Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - . . . secțiune în curs de actualizare
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
03 2023 privind aprobarea reluării activității Unității de Asistență Medico-Socială Teaca -
02 2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a UMS Teaca -
01 17.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Actualizat 3
01 12.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Actualizat 2
01 05.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Actualizat
01 03.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
03 2023 privind aprobarea reluării activității Unității de Asistență Medico-Socială Teaca Primar -
02 2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a UMS Teaca Primar -
01 17.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Primar Actualizat 3
01 12.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Primar Actualizat 2
01 05.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 (actualizat) Primar Actualizat
01 03.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Primar -
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
- - . . . secțiune în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2020

ARHIVA - AN 2021

ARHIVA - AN 2022