizează în data de 16.05.2022 examen de promovare în gradul profesional imediat superior a unui funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud care îndeplinește condițiile pentru promovare, după cum urmează:
Conform prevederilor art.21 din H.G.R. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, facem următoarele precizări: (...) (detalii în documentele atașate - anunț + bibliografie)
-
2284 09.03.2022 Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud organizează în data de 24.03.2022, ora 10:00, la sediul din Teaca, str. Principală, nr. 598, examen scris de promovare în grad profesional a unui număr de 1 (unu) personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, care îndeplinește condițiile pentru promovare. -
7577 07.09.2021 Centralizator final al punctajelor obținute de candidați la examenul organizat în data de 07.09.2021 pentru promovarea în grad imediat superior -
7576 07.09.2021 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba de interviu a examenului de promovare în grad imediat superior -
7575 07.09.2021 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba scrisă a examenului de promovare în grad imediat superior -
- 09.08.2021 Primăria Comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 7 septembrie 2021, ora 10:00, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a unui funcționar public din cadrul Compartimentului Agricol, urbanism, cadastru - proba scrisă. Examenul se va desfășura la sediul instituției din Teaca, Str. Principală, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud. -
7823 14.10.2020 Centralizator nominal al punctajului obținut la examenul de promovare în treaptă profesională superioară a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice -
7724 09.10.2020 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treapta profesională superioară a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice -
- 02.09.2020 Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 14.10.2020 examen de promovare în promovare în grad profesional superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice -
- 12.02.2020 Primăria comunei Teaca, cu sediul în localitatea Teaca, nr.598, jud. Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de asistent social debutant în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, pe perioada determinată de 29 luni. -
361 20.01.2020 Centralizator final al punctajelor obținute de candidați la examenul organizat în data de 20.01.202 pentru promovarea în grad imediat superior -
206 14.01.2020 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere ale candidaților la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
10223 20.12.2019 Primăria comunei Teaca anunță organizarea examenului de promovare în grad imediat superior de către un nr. de 1 (unu) funcționar public în cadrul Biroului contabilitate, finanțe publice pentru funcția de inspector principal (S), gradația V.
Examinarea scrisă va avea loc în data de 20.01.2020, ora 10:00, iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la desfășurarea probei scrise.
-
8368 21.10.2019 Centralizator nominal al punctajelor obținute de candidați la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
8362 18.10.2019 Centralizator nominal al punctajului obținut la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
8304 16.10.2019 Centralizator nominal al punctajului obținut la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
8155 09.10.2019 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
7720 09.10.2019 Primăria comunei Teaca cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca. -
6589 06.08.2019 Primăria comunei Teaca cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca. -
6447 31.07.2019 Centralizator final al punctajelor obținute de candidat la examenul de promovare în grad imediat superior. -
6364 26.07.2019 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere ale candidaților la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca -
6182 22.07.2019 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la examenul de promovare în treaptă a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice -
5923 12.07.2019 Primăria comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, organizează examen de promovare în grad superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, conform prevederilor HGR 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, la sediul primăriei, în data de 25.07.2019, ora 10:00 - proba scrisă -
- 01.07.2019 Primăria comunei Teaca anunță organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior de către un nr. de 1 (unu) funcționar public în cadrul Compartimentului Agricultură, Urbanism, Cadastru -
4844 24.05.2019 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba de interviu a concursului pentru ocuparea postului de INSPECTOR PRINCIPAL CLS I, în cadrul Compartimentului TURISM, CULTURĂ, REGISTRATURĂ, RELAȚII PUBLICE organizat în data de 23.05.2019 -
4833 23.05.2019 Centralizator nominal a punctajului obținut de candidat la proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de INSPECTOR PRINCIPAL CLS I, în cadrul Compartimentului TURISM, CULTURĂ, REGISTRATURĂ, RELAȚII PUBLICE organizat în data de 23.05.2019 -
4724 20.05.2019 Rezultatul selectării dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de INSPECTOR PRINCIPAL Cls.I, în cadrul Compartimenului Turism, Cultura, Relații Publice, Registratură -
2998 04.04.2019 Primaria comunei Teaca cu sediul în localitatea Teaca, nr. 598, jud. Bistrița-Năsăud, în baza Legii nr.188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorului post pe perioadă nedeterminată, pentru funcția publică de execuție: -
- 22.03.2019 Primăria comunei Teaca, jud. Bistrița-Năsăud, organizează în data 04.04.2019 examen de promovare în grad profesional superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, Compartiment Cultură, Turism, Registratură, Relații Publice. -
1003 12.02.2019 Centralizator nominal a punctajelor obținute de candidat la examenul organizat în data de 12.02.2019 pentru ocuparea postului de consilier juridic, clasa I, debutant în cadrul Compartimentului Juridic. -
910 07.02.2019 Rezultatul selectării dosarului de înscriere a candidatului la examenul organizat pentru promovarea în funcția publică de execuție de inspector superior gr. 5 în cadrul Compartimentului Agricol Urbanism Cadastru -
246 11.01.2019 Centralizator nominal a punctajelor obținute de candidat la examenul organizat în data de 11.01.2019 pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție de buldoexcavatorist în cadrul Serviciului gospodărire comunală -
9796 06.12.2018 Primaria comunei Teaca, jud. Bistrița-Năsăud, organizează în data de 14.02.2019 examen de promovare în grad profesional a unui număr de 1 (unu) funcționar public de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, jud. Bistrița-Năsăud care îndeplinesc condițiile pentru promovare, după cum urmează: -
- 2018 Primăria comunei Teaca anunță organizarea concursului de ocupare a postului vacant de funcționar public în cadrul Compartimentului Juridic, Inspector, clasa I, grad profesional debutant, pe perioada nedeterminată -
- 2018 Primăria comunei Teaca organizează concurs pentru ocuparea postului vacant contractual de execuție de buldoexcavatorist pe durată nedeterminată în cadrul Serviciului de gospodărire comunală -

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 02.04.2024
Nume, prenume Funcția Declarație de avere Declarație de interese
Petruș Vasile Consilier
Socolean Florin-Călin Consilier

Nume, prenume Funcția Declarație de avere Declarație de interese
Arcălean Letiția Inspector superior
Birău Oana Ramona Consilier juridic
Bugnar Viorica Inspector principal
Cîmpean Maria-Daniela Șef birou
Cioșan Ana Secretar general U.A.T.
Cornea Marieta-Ionela Inspector superior
Costa Zaharie-Olimpiu Inspector superior
Halmagyi Sorina Inspector principal
Hoza Emilia-Monica Referent superior
Lup Emil-Eduard Inspector asistent
Motogna Ionela-Angela Inspector principal
Pașca Ioan Referent superior