Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
18 06.03.2023 privind aprobarea proiectului: ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Teaca în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, finanțat prin PNRR Pilonul Vi. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație
17 23.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
16 23.02.2023 privind acordul înscrierii definitive în domeniul public a Comunei Teaca a imobilelor-terenuri înscrise în Cartea Funciară nr. 28595 și 28596 Teaca
15 23.02.2023 privind trecerea imobilului-teren înscris în C.F. 28568 Teaca, din domeniul public al Comunei Teaca în domeniul public al Statului Român
14 23.02.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud
13 23.02.2023 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Comunei Teaca
12 23.02.2023 privind aprobarea Statului Comunei Teaca
11 26.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca
10 26.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
09 26.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020
08 26.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
07 26.01.2023 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca
06 26.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023
05 26.01.2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică de către U.A.M.S. Teaca a unor spații cu destinația de cabinete medicale, proprietatea publică a comunei Teaca, aflate în administrarea U.A.M.S. Teaca, înscrise în CF nr. 27493
04 26.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2023-2024
03 26.01.2023 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Teaca pentru anul 2023
02 12.01.2023 privind aprobarea reluării activității Unității de Asistență Medico-Socială Teaca
01 12.01.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții a Unității de Asistență Medico-Socială Teaca
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
18 2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare -
17 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
16 2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
15 2023 privind aprobarea proiectului: ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Teaca în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, finanțat prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație -
13 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
12 2023 privind acordul înscrierii definitive în domeniul public a Comunei Teaca a imobilelor - terenuri înscrise în Cartea Funciară nr. 28595 și 28596 Teaca -
10 2023 prividn acordul pentru trecerea unui bun imobil - teren înscris în C.F.28586 Teaca, din domeniul public al Comunei Teaca în domeniul public al Statului -
08 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
07 2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
06 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
05 2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”. la data de 10.04.2008 -
04 2023 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca -
03 2023 privind aprobarea reluării activității Unității de Asistență Medico-Socială Teaca -
02 2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a UMS Teaca -
01 17.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Actualizat 3
01 12.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Actualizat 2
01 05.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Actualizat
01 03.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
18 2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare Primar -
17 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată Primar -
16 2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar -
15 2023 privind aprobarea proiectului: ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Teaca în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, finanțat prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație Primar -
13 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
12 2023 privind acordul înscrierii definitive în domeniul public a Comunei Teaca a imobilelor - terenuri înscrise în Cartea Funciară nr. 28595 și 28596 Teaca Primar -
10 2023 privind acordul pentru trecerea unui bun imobil - teren înscris în C.F.28586 Teaca, din domeniul public al Comunei Teaca în domeniul public al Statului Primar -
08 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
07 2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud Primar -
06 2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca Primar -
05 2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”. la data de 10.04.2008 Primar -
04 2023 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
03 2023 privind aprobarea reluării activității Unității de Asistență Medico-Socială Teaca Primar -
02 2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a UMS Teaca Primar -
01 17.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Primar Actualizat 3
01 12.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Primar Actualizat 2
01 05.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 (actualizat) Primar Actualizat
01 03.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 Primar -
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
18 06.03.2023 privind aprobarea proiectului: ”Transformarea unităților de învățământ din comuna Teaca în medii de învățare moderne și sustenabile” și a cheltuielilor legate de proiect, finanțat prin PNRR Pilonul Vi. Politici pentru noua generație, componenta C15 - Educație -
17 23.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
16 23.02.2023 privind acordul înscrierii definitive în domeniul public a Comunei Teaca a imobilelor-terenuri înscrise în Cartea Funciară nr. 28595 și 28596 Teaca -
15 23.02.2023 privind trecerea imobilului-teren înscris în C.F. 28568 Teaca, din domeniul public al Comunei Teaca în domeniul public al Statului Român -
14 23.02.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud -
13 23.02.2023 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al Comunei Teaca -
12 23.02.2023 privind aprobarea Statului Comunei Teaca -
11 26.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Teaca -
10 26.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
09 26.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020 -
08 26.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -
07 26.01.2023 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier - proprietatea publică a Comunei Teaca -
06 26.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023 -
05 26.01.2023 privind aprobarea închirierii prin licitație publică de către U.A.M.S. Teaca a unor spații cu destinația de cabinete medicale, proprietatea publică a comunei Teaca, aflate în administrarea U.A.M.S. Teaca, înscrise în CF nr. 27493 -
04 26.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza U.A.T. Teaca pentru anul școlar 2023-2024 -
03 26.01.2023 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Teaca pentru anul 2023 -
02 12.01.2023 privind aprobarea reluării activității Unității de Asistență Medico-Socială Teaca -
01 12.01.2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții a Unității de Asistență Medico-Socială Teaca -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2020

ARHIVA - AN 2021

ARHIVA - AN 2022