Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - în curs de actualizare
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
16 2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată.
15 2024 privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
13 2024 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca
12 2024 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Petruș Vasile și vacantarea locului de consilier local
11 2024 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca
11 2024 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca
10 2024 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim de incluziune în anul 2024
09 22.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2024.
- actualizat -
09 12.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2024
08 2024 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud
06 2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciile de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024
05 2024 privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren și construcție, situat în intravilanul satului Pinticu, în suprafață de 1846 mp.
03 2024 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. An Scurtă descriere Inițiator Obs.
16 2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată. Primar -
15 2024 privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar -
13 2024 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Teaca Primar -
12 2024 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Petruș Vasile și vacantarea locului de consilier local Primar -
11 2024 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
11 2024 privind aprobarea prețului de vânzare la licitație a masei lemnoase fasonate din fondul forestier-proprietatea publică a Comunei Teaca Primar -
10 2024 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim de incluziune în anul 2024 Primar -
09 22.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2024.
- actualizat -
Primar -
09 12.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2024 Primar -
08 2024 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud Primar -
06 2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciile de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024 Primar -
05 2024 privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului teren și construcție, situat în intravilanul satului Pinticu, în suprafață de 1846 mp. Primar -
03 2024 privind stabilirea salariilor pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Teaca Primar -
Nr. An Scurtă descriere Inițiator Obs.
Nr Data Scurtă descriere Observații
- - în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2020

ARHIVA - AN 2021

ARHIVA - AN 2022

ARHIVA - AN 2023